Rekuperatory z odzyskiem ciepła i wilgoci

Share

rekuperator

Obecnie coraz częściej zdarza się, że energooszczędny dom wyposażony jest w instalację wentylacji mechanicznej z uwagi na konieczność zachowania odpowiedniej szczelności obudowy budynku. Nie bez znaczenia jest również rosnąca świadomość społeczeństwa odnośnie jakości powietrza, którym oddychamy na co dzień wewnątrz mieszkania.

Jednak eksploatacja instalacji wentylacji mechanicznej wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów energii elektrycznej w stosunku do wentylacji grawitacyjnej. Z drugiej strony natomiast użytkownik jest w stanie zmniejszyć koszty ogrzewania w sezonie letnim. Dodatkowo uzyskuje komfort przebywania w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Standardem jest, że instalacja wentylacji mechanicznej wyposażona jest w rekuperator, czyli urządzenie umożliwiające odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego z pomieszczeń. Dzięki temu ograniczane są straty ciepła generowane przez instalację wentylacyjną, co ma wpływ na obniżenie kosztów eksploatacyjnych instalacji.

Warto wybierać urządzenia służące zarówno do odzysku ciepła, jak i wilgoci, zawartej w powietrzu wywiewanym. Mogą to być rekuperatory z wymiennikiem krzyżowym lub przeciwprądowym, których lamele (przegrody pomiędzy strumieniem powietrza nawiewanego i wywiewanego) wykonane są ze specjalnego materiału, umożliwiającego przenikanie wody od powietrza o większej wilgotności do powietrza o mniejszej wilgotności. Dzięki temu zimą możemy odzyskać część pary wodnej, zawartej w powietrzu wywiewanym. Warto przy tym zaznaczyć, że każdy odzysk energii z powietrza i wiąże się z odzyskiem entalpii. Stąd nie należy utożsamiać pojęcia rekuperatora entalpicznego wyłącznie z odzyskiem wilgoci.

Na rynku funkcjonują m. in. centrale typu Hru-Ecco z wymiennikiem krzyżowym i wydajności od 200-400 m3/h. Z kolei typ Ergo wyposażony jest w wymiennik przeciwprądowy i posiada wydajność od 250-1000 m3/h. Urządzenia są montowane do sufitu, co pozwala zaoszczędzić miejsce wewnątrz mieszkania. Oba typy posiadają dwa filtry powietrza i funkcję odszraniania oraz możliwość pracy na jednym z trzech biegów. Wymienniki wykonane są z celulozy o wysokiej przepuszczalności wilgoci przy zachowaniu wymaganej szczelności odporności na starzenie.