Pięć branż, globalny zasięg

Share

expom

Expom S.A. to Firma z ponad 65-letnim doświadczeniem, działająca w pięciu wymagających branżach: okrętowej i offshore, maszynowej, gazowo-naftowej, energetycznej oraz energetyki odnawialnej. Expom S.A. jest Przedsiębiorstwem o globalnym zasięgu – jego produkty docierają na wszystkie kontynenty. Doskonali jakość swoich usług od 1952 r., dostarczając na rynek globalny rozwiązania spełniające rygorystyczne wymagania stawiane przez człowieka i naturę. O działalności Firmy rozmawiamy z Prezesem Zarządu Expom S.A., Rafałem Domżalskim.

Na drodze rozwoju wczoraj i dziś
Firma jako organizacja ma ponad 65 lat – w jej długiej historii było wiele momentów, które wpłynęły na jej rozwój. Na przestrzeni lat podejmowano kluczowe decyzje, które pozwoliły Expom S.A. osiągnąć obecną pozycję. Dziś jest to Przedsiębiorstwo, którego produkty docierają do Klientów ze Skandynawii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Półwyspu Arabskiego i USA. Expom S.A. wytwarza części, zespoły i urządzenia dla przemysłu okrętowego, maszynowego, energetycznego, wydobywczego, budowlanego i innych. Prawie 100% produkcji jest realizowane w oparciu o zamówienia Klientów zagranicznych. Chcąc przeanalizować czynniki, które pozwoliły Firmie tak prężnie się rozwinąć, trzeba podkreślić, że o wszystkim zadecydowała odwaga i wiara w sukces, zwłaszcza w ostatnich latach. Intensywny proces modernizacji Firmy rozpoczął się w 2010 r. i trwa do dziś. W tym okresie Expom S.A. z lokalnej Firmy stał się globalnym eksporterem oraz poszerzył portfel Klientów z kilku do kilkudziesięciu Firm. Spółka nastawiła się na Klientów z określonych branż, koncentrując się niemal w stu procentach na produkcji dla wymagających Przedsiębiorstw z Europy Zachodniej i Skandynawii. Wymagało to licznych zmian wewnątrz Firmy, określenia wysokich standardów wobec poszczególnych stanowisk w Spółce, zaangażowania całej kadry, zdobywania nowej wiedzy, a także sprawnego poruszania się po międzynarodowych rynkach. „Na pewno było warto, ponieważ jako Spółka weszliśmy na drogę rozwoju i dalej na niej jesteśmy. To jest w naszym przypadku ciągły proces” – stwierdza Domżalski. Obecnie, w ramach zdobywania nowych rynków, Expom S.A. rozwija się w perspektywicznych branżach, takich jak morska, offshore i odnawialnych źródeł energii. Co ciekawe, doświadczenia Expom S.A. w produkcji siłowni wiatrowych sięgają lat 80. XX wieku. Dziś Firma powraca do idei tworzenia innowacyjnych projektów z branży odnawialnych źródeł energii, co jest dla niej powrotem do korzeni i jednocześnie krokiem w przyszłość.
Patrząc z lotu ptaka na swoje osiągnięcia, Expom S.A. ma powody do dumy. „Jesteśmy dumni z ponad 65-letniej historii oraz z naszych ludzi” – mówi Domżalski. – „To wyjątkowe, że Firma z Kurzętnika i ludzie, pochodzący w dużej mierze z okolicy, potrafią wykonywać tak skomplikowane i zaawansowane projekty w branżach, które stawiają określone wymogi oraz normy”.

Profesjonalne usługi dla wymagających branż
Expom S.A. zajmuje się wielkogabarytowymi specjalistycznymi konstrukcjami stalowymi dla branż, w których wymagania techniczne są bardzo wysokie. Mowa tu o przemyśle wydobywczym, energetycznym, maszynowym, morskim oraz dźwigowym. Poza dostarczaniem konstrukcji Expom S.A. wyposaża je także w układy hydrauliczne i elektryczne oraz systemy zdalnego sterowania. Ponadto przeprowadza u siebie testy końcowe gotowych wyrobów. To pozwala na przeprowadzenie we własnej fabryce pełnego procesu produkcyjnego, łącznie z malowaniem i wyposażaniem oraz odpowiednimi odbiorami końcowymi i próbami technicznymi. Firma ma na swoim koncie kilka spektakularnych realizacji, jak na przykład wielkogabarytowy dźwig morski HSC 700 o wadze 50 ton, konstrukcje spawane o wadze około 50 ton każda czy przegubowy dźwig offshorowy Knuckleboom o udźwigu 10 ton i ramieniu o długości 13 metrów. Projekty realizowane przez Expom S.A. różnią się od siebie, ale każdy z nich jest tak samo ważny. „Najbardziej lubimy obsługiwać w pełni kompleksowe projekty, bo to one pozwalają nam wykorzystać całkowicie potencjał technologiczny, produkcyjny i intelektualny, jakim dysponujemy w Expom S.A. Te projekty dają także najwięcej satysfakcji, bo na końcu widzimy finalny produkt, np. gotowy do użycia duży dźwig” – przyznaje Rafał Domżalski. Expom S.A. realizuje wszystkie projekty w duchu swojej misji. Jest nią rozwój i budowanie wartości Partnerów Firmy oraz Spółki Expom poprzez wykorzystanie solidnej wiedzy i kompleksowe zarządzanie projektami. Do realizacji swojego kluczowego celu Firma podchodzi z entuzjazmem i zaangażowaniem.

Zaplecze produkcyjne i skok technologiczny
Zaplecze produkcyjne Expom S.A., obejmujące powierzchnię 6500 m², stanowi pięć hal produkcyjnych wyposażonych w najnowszej generacji centrum obróbcze oraz urządzenia do transportu bliskiego. Innowacyjne biuro technologiczno-konstrukcyjne oferuje m.in. usługi modelowania 3D, analizy wytrzymałościowe, badania statyczne i dynamiczne oraz wsparcie zespołu Badań i Rozwoju. Obecnie Firma dysponuje maszynami do wielkogabarytowej obróbki o masie do 63 ton, gdzie uzyskiwane są tolerancje obróbcze na poziomie kilku setnych mm/m. Expom S.A. posiada wieloosiowe centra obróbcze oraz rozbudowany park do obróbki plastycznej. W zasadzie cały proces technologiczny – od cięcia termicznego po antykorozję, montaż układów hydraulicznych, elektrycznych i testy – jest realizowany w Expom S.A. W każdym z ogniw produkcji w ostatnich pięciu latach przeprowadzono ogromne inwestycje, które znacząco zwiększyły wydajność i jakość produkcji. Było to kluczowe pięć lat unowocześniania parku maszynowego. W tym okresie przeznaczono milionowe kwoty na maszyny i infrastrukturę. Poza obróbką skrawaniem należy wyróżnić inwestycje w profesjonalną komorę lakierniczą, która pozwala na spełnienie standardów Frosio i Norsok oraz wzrost udźwigowienia do poziomu 30 ton. Expom S.A. zwiększa swoje możliwości produkcyjne w sposób ciągły i skoordynowany. Expom S.A. nie spoczywa jednak na laurach i modernizacja parku maszynowego trwa nadal. Kolejne duże inwestycje są zaplanowane jeszcze na bieżący rok. Ruszyła największa w historii Firmy inwestycja w park maszynowy. To przedsięwzięcie obejmujące zakup wielkogabarytowej maszyny oraz przebudowę części hal produkcyjnych, które pozwolą realizować jeszcze większe projekty i elementy konstrukcji stalowych, obrabiane ze zdecydowanie wyższą wydajnością oraz precyzją rzędu kilku setnych milimetra na kilkunastu metrach. Będą to jedne z największych możliwości obróbczych w Polsce w tej klasie. Ponadto Expom S.A. rozpoczyna też inwestycję w laboratorium badań niszczących oraz nieniszczących. W tym celu inwestuje kilkaset tysięcy złotych w sprzęt, infrastrukturę techniczną oraz skomplikowane szkolenia dla swoich inżynierów. Prowadzona inwestycja spowoduje nie tylko zwiększenie możliwości technologicznych Firmy, ale pozwoli także na przeskok do innego poziomu prowadzonej działalności. „Jako jedna z nielicznych Firm produkcyjnych w Polsce będziemy prowadzili profesjonalne badania przed i po zakończonym procesie spawania oraz po zakończeniu obróbki skrawaniem. Całość kosztów szacowana jest na ponad 10 mln złotych. To będzie kolejny milowy krok w rozwoju Expom S.A.” – wyjaśnia Domżalski.

Skuteczność, profesjonalizm i zaufanie
Jest wiele czynników, które decydują o skuteczności Expom S.A. Najważniejsze z nich to odpowiedni ludzie, doświadczenie oraz wiedza. „W naszym przypadku kluczem do sukcesu były też cele, jakie wyznaczyliśmy sobie jako Firma, które spisaliśmy w formie strategii działania. Dzięki temu wiemy, dokąd chcemy zmierzać, i tam właśnie zmierzamy” – mówi Domżalski. O profesjonalizmie i jakości usług oferowanych przez Expom S.A. świadczy zaufanie ze strony Klientów. W jaki sposób spółka je zdobyła? Przede wszystkim Firma umiała sprostać oczekiwaniom Klientów, rozumiejąc ich potrzeby. Kluczowe jest także myślenie o długofalowej współpracy z każdym Klientem, a nie tylko o realizacji wspólnie pojedynczych projektów. „To bardzo istotne. Mamy Klientów, z którymi współpracujemy od kilkunastu lat. Na to zaufanie pracuje codziennie nasz personel. Jesteśmy z tego dumni” – podsumowuje Domżalski. Expom S.A. utrzymuje najwyższe standardy produkcji, rzetelności wykonania i zachowania dyskrecji przy wdrażaniu nowych projektów. Firma posiada zezwolenia, certyfikaty i świadectwa odnoszące się do zintegrowanego systemu zarządzania jakością, ochroną środowiska i BHP zgodne z normami serii ISO 9001, 14001, 18001 i OHSAS. Produkowane i wyposażane w Expom S.A. urządzenia spełniają rygorystyczne normy oraz procedury odbiorowe międzynarodowych towarzystw kwalifikacyjnych, jak np. DNV, ABS, BV, RMRS, PRS, GL, LR. Potwierdzeniem jakości są także dowody uznania płynącego z różnych środowisk oraz analityków biznesowych. Spółka otrzymała m.in. nominacje do Gazel Biznesu oraz Diamentów Forbesa.

Sukces zbudowany rękami pracowników
Obecnie w Expom S.A. pracuje prawie 200 osób (w tym około 20 inżynierów). Bezpośrednio związanych z Firmą jest nawet około 300 osób, wliczając w to personel ściśle współpracujących Przedsiębiorstw, który zajmuje się dla Expom S.A. wybranymi obszarami produkcji. W skład kadry zarządzającej wchodzą specjaliści z doświadczeniem na polskim i międzynarodowym rynku oraz zewnętrzni doradcy i naukowcy, wspierający rozwój badań i nowoczesnych technologii. Z kolei zespół produkcyjny to m.in. europejscy inżynierowie, certyfikowani spawacze wg EN 27-1 (DNV) oraz grono kompetentnych i godnych zaufania podwykonawców. Expom S.A. jest Firmą, która inwestuje nie tylko w zaplecze technologiczne, ale także w swoich pracowników. W ostatnich pięciu latach Firma zainwestowała znaczne środki w rozwój kadry oraz specjalne programy dedykowane dla pracowników.

Zrównoważony rozwój w trosce o środowisko i wspieranie lokalnej społeczności
W zarządzaniu Expom S.A. ważną rolę odgrywa idea zrównoważonego rozwoju poprzez realizację celów ekonomicznych, ekologicznych oraz społecznych. Wiąże się to z obniżeniem materiałochłonności i energochłonności produkcji, podnoszeniem produktywności oraz redukowaniem emisji zanieczyszczeń, przy równoczesnej dbałości o efektywność ekonomiczną oraz rozwój społeczeństwa. Expom S.A. podejmuje wiele działań pozabranżowych, głównie skierowanych do lokalnej społeczności na terenie, na którym znajduje się siedziba Spółki oraz zakład produkcyjny. „Czujemy, że jesteśmy stąd, z tego względu wspieramy m.in. lokalny klub sportowy i miejscowe szkoły, z którymi blisko współpracujemy. Jesteśmy współorganizatorem największej imprezy rodzinnej na terenie gminy. Poza tym w miarę możliwości wspieramy inne placówki oraz przedsięwzięcia” – podsumowuje Domżalski. 

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie