Jedna z największych firm budowlanych w Polsce

Share

Molewski1

MOLEWSKI Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się polską firmą budowlaną, jedną z największych w kraju. W ciągu kilkudziesięciu lat działalności udało jej się zdobyć ugruntowaną pozycję na polskim rynku. Specjalnie dla BusinessPL o Firmie opowiada jej Prezes, Marcin Molewski.

Zakres działalności
Przedsiębiorstwo założył w 1978 r. Waldemar Molewski. Po jego śmierci w 2004 r. stery przejął Marcin Molewski. Młodość, kreatywność i wytyczony kierunek pozwoliły właścicielowi oraz Firmie na rozwój, zdobywanie nowych rynków oraz zwiększenie zasięgu i obszarów działalności. Dziś MOLEWSKI Sp. z o.o. specjalizuje się i realizuje kompleksowo inwestycje w pięciu obszarach: budownictwa inżynierii środowiska, budownictwa ogólnego, budownictwa drogowo-mostowego, technologii bezwykopowych oraz budownictwa przemysłowego. Firma świadczy usługi w ramach głównych Pionów, opisanych w dalszej części artykułu. Pracownicy i współpracownicy Przedsiębiorstwa tworzą kilkusetosobowy zespół. Obecnie najważniejszymi Klientami Firmy są jednostki publiczne i samorządy, czyli podmioty z szeroko rozumianego sektora finansów publicznych. Na tym wymagającym rynku Przedsiębiorstwo doskonale funkcjonuje od lat. Jednak dążąc do ciągłego rozwoju, Firma pragnie coraz śmielej wkraczać w zamówienia komercyjne, aby zmierzyć się z nowymi, ciekawymi wyzwaniami.

Generalny Wykonawca Budowlany
Realizując istotne inwestycje w skali kraju, Firma MOLEWSKI Sp. z o.o. stała się rozpoznawalną i szanowaną marką. Jak podkreśla prezes: „mamy ważną pozycję jako Generalny Wykonawca Budowlany i Partner Biznesowy dla Zamawiających, Podwykonawców i Dostawców. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu kontraktów realizowanych w formule „wybuduj” lub „zaprojektuj i wybuduj” na bazie warunków kontraktowych FIDIC, jesteśmy w stanie podjąć się realizacji nawet najbardziej złożonych inwestycji, opartych o najnowsze technologie oraz najwyższe standardy jakości”. Jako Generalny Wykonawca Budowlany współpracuje z wieloma Firmami. Korzysta z własnych sił specjalistycznych oraz usług sprawdzonych podwykonawców. Wszystkie Piony wchodzące w skład Firmy mają możliwość rozwoju, zdobywają doświadczenie – dając efekt synergii w zakresie wykorzystania potencjału, jakim każdy z nich dysponuje. Generalne Wykonawstwo to specjalność Firmy. W całym łańcuchu realizacji najważniejszy element to sprawna organizacja i odpowiedni ludzie. Siłą Pionu oraz całej Firmy jest kadra, która dzięki doświadczeniu oraz posiadanym umiejętnościom potrafi sprawnie zarządzać i koordynować prace. Połączenie ich wiedzy, zapału ze stabilnością finansową Firmy stanowi wspólny mianownik efektywnie realizowanych kontraktów. MOLEWSKI Sp. z o.o. dąży do zbudowania wzajemnego zaufania i satysfakcji w relacjach z Inwestorami, Partnerami Biznesowymi oraz docelowymi odbiorcami i użytkownikami, czyli społecznościami lokalnymi. Firma jest gotowa na pozyskiwanie nowych kontraktów w drodze zamówień publicznych oraz komercyjnych, PPP oraz w formule Zaprojektuj-Wybuduj-Sfinansuj.

Wyspecjalizowane piony i najwyższej klasy specjaliści
Wyspecjalizowane piony Firmy zajmują się szerokim spektrum świadczonych usług. Dzięki bogatej ofercie MOLEWSKI Sp. z o.o. elastycznie reaguje na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku budowlanego. Ponadto doświadczona kadra inżynierska jest w stanie sprostać najtrudniejszym i najbardziej skomplikowanym pod względem technologicznym i logistycznym zadaniom, a wyzwania to specjalność Firmy. Zespół tworzący Firmę był budowany przez lata. Tworzą go najwyższej klasy specjaliści, pasjonaci o wszechstronnym doświadczeniu. Dzięki temu Firma bez lęku spogląda w przyszłość, w oczekiwaniu na nowe wyzwania dynamicznie zmieniającego się rynku budowlanego w Polsce.

Pion Inżynierii Środowiska
Zajmuje się budową stacji uzdatniania wody, budową i modernizacją oczyszczalni ścieków, biogazowni (alternatywnych źródeł energii), zakładów utylizacji odpadów, sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych i deszczowych, podczyszczalni wód deszczowych, a także przepompowni ścieków. Te realizacje służą środowisku, często nadmiernie eksploatowanemu przez człowieka. Misja Firmy, czyli poprawa jakości środowiska, daje realne korzyści społeczeństwu. Od niemal 40 lat MOLEWSKI Sp. z o.o. działa w ochronie środowiska, będąc znaczącym beneficjentem wykorzystującym przyznane na ten cel środki finansowe. Sprawna organizacja, umiejętności zarządcze, procedury, doświadczona kadra oraz stabilność finansowa pozwoliła Firmie na uczestniczenie w wielu ciekawych inżynierskich wyzwaniach, które napawają dumą zarówno Wykonawcę, jak i Inwestorów. To najlepiej świadczy o wysokim poziomie partnerstwa biznesowego w MOLEWSKI Sp. z o.o. Ochrona środowiska jest brana pod uwagę na każdym etapie, nie tylko w czasie realizacji inwestycji, ale także w biurach, gdzie ochrona nieodnawialnych zasobów jest ważnym elementem strategii. Wykonując szereg inwestycji na przestrzeni lat, Firma zdobyła doświadczenie niezbędne do rozwiązywania najbardziej skomplikowanych problemów, które wykorzystuje na każdym etapie. Kompetentni specjaliści na wszystkich szczeblach organizacyjnych zdobywali doświadczenie przy największych inwestycjach środowiskowych w Polsce i za granicą. Ich doświadczenie, zapał i umiejętności oraz doskonała organizacja zapewniają terminową realizację w uzgodnionych kosztach, przy zachowaniu najwyższej jakości. Terminowość, fachowość oraz kompleksowa i rzetelna realizacja projektów inwestycyjnych przekładają się na satysfakcję Kontrahentów i Partnerów biznesowych Firmy.

Pion Budownictwa Ogólnego
Zajmuje się budownictwem wodnym i hydrotechnicznym, budownictwem użyteczności publicznej, budową szpitali i placówek służby zdrowia, budownictwem sportowym oraz projektami PPP. Firma ma doświadczenie w realizacji nietypowych obiektów oraz potrafi przygotować indywidualne rozwiązania na potrzeby konkretnych projektów. Dla Spółki pracują najlepsi specjaliści w budowie aquaparków, obiektów sportowych, a także w zakresie budownictwa użyteczności publicznej oraz budownictwa przemysłowego i handlowego. Można jej bez obaw powierzyć budowę biurowców, hal i wszelkich innych obiektów. Firma nie boi się trudnych wyzwań związanych z realizacją obiektów według wymagań konserwatorskich. Szczególnie zaprasza do wspólnego odwiedzenia takich realizacji jak Centrum Kultury BROWAR-B we Włocławku i Przystani Wodnej na rzece Wiśle.

Pion Budownictwa Drogowo-Mostowego
Dynamiczny rozwój Spółki na rynku budownictwa, a także rozwój gospodarki w zakresie infrastruktury drogowej spowodował powołanie odrębnego Pionu Budownictwa Drogowo-Mostowego. Pion ten oferuje kompleksowo pełen zakres robót drogowych takich jak: układy drogowe obiektów przemysłowych i handlowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych wraz z infrastrukturą, budowa wiaduktów i mostów, remonty, przebudowa i modernizacja dróg, konstrukcja powierzchni przemysłowych, handlowych, sportowych itp., kształtowanie terenu (niwelacje, roboty ziemne), stabilizacja gruntu cementem, wzmocnienie podłoża geokompozytami, konstrukcje drogowe, podbudowa nawierzchni drogowych z kruszyw i betonu, odwodnienie nawierzchni, budowa dróg, placów manewrowych oraz ciągów pieszych i rowerowych z betonowej i kamiennej kostki brukowej, nawierzchnie asfaltowe i betonowe, a także zagospodarowanie terenów rekreacyjnych. Pion osiąga swoje cele dzięki profesjonalizmowi płynącemu z pasji budowania, który opiera się na fundamentach doświadczenia, wysokiej efektywności działania oraz partnerskim relacjach z Dostawcami i Podwykonawcami. Pion dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym i sprzętowym do kompleksowego wykonywania robót drogowo-mostowych. Spełnia on wymagania w zakresie ochrony środowiska, gwarantuje ekologiczne, sprawne i wydajne realizowanie inwestycji. Firma ma też własną wytwórnię mas bitumicznych oraz laboratorium drogowe, co gwarantuje jej samowystarczalność oraz atrakcyjne, elastyczne warunki współpracy dla Kontrahentów. Doświadczenie w inwestycjach mostowo-drogowych, współpraca z rzetelnymi Podwykonawcami oraz renomowanymi Dostawcami pozwalają dostosować się do wymagań Inwestorów. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską z uprawnieniami do budowy dróg i mostów oraz doświadczeniem oraz wykwalifikowanych pracowników drogowych. Stawiając na doskonalenie zawodowe pracowników, Firma zapewnia im szkolenia. Rozwijając się, Spółka jest stale zainteresowana pozyskiwaniem najlepszych specjalistów z branży technicznej. Od kandydatów wymaga zaangażowania, chęci podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętności pracy w zespole.

Pion Technik Bezwykopowych:
nowatorska technologia mikrotunelingu
Pion ten zajmuje się budową mikrotuneli, wykonywaniem przewiertów teleoptycznych i horyzontalnych, budową przecisków i renowacją kanałów. Wykorzystując najnowocześniejsze technologie bezwykopowe, oferuje m.in. kompleksowe wykonanie oraz modernizację instalacji podziemnych. Realizuje przewierty dla potrzeb infrastruktury podziemnej różnych segmentów branży budowlanej w technologii przewiertów sterowanych, horyzontalnych, a przede wszystkim mikrotunelingu w zakresie średnic od 250 mm do 4200 mm o długości przekraczającej kilkaset metrów – w tym także przewiertów, których trasa przebiega po łuku. Mikrotunelig należy do najciekawszych technologii w Spółce, pozwala na realizację metodą bezwykopową rurociągów o średnicach od fi 800 do fi 2600. Ten potencjał sprzętowy klasyfikuje Spółkę w grupie największych firm z branży mikrotunelingowej w Europie. Wykorzystanie mikrotunelingu daje nowe możliwości przy rozbudowie infrastruktury podziemnej tam, gdzie klasyczne metody zawodzą z powodu zabudowy terenu lub przepisów ochrony środowiska. Budowa mikrotuneli ogranicza konieczność wykonywania wykopów i pozwala na zminimalizowanie niedogodności w ruchu lokalnym. Dzięki temu można prowadzić prace w intensywnie zurbanizowanym terenie, a realizacja inwestycji staje się mniej uciążliwa dla mieszkańców, przy minimalnym oddziaływaniu na środowisko. Dwie z obecnie wykonywanych realizacji opierają się właśnie na technologii mikrotunelingu. Mowa o inwestycji uregulowania stosunków wodnych w zlewni rowu melioracyjnego W-15 na terenie Gminy Wronki (w terenie zurbanizowanym) oraz wykonaniu rekordowego przewiertu w ramach budowy kanalizacji deszczowej na zadaniu „Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym – I etap zbiornik retencyjny”. Przy drugiej wspomnianej inwestycji Wykonawca, wykorzystując zestaw wiercący AVN 800XC produkcji Herrenknecht AG, zrealizował najdłuższy przewiert w Polsce i drugi pod względem długości w Europie dla średnicy DN 1200 mm / DA 1280 mm. Przewiert miał rekordową długość 381mb. Firma zajmuje się również bezwykopową renowacją przewodów w technologii rękawa w zakresie średnic DN150-1400 mm, naprawą przewodów w technologii reliningu i burstliningu przy wykorzystaniu modułów/rur GRP, PE, PP, PCV oraz rur kamionkowych, a także bezwykopowym remontem studni i komór przy wykorzystaniu chemii budowlanej, laminatów oraz wkładów GRP. W Firmie każdy kontrakt traktowany jest indywidualnie, z uwzględnieniem wszelkich warunków i wymagań powierzonego zadania – to solidne podejście pokazuje wysoką jakość przy kompleksowej realizacji robót bezwykopowych. Projekty są realizowane w systemie generalnego wykonawstwa oraz w ramach konsorcjów i świadczenia usług podwykonawczych.

Pion budownictwa przemysłowego
W odpowiedzi na potrzeby rynku budowlanego, chcąc zwiększyć udział podmiotów prywatnych w zamówieniach, Firma stworzyła pion budownictwa przemysłowego, który ma stać się solidnym filarem jej działalności, pozwalającym na budowanie portfela zamówień komercyjnych. „Uważamy, że takie usługi pozwolą nam wkrótce na zwiększenie obrotów a przede wszystkim rentowności” – podkreśla prezes Molewski.Pion budownictwa przemysłowego buduje hale produkcyjne i magazynowe, centra logistyczne, instalacje przemysłowe oraz oferuje remonty i przebudowy obiektów przemysłowych. Przy realizacji inwestycji wykorzystuje w pełni własny park maszynowy, którego potencjał jest na bieżąco dostosowywany do wielkości skali działalności przedsiębiorstwa.

Potencjał sprzętowy
Wdrożony w Spółce system planowania alokacji i przepływów własnych zasobów sprzętowych zapewnia optymalne dopasowanie potencjału sprzętowego pod kątem realizowanych inwestycji w ramach sił własnych. Zasoby sprzętowe i potencjał technologiczny pozwalają Firmie na sprawną i wielobranżową realizację nawet najbardziej skomplikowanych zadań zarówno jako Generalny Wykonawca Budowlany, jak i Podwykonawca. Ponadto Spółka dysponuje kompleksowym taborem transportowym, a także zapleczem warsztatowym umożliwiającym utrzymanie ciągłości ruchu. MOLEWSKI Sp. z o.o. posiada sprzęt budowlany (koparki kołowe i gąsienicowe, koparko-ładowarki, spychy, dźwigi i inne), sprzęt specjalistyczny (zestawy głowic mikrotunelingowych, maszyny przewiertowe i przeciskowe, urządzenia do wbijania lub wciskania ścian szczelinowych, pojazd inspekcji TV, pojazdy serwisowe i inne), środki transportowe (pojazdy samowyładowcze 3-osiowe i 4-osiowe, zestawy ciągników siodłowych i naczep wyładowczych, zestawy ciągników siodłowych i przyczep niskopodwoziowych, autobusy, busy i inne) oraz sprzęt pomocniczy – agregaty, piły, pompy, sprężarki, systemy niwelacji, systemy odwodnień, systemy zabezpieczeń wykopów, ubijaki, walce, zagęszczarki, zgrzewarki i inne. Przedsiębiorstwo nieustannie inwestuje w nowe technologie, najnowocześniejsze maszyny i urządzenia, dzięki którym staje się samowystarczalne.

Nagrody potwierdzeniem uznania
Na przestrzeni lat Firma MOLEWSKI Sp. z o.o. została wyróżniona wieloma tytułami związanymi działalnością budowlaną oraz misją społeczną. Do najbardziej prestiżowych można zaliczyć tytuły: Diamenty Forbesa, Gazele Biznesu, Przedsiębiorstwo Fair Play, Złota Setka Pomorza i Kujaw, Wehikuły Czasu, Modernizacja Roku, Tytany, Gepardy Biznesu, Honour Award i Przejrzysta Firma. Te nagrody potwierdzają wysoką jakość świadczonych usług Firmy MOLEWSKI Sp. z o.o. 


mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie