Rodzaje obiektów komercyjnych

Share

fotolia 78560255 subscription monthly m

Nieruchomości komercyjne to wszystkie budynki, które wykorzystuje się w celach prowadzenia działalności gospodarczej, a więc nie mają charakteru mieszkalnego. Najbardziej charakterystyczne obiekty komercyjne stanowią przestrzeń pod biura, punkty handlowe i usługowe czy magazyny.

Ideą inwestycji w nieruchomości komercyjne jest czerpanie stałych zysków z najmu – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy DOMBUD w Katowicach. Istnieje kilka podziałów obiektów komercyjnych, w tym ze względu na sposób wykorzystania, kryterium lokalizacji i charakteru zabudowy.

Podział obiektów komercyjnych ze względu na funkcje
Rozróżnienie obiektów komercyjnych ze względu na sposób wykorzystania, jest najczęściej spotykanym podziałem. Wymienia się tu zwykle 3 podstawowe rodzaje nieruchomości:

- biurowe,
- usługowe,
- handlowe.

Nieruchomości biurowe
Obiekty biurowe to wszystkie budynki lub pojedyncze lokale, w których odbywa się praca niezwiązana bezpośrednio z produkcją czy sprzedażą. Mogą być wynajmowane przez jednego albo wielu najemców. Rozróżnia się 4 klasy budynków biurowych (od A do D). Na przyporządkowanie do danej klasy wpływają: wiek i lokalizacja budynku oraz pozycja rynkowa nieruchomości, czyli wskaźnik najmu.

Nieruchomości usługowe
Jest to zupełnie inny rodzaj obiektów komercyjnych, które zazwyczaj budowane są w towarzystwie nieruchomości o charakterze handlowym i biurowców. Do obiektów komercyjnych usługowych zaliczymy m.in. parkingi, lokale gastronomiczne i hotele, ale także szpitale i przychodnie prywatne. To tego rodzaju obiektów komercyjnych zaliczymy też rozmaite magazyny i sortownie.

Nieruchomości handlowe
Komercyjne obiekty handlowe stanowią grupę bardzo różnorodną. Znajdują się tu zarówno pojedyncze, wolnostojące nieruchomości, jak i duże centra handlowe w formie jednolitej bryły, ale także wielkie miasteczka handlowe usytuowane zazwyczaj w strefach podmiejskich.

Tradycyjna klasyfikacja komercyjnych obiektów handlowych opiera się na kryterium wielkości powierzchni oraz układu pionowego konstrukcji i na tej podstawie wyróżnia a) jednokondygnacyjne: tradycyjne sklepy, supermarkety, hipermarkety; b) jedno- lub wielokondygnacyjne centra handlowe; c) wielokondygnacyjne galerie handlowe – wymienia ekspert z przedsiębiorstwa DOMBUD w Katowicach.

Planując zakup, budowę lub najem nieruchomości komercyjnej należy uwzględnić jej planowane wykorzystanie i pod tym kątem decydować o właściwej lokalizacji, która jest kolei czynnikiem istotnie wpływającą na cenę. Dla osoby rozpoczynającej działalność na niewielką skalę, jak np. sklep spożywczy najlepszym rozwiązaniem będzie lokal umiejscowiony na osiedlu mieszkalnym, z kolei franczyzobiorca międzynarodowej sieci elektroniki zapewne będzie potrzebował obiektu o charakterze ponadlokalnym.