Jak wyglądają ekspertyzy budowlane?

Share

erh-budowa

Jeśli w istniejącym budynku zaczynają pojawiać się sygnały świadczące o uszkodzeniu konstrukcji, konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej. Jest ona często wykonywana. Każdy defekt konstrukcji powinien być dla nas sygnałem, że konieczne jest poddanie jej ekspertyzie w celu zapobiegnięcia większym uszkodzeniom, które spowodują dodatkowe koszty.

Ekspertyza budowlana wykonywana może być w formie ekspertyzy technicznej lub opinii technicznej. Różnią się one przede wszystkim sposobem ich przeprowadzania, a tym samym – informacjami, jakie dzięki nim uzyskujemy na temat stanu technicznego nieruchomości.

Ogólna opinia techniczna
Opinię wystawia się na podstawie oględzin oraz po analizie wstępnej dokumentacji projektowej. Opinia obejmuje m.in. ocenę realizacji inwestycji, podejmowanych w niej działań i zachodzących procesów, a także rozwiązań. Zdarza się również, że dotyczy jedynie konkretnych elementów konstrukcyjnych lub jest oceną rozwiązań technologicznych.

Opinia techniczna nie zawsze jest jednoznaczna, ponieważ jest wystawiana tylko na podstawie tego, co zobaczył ekspert i ewentualnie wywnioskował z dokumentacji. Do tego zadania dobrze jest więc wybrać osobę, która ma bardzo duże doświadczenie i rzetelnie analizuje każdy element podlegający opinii.

Szczegółowa ekspertyza techniczna
To znacznie bardziej złożony i skomplikowany proces, w którym uwzględniane są badania i szczegółowe wyliczenia wytrzymałości stropów, fundamentów i innych elementów konstrukcyjnych. Dokument powstały na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy technicznej obejmuje informacje na temat stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania.

Ekspertyzę techniczną przeprowadza m.in. firma figura.team, która zwraca także uwagę na wszelkiego rodzaju uszkodzenia w konstrukcji, które wymagają szczególnej uwagi. Ekspertyza obejmuje nie tylko bardzo dokładną wizję lokalną, lecz także liczne pomiary i badania.

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie