magazine top

fas

Fabryka Armatur „Swarzędz” sp. z o.o. jest firmą o ponad 70-letniej tradycji, wywodzącej się jeszcze z produkcji wyrobów armatury przemysłowej: zasuw, kurków, zaworów. Ostatnie dwie dekady działalności przedsiębiorstwa to jednak okres znacznej specjalizacji oraz inwestycji w produkcję elementów kutych i odkuwek matrycowych wykonywanych z metali kolorowych oraz stali. Specjalnie dla BusinessPL wywiadu udzielił Prezes Zarządu, Dyrektor – Pan Grzegorz Meller.

Proszę powiedzieć, jakie były początki Firmy i jakie momenty były najważniejsze w historii jej rozwoju?

Firma Fabryka Armatur „Swarzędz” została założona przez osoby prywatne w 1946 r. w Swarzędzu. Przedmiotem jej działalności była produkcja odlewów z żeliwa i zaworów dla sieci wodnych. Później nastąpiło upaństwowienie Firmy i włączenie jej do struktur przemysłu terenowego. Jako przedsiębiorstwo państwowe Fabryka Armatur „Swarzędz” działała dość prężnie i osiągała dobre wyniki do czasu całkowitego załamania się eksportu do Związku Radzieckiego. Niestety liczne próby ratowania Firmy nie przynosiły oczekiwanego rezultatu i w konsekwencji Fabryce Armatur „Swarzędz” groziła upadłość. Od początku 1995 r. - w wyniku zmian personalnych i organizacyjnych - Firma powoli, ale systematycznie zaczęła się rozwijać i ten proces trwa w zasadzie cały czas.

Najważniejsze momenty w historii rozwoju Firmy są następujące:

  • 1983 r. - rozpoczęcie produkcji pierścieni synchronizatora do skrzyni biegów,
  • 1999 r. - podpisanie pierwszego kontraktu na dostawę pierścieni synchronizatora do skrzyni biegów do Włoch,
  • 2002 r. - podpisanie umowy prywatyzacyjnej z Wojewodą Wielkopolskim o „oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania na okres od 01.09.2002 r. do 31.08.2012 r.”,
  • 2004 r. - podpisanie umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa państwowego do Firmy Fabryka Armatur „Swarzędz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • 2010 r. - przeniesienie siedziby spółki z miejscowości Swarzędz do miejscowości Rabowice.

Fabryka Armatur „Swarzędz” specjalizuje się w produkcji elementów kutych, odkuwek matrycowych wykonywanych z metali kolorowych oraz stali. Czy może Pan opowiedzieć nam szerzej o oferowanych produktach, usługach, technologiach produkcji i zapleczu produkcyjnym firmy?

Jesteśmy Firmą specjalizującą się w produkcji usługowej - czyli na bazie dokumentacji i wymagań klienta - części z mosiądzu, stali oraz brązu. Jako podwykonawcy działamy na rynkach: motoryzacyjnym, opomiarowania ciepła i wody, osprzętu spawalniczego i urządzeń gazowych LPG oraz wszędzie tam, gdzie mają zastosowanie odkuwki.

Do naszych głównych grup asortymentowych wyrobów należą:

  • pierścienie synchronizatora do skrzyni biegów,
  • obrobione korpusy wodomierzy i ciepłomierzy (w tym ultradźwiękowe),
  • odkuwki matrycowe z mosiądzu, stali oraz brązu
  • zawory do butli gazowych LPG, które są wytwarzane przez nas pod własnym logo. Warto dodać, że jesteśmy jednym z nielicznych producentów tego wyrobu w Europie.

Rozbudowany i różnorodny park maszynowy pozwala nam na produkcję kompleksową - od wstępnego przygotowania materiału wejściowego, poprzez kucie i obróbkę cieplną, do finalnej obróbki skrawaniem, a także - jeśli zachodzi taka potrzeba - montażu, testów i badań produkcyjnych. Dzięki temu unikamy podnoszącej koszty kooperacji, mamy pełną kontrolę nad procesami i jakością wykonania, co w rezultacie przekłada się na większą efektywność i bardziej konkurencyjną cenę.

Fabryka eksportuje ponad 40% produkcji m.in.: do Włoch, Francji, Szwecji, Portugalii, USA, Czech, na Litwę, Łotwę i do Estonii. Co sprawiło, iż Państwa firma odniosła tak duży sukces i zyskała zaufanie swoich klientów?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno jest to składowa wielu czynników, przede wszystkim ciężkiej pracy, ale również i szczęścia. W szczególności dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia specjalistów z dziedzin: konstrukcji, technologii, programowania aplikacji oraz maszyn CNC, a także robotyzacji i logistyki, jesteśmy w stanie efektywnie realizować dla naszych klientów bardzo złożone projekty wymagające kompleksowego podejścia technicznego. Zapewniamy silne wsparcie na wszystkich etapach wdrażania nowego wyrobu, zaczynając od analizy zapytania ofertowego, poprzez przygotowanie dokumentacji i narzędzi do obróbki, a kończąc na realizacji wzorów próbnych i rozpoczęciu produkcji seryjnej. Ponadto kładziemy również nacisk na regularne podnoszenie kwalifikacji naszych Pracowników i ich ciągły rozwój. Podążamy za najnowszymi rozwiązaniami techniki. Od wielu lat współpracujemy z Politechniką Poznańską, a także z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Obróbki Plastycznej, z którymi to wspólnie realizujemy rozmaite projekty badawczo-rozwojowe.

Przez ponad 20 lat jest Pan Prezesem Zarządu i Państwa przychody ze sprzedaży za 2018 r. osiągnęły kolejny raz rekordową wartość. Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do jej sukcesu?

Również w tym przypadku trudno jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytania, ale wydaje się, że najważniejsza w działalności naszej Firmy jest chęć bycia dobrym, a w perspektywie czasowej doskonalszym, zarówno na rynku lokalnym, jak i na rynkach światowych i to przede wszystkim dla własnej satysfakcji. Oczywiście bezspornym jest fakt, że aby konkurować z całym światem same chęci nie wystarczą. Oprócz nich trzeba mieć dobre przygotowanie techniczne, doświadczenie, dobrą organizację pracy (zarządzanie), posiadać nowoczesne technologie i park maszynowy, a także pracować dla najlepszych i z takimi też współpracować. I my to mamy. Młoda, ale już doświadczona i profesjonalna kadra, dobre i efektywne zarządzanie (płaska struktura organizacyjna), rozbudowany, nowoczesny i nieustannie modernizowany park maszynowy (obróbki: plastyczna, skrawaniem oraz cieplna) wyposażony w roboty i manipulatory, topowe światowe technologie (w kuciu i obróbce skrawaniem) oraz dobre (często własne) programy wspierające projektowanie (również symulacyjne) i zarządzanie. Naszą mocną stroną jest wysoka elastyczność produkcji. Jesteśmy w stanie produkować nie tylko wielkoseryjne partie, ale również partie próbne liczące zaledwie kilka sztuk i to przy zachowaniu jakości i ciągłości produkcji. Reasumując wykwalifikowana i doświadczona kadra, wysokowydajne maszyny oraz wdrożone systemy zarządzania to nasz klucz do sukcesu.

Fundamentem Fabryki Armatur „Swarzędz” są jej wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy. Czy może Pan opowiedzieć o kadrze specjalistów, którzy na co dzień budują markę i sukces firmy?

Nasza Firma zatrudnia specjalistów z różnych dziedzin - od kadry zarządzającej, technologów (programistów, konstruktorów, automatyków), handlowców, po pracowników niższego szczebla, ale z wieloletnim doświadczeniem. Wielu Pracowników jest z nami od początku swojej drogi zawodowej (prawie 50 lat!), a ich doświadczenie i wkład włożony w rozwój Firmy są niezwykle cenne i procentują w postaci osiąganych wyników. Ciągłe doskonalenie Pracowników poprzez zapewnianie im odpowiednich szkoleń, a także podejmowanie nowych wyzwań pozwala nam na sprostanie coraz to wyższym wymaganiom naszych klientów oraz dynamicznie zmieniającego się światowego rynku pracy, w którym operujemy.

Jakość to dla Państwa priorytet. Doskonale wiecie, że w przemyśle nie ma miejsca na kompromisy, dlatego obracacie się wyłącznie wśród najlepszych dostawców. Czy chcieliby Państwo szczególnie wyróżnić któreś firmy – Państwa najważniejszych partnerów?

Z naszymi dostawcami (materiałów, narzędzi i usług) współpracujemy na zasadzie partnerstwa - staramy się wspólnie rozwiązywać problemy oraz dostosowywać się do nowych wymagań klientów (pod względem jakościowym, cenowym i terminowym). Ciężko jest wyróżnić konkretne firmy, gdyż w obecnych czasach dużej konkurencji na rynku, każdy stara się polepszać w sposób ciągły standardy wzajemnej współpracy.

Dzięki stałemu unowocześnianiu parku maszynowego, automatyzacji procesów kucia, zakupie specjalistycznych obrabiarek, wasze wyroby mogą z powodzeniem konkurować nie tylko na rynku krajowym ale i globalnym. Proszę powiedzieć, jakie inwestycje związane z rozwojem Firmy były realizowane na przestrzeni ostatnich kilku lat?

Po wybudowaniu nowej siedziby Firmy, maksymalnie dostosowanej do naszej technologii produkcji, skupiliśmy się na ciągłym rozwoju technologicznym, przejawiającym się między innymi w wyposażaniu Firmy w potrzebne i najnowocześniejsze maszyny oraz urządzenia, a także w programy wspomagające projektowanie procesów. Do największych i najnowocześniejszych maszyn należą dwie w pełni zautomatyzowane i zrobotyzowane obrabiarki transferowe oraz automatyczne hydrauliczne prasy do kucia. Poza zakupami służącymi usprawnianiu produkcji, bardzo dużo inwestujemy w takie obszary jak ekologia oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

Jak ocenia Pan przyszłość branży w której działa firma, jakie są w związku z tym plany firmy na najbliższe lata?

Biorąc pod uwagę niestabilną sytuację polityczno-gospodarczą na świecie, wpływającą na duże wahania cen surowców oraz na niepewność na rynkach walutowych, a także rosnące koszty energii elektrycznej i pracy w Polsce, trudno być optymistycznie nastawionym patrząc w przyszłość. Pewne jest, że bycie dobrym, ukierunkowanym na ciągły rozwój technologii i na modernizację oraz rozbudowę parku maszynowego, a ponadto poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w każdej dziedzinie, zarówno wewnątrz, jak i w otoczeniu Fabryki Armatur „Swarzędz”, może nie daje gwarancji, ale znacznie łagodzi skutki tych nie do końca pozytywnych zdarzeń. W dobie inteligentnej produkcji (tzw. przemysł 4.0) nasze działania koncentrują się na inwestycjach w robotyzację, automatyzację oraz programy wspomagające projektowanie, wytwarzanie i nadzór procesów. Do naszych celów należą: polepszanie jakości produkowanych wyrobów, a także obniżanie kosztów ich produkcji. Wszystko po to, byśmy nieustannie mogli liczyć się w wyścigu z konkurentami krajowymi, jak i zagranicznymi.

Z czego są Państwo najbardziej dumni?

Mamy w sobie dużo pokory więc mówienie o tym, z czego jesteśmy dumni przychodzi nam z dużą trudnością. Z pewnością dumą napawa nas zajmowana przez nas pozycja i to jak jesteśmy postrzegani przez naszych klientów i na rynku. Cieszymy się, że zaufały nam zarówno małe firmy, jak i znaczące międzynarodowe koncerny jak np. Apator, Diehl czy Eaton. To oni dają nam wiarę w to, że jesteśmy w stanie konkurować z innymi z państw Europy czy Azji. Największym bogactwem są jednak Pracownicy Firmy. To dzięki ich wysokim kwalifikacjom, bardzo dużemu doświadczeniu i zaangażowaniu możemy podejmować oraz realizować nowe i często trudniejsze zadania. Na uwagę zasługuje fakt, że jesteśmy największym konsumentem mosiądzu w Polsce, co pokazuje skalę naszej działalności na tym rynku.

Czy angażują się Państwo w działalność pozabranżową, jak na przykład akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?

Tak, angażujemy się, ale robimy to w sposób dyskretny, a nie w świetle reflektorów.

Jakimi certyfikatami, nagrodami, tytułami i wyróżnieniami mogą i chcą się Państwo pochwalić?

Naszym najlepszym certyfikatem i wyróżnieniem jest jakość naszej pracy, produkowane przez nas wyroby i możliwość współpracy z dużymi firmami z całego świata, a poza tym: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, certyfikaty produktowe - dotyczące transportowych urządzeń ciśnieniowych, znak П - TÜV SÜD, Gazele Biznesu - od 2006 r. do 2018 r., Wehikuły Czasu - 2007 r., Diamenty Forbesa - od 2008 r. do 2016 r., Przejrzysta Firma - 2009 r., Certyfikat Wiarygodności Biznesowej - 2012 r., Orły Wprost - 2019 r.

fb button