Konstrukcja sukcesu

Share

gotech

Kiedy w 1990 r. powstawała spółka GOTECH, nikt nie przypuszczał, że po 27 latach, stanie się ona jedną z nielicznych w Polsce spółek,  mających swój udział w budowie elektrowni jądrowej. Produkcja i montaż konstrukcji mającej wejść w skład elektrowni, wymagała od GOTECH-u sprostania wielu wysokim wymaganiom oraz  zdobyciu różnorodnych uprawnień i certyfikatów.

Ta realizacja, jak mało które zlecenie przyczyniło się do zdobycia cennego doświadczenia dla pracowników, kadry i zarządu. Była również otwarciem na nowe innowacyjne zadania i technologie. Obecnie Firma jest rozpoznawalną marką w branży energetyki europejskiej. Realizuje kontrakty z zakresu produkcji i montażu w energetyce konwencjonalnej i nuklearnej, w budowlach offshorowych oraz instalacjach ochrony środowiska i przemysłowych.

Okazja – Ryzyko - Rozsądek
W 1990 roku dwóch mężczyzn, narodowości polskiej: Stefan Piosik, prawnik i organizator życia gospodarczego oraz Mariusz Batura, inżynier - postanowili wziąć sprawy w „swoje ręce” i założyli w Gorzowie Wielkopolskim Spółkę Cywilną o nazwie Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne GOTECH. Nazwa oznacza „GO” to Gorzów Wlkp. a „TECH” to technika , czyli spółka techniczna z Gorzowa Wielkopolskiego. Rejestracja nastąpiła w dniu 13.09.1990 r. Był to piątek, ale chyba szczęśliwy.

Był to czas dużej aktywności społecznej w transformacji gospodarki polskiej i przestawianiu jej na tory gospodarki rynkowej. Start był trudny. Bez pieniędzy, zasobów materialnych i ludzkich, ale z dużą determinacją, wykorzystując własne doświadczenia i nie bojąc się ryzyka, ale z duszą na ramieniu, spółka ruszyła i kręci się do dzisiaj pokonując wyzwania i trudności – wspomina Mariusz Batura, obecny Prezes Spółki.

Firma rozpoczęła działalność od prostych prac remontowych i porządkowych na rzecz energetyki zawodowej i przemysłowej. Po drodze próbując handlu alkoholem i artykułami spożywczymi oraz zajmując się produkcją odzieży na eksport, ale były to krótkotrwałe przygody. W historii każdej organizacji ważne są „kamienie milowe”, to one są wyznacznikami rozwoju. Pierwszym z nich była modernizacja bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra w latach 1993-1999. Modernizacja ta dotyczyła głównie ochrony środowiska i niosła za sobą zastosowanie nowych technologii. Uczestniczyły w niej głównie firmy zachodniej Europy. Była to doskonała okazja do pokazania się przed zagranicznymi Klientami, GOTECH skwapliwie skorzystał z tej możliwości i z wieloma tymi firmami podjął współpracę w kolejnych latach, a w tym okresie pojawiło się pierwsze zlecenia eksportowe. W tym też czasie do zespołu GOTECH-u dołączyli Pan Janusz Dziedzic i Jerzy Sobas (obecni Dyrektorzy Oddziału Dolna Odra) wraz z grupa pracowników inżynieryjnych i liniowych, dając spółce duży impuls w zakresie rozwoju osobowego i jakościowego. Ważnym „kamieniem milowym” było nawiązanie współpracy w roku 1998 z koncernem Krono ze Szwajcarii, które zaowocowała wieloma kontraktami w Polsce , Szwajcarii, Rosji i Ukrainie. Kolejny „kamień milowy” to decyzja spółki o powołaniu w 2001 roku Działu Budownictwa Przemysłowego do realizacji budowy zakładów przemysłowych „pod klucz”. Dział ten z powodzeniem systematycznie się rozszerza, realizując coraz bardziej odpowiedzialne i wymagające projekty. Konsekwencją rozwijania eksportu musiało być stworzenie dobrej organizacji oraz zasobów materialnych, odpowiadających standardom wymagań zachodnich Klientów. Tak więc w roku 2004 wdrożono ISO, a w roku 2006 zbudowano halę produkcyjną z bogatym wyposażeniem technicznym do produkcji konstrukcji. Po spełnieniu tych wymagań rozpoczęła się szeroka współpraca z wieloma podmiotami: w 2005 roku nastąpił początek współpracy z FisiaBabcock Environment (kanały spalin - współpracujemy z nimi do dzisiaj), w roku 2006 nawiązaliśmy kontakt z firmą Aker (offshore – projekt Kaszagan). Rok 2008 to początek kooperacji z HITACHI i ALSTOM (bunkry węglowe). Kolejne „kamienie milowe” to rok 2010, kiedy to wystartowały prace przy budowie elektrowni jądrowej OL3 w Finlandii oraz rok 2011 - rozpoczęcie współpracy z duńską firmą Bladt w zakresie produkcji elementów fundamentów morskich wież wiatrowych (offshore). Oba te obszary to zdecydowanie nowa jakość, zarówno w zakresie technicznym, jak i wymogów organizacyjnych, BHP i Ochrony Środowiska. Spowodowało to rozwój kadr, zasobów osobowych i technicznych, między innymi w Szczecińskim Parku Przemysłowym (dawna Stocznia Szczecińska) została wynajęta hala z dostępnością nabrzeża, skąd wysyłane są elementy morskich wież wiatrowych i inne produkty. Każdy z tych „kamieni milowych” niósł za sobą ryzyko, ale okazało się, że każdy z nich zamienił się w sukces. Wiadomo, że bez ryzyka nie ma rozwoju, ale sztuką jest realizować i zarządzać ryzykiem rozsądnie. Patrząc na całą historię spółki, sam zadaję sobie pytanie „Czy było to zaplanowane działanie?” i sam sobie odpowiadam - NIE. Sukces polegał na: wykorzystywaniu okazji, bieżącym podejmowaniu trafnych decyzji, podejmowaniu ryzyka, ciągłym rozwoju zasobów materialnych i osobowych oraz odrobinie szczęścia – podsumowuje przeszłość Prezes.

Solidny tripod
Obecnie GOTECH stoi na trzech nogach: produkcja , montaż , budownictwo.

Produkcja (zakład w Nowym Czarnowie, przy elektrowni Dolna Odra) to głównie eksport na rynek europejski konstrukcji dla energetyki konwencjonalnej i nuklearnej, przemysłu hutniczego, chemicznego i innych. Miejsca dostaw to między innymi: Niemcy, Szwecja, Belgii, Holandia, Norwegia, Dania, Ukraina, Rosja jak również Egipt i Gwatemala. W ostatnim okresie w znaczący sposób rozwijają się dostawy konstrukcji dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, z którym GOTECH wiąże duże nadzieje.

Montaż to głównie prace związane z inwestycjami, modernizacjami i remontami w energetyce i zakładach przemysłowych na terenie Polski i Europy. Obejmują one: kotły, urządzenia pomocnicze, rurociągi, urządzenia technologiczne, konstrukcje. GOTECH w zakresie produkcji i montażu jest pozytywnie zweryfikowany przez większość branżowych światowych i europejskich koncernów oraz firm, takich jak np.:
Hitachi Power Europe, Alstom Power Systems, Siemens, AREVA, AkerEgersund AS, Bladt Industries, SteinmüllerBabcock Environment, Paul Wurth, Küttner, SWISS KRONO, Polimex-Mostostal S.A., PGE, RAFAKO, ErbudIndustry.

Budownictwo przemysłowe to realizacja projektów „pod klucz” czyli: koncepcja, projekt, pozwolenie na budowę, realizacja wszystkich branż, montaż technologii, pozwolenie na użytkowanie. Terenem działania jest Polska, a klientami są inwestorzy zagraniczni oraz krajowi. W okresie działalności zrealizowano ok. 60 projektów między innymi dla: Adient, AHRENS Textile-Service, TPV Displays, TACONIC, Faurecia, ALGONTEC,
Smurfit Kappa, Kiel, HEIDENHAIN
– MICROPRINT, Bee Polska.

Każdy dział realizuje swoje kontrakty w zgodności z systemem zarządzania ISO oraz systemami BHP i Ochrony Środowiska. Spółka posiada wszelki certyfikacje branżowe związane z realizowanym zakresem prac. Wszystkie te działy są jednakowo ważne, gdyż stojąc na trzech nogach dywersyfikuje się ryzyko, które zawsze istnieje w działalności gospodarczej. Zachwiania równowaga w koniunkturze w jednym dziale często jest niwelowane przez inny. Takie podejście pozwoliło Spółce przez cały okres 27 lat prowadzenia działalności zachować dobrą kondycję finansową, prowadząc jednocześnie działania rozwojowe i inwestycyjne. Przez cały okres 27 lat GOTECH był płatnikiem CIT, co traktujemy jako niewątpliwy sukces. Dostrzegamy jednak także zagrożenia dla funkcjonowania Spółki. Jednym z podstawowych jest coraz bardziej dotkliwszy brak na rynku pracy wykwalifikowanych pracowników, tych liniowych, jak spawacz czy monter, a także nadzoru średniego (brygadzista, mistrz). Powodem jest likwidacja w poprzednim okresie szkolnictwa zawodowego oraz niechęć młodych ludzi do podejmowania pracy w tych zawodach. Kolejnym istotnym zagrożeniem jaki dostrzegamy to spadek konkurencyjności firm polskich na rynku europejskim. Przyczyny tego zagrożenia upatrujemy w szybko rosnących płacach, regulacjach prawa europejskiego oraz krajowego. Opisane niebezpieczeństwa wymagają nowych działań tak w zakresie osobowym (włączenie się spółki w edukację zawodową oraz nabór pracowników z zagranicy), jak i w zakresie konkurencyjności (inwestycje w unowocześnienie i zautomatyzowanie procesów produkcyjnych i montażowych).

Kto stoi – ten się cofa
Żeby sprostać zagrożeniom i realizować dalszy rozwój niezbędne jest dalsze inwestowanie. W związku z tym GOTECH jest w trakcie realizacji budowy nowej hali produkcyjnej w Oddziale Nowe Czarnowo. Dzięki dofinansowaniu z Programów Regionalnych UE oraz środków własnych powstanie obiekt przemysłowy wraz z opracowaniem innowacyjnej technologii spawania dużych elementów, będących częścią fundamentu wieży wiatrowej. Inwestycja ta zwiększy powierzchnię produkcyjną oraz podniesie efektywność produkcji, dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn i urządzeń. GOTECH będzie kontynuował i rozwijał usługi dla sektora energetyki oraz offshore. Firma w celu podniesienia konkurencyjności, wejdzie w obszar bardziej kwalifikowanych usług i wyrobów o wysokich wymaganiach jakościowych w sektorze urządzeń dźwigowych, maszyn budowlanych i pojazdów szynowych. GOTECH będzie też aktywnie uczestniczyć w procesie edukacji technicznej w rejonie Gryfina i Szczecina w celu stworzenia przyszłych kadr spółki.

Partner - Sąsiad - Kolega
Mimo, iż wiele zależy od samego przedsiębiorstwa, od jego ludzi i kultury zarządzania, nie powinno ono działać same. GOTECH czynnie uczestniczy w pracach stowarzyszeń i organizacji branżowych takich jak Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Lubuski Klaster Metalowy, Lubuska Organizacja Pracodawców, Zachodniopomorski Klaster Morski, Polska Izba Konstrukcji Stalowych, Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej i innych. To wspólnie z nimi GOTECH uczestniczy w targach, misjach gospodarczych, konferencjach. Razem dbamy o rozwój kadr, aktywnie wspierając szkolnictwo zawodowe na poziomie ponadpodstawowym i wyższym. Od 27 lat istnienia GOTECH nie jest obojętny na prośby i apele płynące do spółki. Przedsiębiorstwo uczestniczy w wielu projektach nastawionych na wsparcie przedsiębiorczości lokalnej i działalności społecznej. Część środków pieniężnych przekazywana jest podczas różnorodnych akcji społecznych, kulturalnych oraz jest przeznaczana na wspieranie lokalnego sportu wyczynowego - sponsorując gorzowski Speedway Klub „STAL Gorzów” oraz żeńską drużynę piłki siatkowej „AZS Gorzów”.

GOTECH dba również o swoich pracowników wspierając finansowo ich rozwój zawodowy, rekreację ruchową czy pasje artystyczne. Działania firmy docenione zostały przez wiele instytucji, organizacji oraz prasę lokalną i specjalistyczną. GOTECH jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. Przedsiębiorstwo może poszczycić się Certyfikatem Lubuskiego Lidera Biznesu, Gazelą Biznesu. Wśród wielu tytułów spółka uzyskała również miano Lubuskiego Przyjaznego Pracodawcy. Ponadto ma na swoim koncie wyróżnienia w rankingach, m.in.: Diamenty Forbesa, Wehikuły Czasu, Orły Eksportu Województwa Lubuskiego. 

www.gotech.pl  
www.facebook.com/gotech.konstrukcje 

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie