WYWIAD - Mostostal Kraków S.A.- Prezes Zarządu Andrzej Kaczan

Share

Mostostal1

Mostostal Kraków S.A. specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie wykonawstwa i montażu wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych oraz montażu urządzeń głównie dla przemysłów cementowo-wapienniczego, energetycznego, hutniczego, chemicznego. Spółka należy do Grupy Budimex. O firmie rozmawiamy z panem Andrzejem Kaczanem - Prezesem Zarządu, Dyrektorem Zarządzającym Mostostal Kraków S.A.

Proszę powiedzieć, jakie były początki i najważniejsze momenty w rozwoju Państwa firmy?

Mostostal Kraków to firma z długimi tradycjami - historią sięgającą 1945 roku. Od marca 1991 roku działamy jako spółka akcyjna Mostostal Kraków S.A. Na pewno jednym z ważniejszych momentów było wejście w 2002 roku do Grupy Budimex, będącej liderem budownictwa w Polsce. Kolejnym ważnym momentem była zmiana strategii firmy w 2014 roku – zaczęliśmy działać w kierunku dynamicznego rozwoju spółki. To właśnie wtedy pojawiła się nowa kadra zarządzająca, a co za tym idzie – cały system kierowania firmą. Podjęto wtedy wiele kluczowych dla Spółki decyzji. Jeśli chodzi o kluczowe budowy prowadzone przez Mostostal Kraków, zaliczyłbym do nich na pewno wykonanie stalowej kopuły zabezpieczającej pozostałości po reaktorze atomowym w Elektrowni Atomowej w Czarnobylu. Mostostal Kraków jako jedna z dwóch firm z Polski, sprostał restrykcyjnym wymaganiom Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej IAEA i zrealizował dostawy konstrukcji zgodnie z oczekiwaniami Klienta. W zeszłym roku udało nam się uruchomić drugą wytwórnię konstrukcji stalowych w Żłobnicy, na terenie kleszczowskiej strefy przemysłowej, co znacznie zwiększyło potencjał wytwarzania konstrukcji stalowych przy zachowaniu ich najwyższej jakości. Wspominając o momentach z zeszłego roku, warto wspomnieć również o utworzeniu nowego pionu w firmie odpowiedzialnego za spawanie gazociągów przesyłowych. To kolejny krok w kierunku dywersyfikacji działalności Mostostalu Kraków.

Co sprawiło, iż Państwa firma odniosła tak duży sukces i zyskała zaufanie swoich klientów?

Nasz sukces to wynik wielu czynników m.in. inwestowania w zasoby o największym potencjale, czyli w ludzi oraz podejmowanie przemyślanych decyzji biznesowych. W oparciu o wykwalifikowaną kadrę dysponującą wydajnym, nowoczesnym specjalistycznym sprzętem oraz sposób zarządzania projektem od fazy dokumentacji, przez realizację, po system gwarancji Mostostal Kraków SA może zaoferować swoim klientom elastyczne podejście i optymalne rozwiązania we wszystkich obszarach swojej działalności. Przede wszystkim Mostostal Kraków, stawiając na dynamiczny rozwój, zaczął inwestować w swoje zasoby m.in. poprzez wynajęcie drugiej wytwórni, unowocześnienie parku maszynowego, zwiększenie zatrudnienia. Dzięki osiągnięciu większego potencjału wytwarzania firma może brać udział w dużo bardziej wymagających pod względem dostaw przetargach, co przekłada się na dotarcie do większej liczby zamawiających. Niemniej jednak zaufanie buduje się latami i na to zasłużyliśmy sobie dobrymi relacjami z klientami i przede wszystkim jakością naszych usług.

Firma Mostostal Kraków S.A. posiada własne wytwórnie konstrukcji stalowych. Czy mogą Państwo opowiedzieć nam o swoich technologiach produkcji i zapleczu produkcyjnym firmy?

Mostostal Kraków posiada dwie wytwórnie, których łączny potencjał wytwarzania to ok. 1 200 t/mies. Nieustannie inwestujemy w oba zakłady podnosząc jakość i efektywność pracy wszystkich dostępnych urządzeń. Mostostal Kraków SA posiada certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany w oparciu o wymagania normy PN-EN 1090-1:2009+A1:2011. Mostostal Kraków SA może wytwarzać elementy nośne oraz ich zestawy wykonane ze stali do klasy EXC4 wg PN-EN 1090-2 dla konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli. Firma posiada bogate doświadczenie przy wytwarzaniu, naprawach, modernizacji oraz montażu konstrukcji stalowych począwszy od łagodnej klasy EXC1 do tej najbardziej rygorystycznej EXC4. Mostostal Kraków SA w swoim ogromnym wachlarzu wykorzystywanej technologii posiada również możliwości produkcyjne elementów konstrukcyjnych wytwarzanych ze stali takich jak 13CrMo (chromowo-molibdenowa) oraz 16Mo3 (molibdenowa). Swój duży udział miała Budowa Bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole gdzie stal ta znalazła zastosowanie przy wytwarzaniu elementów konstrukcji stalowej bandaży dla obojga kotłów. Obecnie firma wytwarza ze stali 16Mo3 m.in. kanały spalin, powietrza zimnego i gorącego oraz kanały recyrkulacyjne dla Budowy w Turowie – Budowa nowego bloku energetycznego. Mówiąc o technologii spawania należy pochwalić się również wykwalifikowanym personelem spawalniczym, posiadający specjalistyczne uprawnienia do spawania m.in. takich stali.

Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do sukcesu?

Chyba w każdym biznesie najważniejszymi czynnikami są wiedza, profesjonalizm oraz nastawienie na satysfakcję klientów. Mamy jasno sprecyzowane plany biznesowe i konsekwentnie wdrażamy je w życie.

Posiadają Państwo wykwalifikowaną kadrę pracowników na terenie całej Polski, dzięki którym mogą oferować Państwo swoim klientom rozwiązania we wszystkich obszarach działalności. Proszę powiedzieć, ile osób pracuje w tym momencie nad coraz większym sukcesem, który odnosi firma?

Mostostal Kraków zatrudnia bardzo różnorodnych pracowników, posiadamy w swoich szeregach zarówno doświadczonych wieloletnią pracą specjalistów, jak i młodych ludzi pełnych pasji i świeżych pomysłów, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. W tym momencie spółka zatrudnia ponad 600 osób i liczba ta z każdym miesiącem wzrasta. Prowadzimy aktywnie akcje rekrutacyjne i staramy się pozyskać nowych pracowników praktycznie we wszystkich specjalnościach.

Jakie nowe technologie w przyszłości pojawią się w Państwa ofercie?

Nieustannie pracujemy nad udoskonaleniem naszej oferty zarówno w zakresie konstrukcji stalowych jak i spawania gazociągów przesyłowych. Branża gazociągów jest bardzo wymagająca pod względem jakościowym. Inwestor stawia potencjalnym wykonawcom bardzo wysokie wymagania dotyczące m.in. prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych, posiadania certyfikowanego systemu zarządzania jakością, zgodności wykonanych prac z wymaganiami dyrektyw unijnych oraz norm, czy ochrony środowiska.

Czy mają Państwo w planach nowe inwestycje?

Cały czas inwestujemy w nasze wytwórnie, m.in. zakupując nowe maszyny i sprzęty. Z pewnością będziemy nadal dążyć do zwiększenia potencjału produkcyjnego, rozważamy uruchomienie kolejnej wytwórni konstrukcji stalowych. Mocno zaawansowanym projektem w tym momencie jest także budowa nowoczesnej malarni przy naszym zakładzie w Krakowie. Ze względu na rozwój firmy, a co za tym idzie wzrost zatrudnienia, powiększamy powierzchnie biurowe w naszej siedzibie. Inwestujemy również w naszą kadrę doszkalając na bieżąco pracowników. Utworzyliśmy specjalny program Akademia Mostostal, dzięki któremu nieustannie podnosimy kwalifikacje naszych pracowników.

Z czego są Państwo najbardziej dumni?

Jesteśmy dumni z tego, że nasze budowy są bezpieczne i nieustannie dążymy do tego, by liczba wypadków była z każdym rokiem coraz niższa. Cieszy nas każdy dobrze i terminowo wykonany projekt, ponieważ w przypadku naszej branży nie ma dwóch identycznych zadań inwestycyjnych i każde ma swoją specyfikę, której musimy sprostać. Wymaga to od nas przede wszystkim rozległej wiedzy oraz umiejętności dostosowania się do różnych sytuacji i wymagań.

Państwa głównym celem strategicznym to SOLIDNOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ , czyli wysoka jakość i terminowość realizowanych usług gwarantująca pełną satysfakcję Państwa klientów. Proszę powiedzieć, którzy z Państwa klientów są najważniejsi i dlaczego?

Absolutnie każdy Klient jest dla nas ważny. Na pewno jeżeli chodzi o prestiż realizowanych zadań to możemy się pochwalić wspomnianą wcześniej dostawą konstrukcji stalowej kopuły zabezpieczającej pozostałości po reaktorze atomowym w Czarnobylu, wykonaniem kilku projektów w ramach programu modernizacji pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów dla KGHM Polska Miedź, czy obecnie realizacją zadań w ramach budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów. Jesteśmy dumni z obecności Mostostalu Kraków wśród czołowych firm w Polsce zajmujących się konstrukcjami stalowymi.

Czy angażują się Państwo w działalność poza branżową, jak na przykład akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?

Mostostal Kraków włącza się w akcje charytatywne i społeczne – zarówno te organizowane przez grupę Budimex SA jak i samodzielnie. Realizujemy dwa programy społeczne: Domofon ICE oraz Strefa Rodzica. Ponadto angażujemy się we wsparcie finansowe inicjatyw społecznych i działań charytatywnych. Cała firma corocznie uczestniczy w akcji Szlachetna Paczka, przekazujemy darowizny np. dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, bierzemy udział w sponsoringu nagród w turniejach piłki nożnej dla dzieci oraz pomocy naukowych i przyborów szkolnych dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kluczborku. Wspieramy polskie szkolnictwo współpracując z krakowskimi uczelniami.

Jakimi nagrodami, tytułami i wyróżnieniami mogą i chcą się Państwo pochwalić?

Z pewnością wymienić tu należy już dwukrotnie wyróżnienie naszych realizacji tytułem „Budowa Roku”, jest to nagroda przyznawana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa; Mostostal Kraków otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii „Obiekty oceniane indywidualnie” za budowę młynowni cementu nr 4 wraz z młynem kulowym cementu i suszarnią żużla w Cementowni Górażdże w Choruli oraz w kategorii obiekty przemysłowe za zrealizowanie jako Generalny Wykonawca zadania inwestycyjnego pn. „Zabudowa konstrukcji kompleksu hal pieca zawiesinowego i pieca elektrycznego, kotła odzysknicowego, budynku elektryczno-energetycznego, rozbudowa hali pieca anodowego wraz z konstrukcją pod urządzenia oraz instalacjami, realizowane w ramach programu modernizacji pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów”. Dla tej samej realizacji otrzymaliśmy także nagrodę ”Modernizacja Roku 2016” za modernizację ciągu technologicznego w ramach Programu Modernizacji Pirometalurgii w KGHM Polska Miedz S.A. Kryteria oceny projektów obejmowały m.in. nowoczesność stosowanej technologii, efektywność procesów technologicznych, funkcjonalność zmodernizowanych obiektów oraz jakość stosowanych materiałów. W 2015 roku zdobyliśmy także nagrodę Dziennika „Puls Biznesu” przyznaną dla Mostostalu Kraków S.A. jako jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm – Gazele Biznesu, natomiast rok później otrzymaliśmy kolejne wyróżnienie przyznawane przez miesięcznik Builder za silną pozycję na polskim rynku budowlanym, rzetelność i stabilność w prowadzonej działalności, osiągnięcia wyróżniające Firmę w 2016 roku na tle branży i konkurencji oraz oferowane wysokiej jakości usługi „Budowlana Firma Roku 2016”. W ostatnim czasie otrzymaliśmy także wyróżnienie za bezpieczną budowę w Cementowni Lafarge. Wszystkie nagrody i tytuły motywują nas do dalszego wysiłku, by tych wyróżnień było jak najwięcej i aby utrzymać dotychczasowy wysoki poziom jakości naszych usług.

www.mostostal.com.pl

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie