magazine top

bpbp

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna (BPBP S.A.) ma 69-letnią tradycję, a od przeszło ćwierćwiecza z powodzeniem znajduje się w nowych realiach rynkowych kraju po okresie transformacji, poszerzając listę ciekawych realizacji z zakresu budownictwa przemysłowego, infrastruktury, ogólnego i mieszkaniowego. O firmie opowiada Prezes zarządu – Pani Ewelina Walkowicz.

Proszę powiedzieć, jakie były początki Firmy i jakie momenty były najważniejsze w historii jej rozwoju?

Historia przedsiębiorstwa rozpoczyna się 1 marca 1950 roku. Powstało wtedy Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 19 w Bielsku-Białej. Od początku jego kadrę stanowili niezwykle doświadczeni pracownicy, którzy swoje szlify zdobywali wcześniej w bielskich firmach. Nazwa firmy zmieniała się kilkakrotnie, a w 1958 roku przyjęła obecną - Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Obszarem statutowej działalności był teren ówczesnych powiatów bielsko-bialskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, rybnickiego, żywieckiego, oświęcimskiego i wadowickiego. W sierpniu 1994 roku przekształcono firmę z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną skarbu państwa, aby po latach zyskać nowego właściciela.

Przedmiotem zasadniczej działalności BPBP S.A. jest kompleksowa realizacja zadań inwestycyjnych w Generalnym Wykonawstwie oraz prowadzenie działalności usługowej w zakresie produkcji i sprzedaży konstrukcji stalowych, usług transportowych i sprzętowych, handlu paliwami, świadczenia usług badań diagnostycznych pojazdów. Czy mogą Państwo opowiedzieć nam szerzej o oferowanych usługach, produktach i zapleczu produkcyjno – usługowym firmy?

BPBP realizuje kompleksowo zadania inwestycyjne w generalnym wykonawstwie oraz prowadzi działalność w zakresie produkcji konstrukcji stalowych, a także w usługach transportowych i sprzętowych, handlu paliwami. Świadczy również usługi badań diagnostycznych pojazdów. Firma oferuje pełny zakres usług budowlanych począwszy od projektu aż po realizację pod klucz występując w roli generalnego realizatora, generalnego wykonawcy bądź wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych. Dotyczy to wszelkich zadań z zakresu budownictwa przemysłowego, ogólnego, mieszkaniowego oraz infrastruktury technicznej. BPBP bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z przepisów o rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe i instalacyjne. Realizując obiekty pod klucz wykonuje pełną koordynację wszystkich robót branżowych.

Dokonania BPBP S.A. w kraju i za granicą dowodzą, że posiada ono wszechstronne możliwości wykonawcze, bogate doświadczenia zdobyte przy realizacji wielu zadań i w ocenie Klientów stanowi wiarygodnego partnera procesów inwestycyjnych. Co sprawiło, iż Państwa firma odniosła tak duży sukces i zyskała zaufanie swoich Klientów?

Wytyczne jakimi kieruje się przedsiębiorstwo to: świadczenie usług na najwyższym poziomie jakości z dbaniem o pełne usatysfakcjonowanie klienta, zapewnienie rzetelności, terminowości i optymalnej ceny usług, gwarantowanie jakości poprzez wdrażanie do pro¬dukcji najnowocześniejszych materiałów i technologii, postępowanie zgodnie z przyjętymi zasadami norm etycznych zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej, dbanie o pracownika i dostrzeganie w nim największej wartości oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa w pracy i dobrej opieki socjalnej, a także stosowanie ekologicznych materiałów i technologii w trosce o środowisko naturalne. Najkrócej rzecz ujmując to właśnie te wyżej wymienione cechy działalności sprawiają, że nasi kontrahenci czują się bezpiecznie korzystając z naszych usług, chętnie wracając do nas z nowymi projektami. Sprawdzeni partnerzy to gwarancja sukcesu. Aby go odnieść trzeba zadbać o najwyższą jakość usług. Szczególnie w tak nasyconej branży jaką jest budownictwo.

Oprócz ugruntowanej pozycji na terenie kraju, firma posiada ją także za granicą, gdyż z powodzeniem od prawie ćwierćwiecza prowadzi działalność eksportową w obszarze Republiki Czeskiej, dysponując Oddziałem w Mlada Boleslav. Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do jej sukcesu?

Niewątpliwym potencjałem naszego przedsiębiorstwa jest jego długoletnia historia, która pokazała stabilność bielskiej „Przemysłówki” pomimo wielu zawirowań i zmian ustrojowych naszego kraju. Blisko siedemdziesięcioletnia przeszłość firmy wielokrotnie w ciężkich momentach była bodźcem, który wyzwalał jakieś dodatkowe pokłady siły i powodował, że cokolwiek by się nie działo to wiedzieliśmy, iż musimy stawić czoła sytuacji, przejść dany problem, ponieważ nie mamy prawa zniweczyć wysiłków pokoleń ludzi zarządzających tym przedsiębiorstwem i ciężko pracujących na jego sukces. Rok 2020 będzie jubileuszem w działalności BPBP. Aż trudno uwierzyć, ale wszystko zaczęło się zaledwie pięć lat po zakończeniu II wojny światowej w bardzo trudnym okresie historii naszej ojczyzny i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Chciałabym podkreślić, że bardzo ważnym strategicznym punktem funkcjonowania naszej firmy jest jej ugruntowana pozycja na rynku nie tylko polskim, ale również od ćwierćwiecza na rynku czeskim. Niezależnie od zawirowań naszego rodzimego rynku budowlanego i jego niestabilnej pozycji w określonych momentach, mamy tak zwaną „drugą nogę”, czyli oddział zagraniczny zlokalizowany w państwie, choć położonym nieopodal, bo tuż za granicą, to jednak charakteryzującym się odmienną koniunkturą gospodarczą. Branża budowlana w kraju naszych południowych sąsiadów nie jest tak mocno narażona na różnego rodzaju zachwiania jak to ma miejsce w Polsce. Stabilność i bezpieczeństwo to główne hasła, które przychodzą mi na myśl kiedy mówię o naszym przedstawicielstwie w mieście położonym nad malowniczą Izerą. Jestem zdania, iż nawet najlepsza historia, największe osiągniecia i odkrycia nie istnieją bez jednego szczegółu, a mianowicie bez odpowiednich ludzi. Tak samo jest w przypadku naszego przedsiębiorstwa. Jako osoba stojąca na czele organizacji mam niekłamany zaszczyt witania nowych członków w naszych progach, jak również żegnania tych, którzy udają się na zasłużony odpoczynek wynikający z osiągnięcia wieku emerytalnego. Za każdym razem, gdy na moim biurku pojawiają się świadectwa pracy takich osób na nowo odkrywam siłę naszego przedsiębiorstwa. Daty wpisane w tych dokumentach jasno mówią, iż osoby te poświęciły swoje życie dla budowania sukcesu naszej firmy. Powszechne są przypadki przechodzenia na emeryturę po przepracowaniu 40-45 lat w bielskiej „Przemysłówce”. To naprawdę wzruszające oraz godne szacunku. Są to ludzie, którzy nie tylko solidnie i fachowo wykonywali swoją pracę, ale również wyuczyli kolejne pokolenia specjalistów. To prawdziwy skarb takiego przedsiębiorstwa jak nasze. Klucz do sukcesu BPBP? To jest właśnie ten klucz.

Fundamentem firmy są jej pracownicy. Czy mogą nam Państwo opowiedzieć o kadrze specjalistów, którzy na co dzień realizują skomplikowane projekty?

Budownictwo to niezwykle dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki. Podobnie jak w innych dziedzinach takich jak na przykład medycyna, informatyka, czy też przemysł samochodowy zmiany następują w mgnieniu oka. Taka sytuacja powoduje, iż kadra techniczna musi pozostawać niezwykle czujna, a jej kluczową cechą jest ciągła chęć doskonalenia i zdobywania nowej wiedzy. Ważnym aspektem jest również odwaga w działaniu. Nowoczesne przedsiębiorstwo budowalne musi nieustannie podejmować wyzwania, które są jak stąpanie po nieodkrytym lądzie. Mając na uwadze powyższe aspekty BPBP S.A. dokonała w ostatnim czasie swoistego wzmocnienia szeregów kadry inżynieryjnej, pozyskując młodych, zdolnych i rządnych wyzwań pracowników, którzy w pozytywny sposób wpływają na całą organizację, mobilizując ją do prężnego działania oraz regularnego odświeżania standardów działania. To ważny krok w funkcjonowaniu naszego przedsiębiorstwa.

Jakość to dla Państwa priorytet. Współpracują Państwo tylko ze sprawdzonymi dostawcami i podwykonawcami. Czy chcieliby Państwo szczególnie wyróżnić któreś firmy?

Zanim padną konkretne nazwy naszych największych partnerów, to należy zaznaczyć, iż współpracujemy z wieloma firmami, które wspierają nas w realizacji poszczególnych etapów branżowych i specjalistycznych. To podmioty o ugruntowanej pozycji rynkowej. Ten aspekt wart jest podkreślenia, bowiem oddając część prac w ręce firm zewnętrznych nie możemy pozwolić sobie na to, aby narazić naszych inwestorów na jakiekolwiek niedogodności lub doprowadzić do sytuacji, w których zostaną niemile zaskoczeni. Stąd też współpraca nasza odbywa się w gronie sprawdzonych kontrahentów. W segmencie instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych cenimy sobie TKS Sp. z o.o., a dobre relacje biznesowe łączą nas również z takimi firmami jak Szpunar s.c. Zakład instalatorstwa elektrycznego i pomiarów ochronnych, czy też Karo-Elektro Sp. z o.o. Sp. komandytowa, która jest kompleksowym dostawcą rozwiązań elektrycznych. Przy robotach geotechnicznym najczęściej korzystamy z usług Keller Polska Sp. z o..o., Aarsleff Sp. z o.o., czy też Przedsiębiorstwa Budowlano-Melioracyjnego „Tolos”, które dodatkowo świadczy na naszą rzecz usługi z zakresu inżynierii wodnej, sanitarnej oraz bezwykopowej. PPI Chrobok S.A. służy nam pomocą przy robotach ziemnych. Jeżeli chodzi o konstrukcje stalowe to należy wyróżnić Investbud Sp. z o.o. oraz PPHU „Promus Ruda Śląska” Sp. z o.o.
F.P.U. REMBUD s.c. Bolesław Dyduch, Jerzy Kozłowski już niejednokrotnie pomagała nam w zakresie stolarki i konstrukcji aluminiowych. Stolarka okienna to również domena Albud Sp. Jawnej, z której doświadczenia korzystamy stosując jej produkty. Consolis Polska Sp. z o.o. oraz Fabud WKB S.A. to firmy współpracujące z nami w temacie prefabrykatów betonowych, a także konstrukcji żelbetowych. Nie sposób wymienić wszystkich naszych partnerów. Oprócz wspomnianego wyżej grona jest cały szereg hurtowni i dostawców materiałów budowlanych. Do każdego współpracującego z nami podmiotu podchodzimy w sposób indywidualny.Trzeba także pamiętać, że do tak dużej ilości robót, jaka jest udziałem bielskiej „Przemysłówki” potrzebujemy posiadać obszerną bazę współpracowników, a grono to musi charakteryzować się zróżnicowanym poziomem zaawansowania z uwagi na szerokie spektrum skomplikowania robót specjalistycznych, w których realizacji pomagają nam nasi partnerzy.

Jakie najważniejsze inwestycje związane również z rozwojem firmy były realizowane na przestrzeni ostatnich kilku lat?

W ostatnim pięcioleciu BPBP S.A. realizowała szereg ważnych inwestycji, które nie pozostały bez wpływu na rozwój firmy i stanowiły wyzwanie dla kadry technicznej. Były to zadania z zakresu budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, ekologicznego i użyteczności publicznej. W tej ostatniej kategorii naszym największym osiągnięciem jest generalne wykonawstwo Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej. Na obiekcie tym odbędą się niebawem mecze Mistrzostw Świata do lat 20. w piłce nożnej. W ramach budownictwa przemysłowego dokonaliśmy rozbudowy zakładu produkcyjnego Mokate w Żorach o budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalnym i częścią laboratoryjną o powierzchni blisko 9 tysięcy metrów kwadratowych oraz szereg innych inwestycji – m.in. dla firm: Volkswagen, Tauron Wytwarzanie S.A., Eaton Automotive Systems, Synthos S.A. Zarówno w przypadku firmy Mokate, jak i Synthos S.A. są to nasi stali i sprawdzeni partnerzy biznesowi, którzy po raz kolejny wyrazili swoje zadowolenie z prowadzonych dla nich prac. W zakresie budownictwa mieszkaniowego obecnie realizujemy ciekawy projekt generalnego wykonawstwa osiedla domów wielorodzinnych „Park Bażantów” w katowickiej dzielnicy Piotrowice. Jedną z gałęzi naszej aktywności jest również budownictwo ekologiczne. W tej dziedzinie posiadamy doświadczenie w budowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, czy też oczyszczalni ścieków. Niedawno oddaliśmy do użytku Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej. Mówiąc o kluczowych dla naszego rozwoju inwestycjach nie sposób pominąć czeskiego oddziału BPBP S.A., w którym sztandarowo prezentuje się współpraca ze spółką Škoda Auto - dla której to wykonaliśmy szereg dużych inwestycji.

Jesteście przedsiębiorstwem, które nie boi się nowych wyzwań. Nieustannie poszukujecie najlepszych rozwiązań i nowych technologii. Jak oceniają Państwo przyszłość branży w której działa firma, jakie są w związku z tym plany firmy na najbliższe lata?

Jeżeli rozmawiamy o przyszłości branży budowalnej to z pewnością nie da się uciec od zagadnień związanych z problemami i zagrożeniami, które dotykają ten sektor gospodarki. Jednakże z drugiej strony trzeba podkreślić pozytywne aspekty oraz perspektywy stojące przed budownictwem. Na pewno takie zagadnienia jak rosnące koszty pracy, a także brak wykwalifikowanej siły roboczej nie pozwalają bez obaw patrzeć w przyszłość. Ostatnie dwa lata przyniosły horrendalne podwyżki cen materiałów. Ta niekorzystna okoliczność poszła w parze z problemami kadrowymi. Coraz trudniej o odpowiedniej klasy fachowców, na których można budować przyszłość przedsiębiorstwa. Zauważalny jest wyraźny spadek zainteresowania zawodami związanymi z budownictwem wśród młodych ludzi. Te dwa aspekty mają wpływ na zmniejszenie się marży, a co za tym idzie obniżenie zysków branży. Trzeba zaznaczyć, że nawet przed zaistnieniem opisywanych zagrożeń, marża w budownictwie nie należała do wysokich w porównaniu z innymi gałęziami biznesu. Żeby jednak nikt nie zarzucił mi kolokwialnie mówiąc daleko posuniętego „czarnowidztwa” to chciałabym zauważyć, że przed naszą branżą kreuje się ciekawa przyszłość związana z ogólnym rozwojem gospodarczym, który wpłynie na poprawę życia mieszkańców. Pomocne dla budownictwa będą też: rozwój technologii, inwestycje współfinansowane z Unii Europejskiej oraz wzrost popytu na rynkach konsumenckich. Podsumowując zatem tę część pytania, która dotyczy przyszłości branży jestem zdania, że odpowiednie podejście do tematów przedstawionych przeze mnie jako problemy z jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniem pozytywnej prognozy na najbliższe lata, pozwoli obronić się budownictwu i podtrzymać pozycję jednego z liderów polskiej gospodarki. Przechodząc do tematu planów bielskiej „Przemysłówki” na najbliższe lata to rozpoczynamy właśnie współpracę ze szkołami średnimi naszego regionu w celu edukacji i nagrodzenia najzdolniejszych uczniów „budowlanek” możliwością pracy w gronie wysokiej klasy specjalistów. Z całą odpowiedzialnością mogę zapewnić, że nie zaprzestaniemy dalszej profesjonalizacji kadry. Chcemy otaczać się prawdziwymi pasjonatami budownictwa, ludźmi, dla których praca jest jednocześnie spełnianiem marzeń, często nawet dziecięcych. W wieku dorosłym dzięki odpowiedniemu wykształceniu oraz poświęceniu mogą realizować swoje wizje. Właśnie takie nastawienie, podszyte prawdziwą miłością do wykonywanego zawodu daje gwarancję, iż pracownik nie zaprzestanie swojego rozwoju. Kolejnym ważnym tematem w kontekście przyszłości naszego przedsiębiorstwa są kwestie związane z zielonym budownictwem i ochroną środowiska. Inwestorzy coraz bardziej stawiają na kontakt z naturą, co wymaga od wykonawców innowacyjności działań połączonych z coraz bardziej skomplikowaną technologią prac. Zamierzamy zatem jeszcze mocniej wejść w tematykę wykorzystywania energii słonecznej, projektowania domów pasywnych oraz inteligentnych. Stanowić to będzie kontynuację rozwiązań nazywanych zieloną infrastrukturą, do której zaliczyć można zielone tarasy, dachy, czy też fasady. Chcemy być przysłowiowe pół kroku przed konkurencją w zastosowaniu nowych technologii, które wdzierają się odważnie i bezpardonowo do naszej branży. Dziś już nikogo nie dziwi zdalne sterowanie budynkami za pomocą odpowiednich aplikacji lub też inne formy cyfrowej obsługi obiektów.

Czy angażują się Państwo w działalność pozabranżową, jak na przykład akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?

Bielska „Przemysłówka” nie stroni od zaangażowania w działalność pozastatutową. Dzięki charakterowi swojej pracy mamy bezpośrednią styczność z lokalnymi społecznościami, poznając przy okazji bardzo dobrze ich problemy oraz potrzeby. Posiadając taką wiedzę i rozeznanie staramy się na bieżąco reagować poprzez zaangażowanie w poszczególne projekty. W ostatnich latach wspieraliśmy grający w LOTTO Ekstraklasie klub piłkarski Podbeskidzie Bielsko-Biała, z którym współpracowaliśmy dalej po jego spadku do Fortuny 1.Ligi. Dzięki inwestycjom prowadzonym na terenie Oświęcimia nasze drogi splotły się z cieszącą się wielkim poparciem miejscowej społeczności hokejową Unią, która dzielnie walczy o odbudowanie swojej dominującej pozycji z przełomu wieków. Cieszymy się ogromnie, że możemy dokładać swoją cegiełkę do tego dzieła, współdzieląc z kibicami biało-niebieskich wszelkie radości i smutki. W tym zakresie sport i biznes to bardzo podobne dziedziny życia, stąd też chyba tak dobrze rozumiemy naszych partnerów działających na niwie sportu zawodowego.

Jakimi certyfikatami, nagrodami, tytułami i wyróżnieniami mogą i chcą się Państwo pochwalić?

Nasze przedsiębiorstwo działa w oparciu o międzynarodowe normy, które zapewniają odpowiednią standaryzację działań. Mam tutaj na myśli powszechnie obowiązujące w biznesie certyfikaty systemów zarządzania jakością ISO 9001, ISO 14001, czy też polską normę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy PN 18001. Dzięki ich wprowadzeniu bielska „Przemysłówka” zyskała nowy poziom funkcjonowania, który nie tylko daje oczekiwany komfort pracownikom spółki, ale przede wszystkim stanowi gwarancję bezpieczeństwa dla naszych kontrahentów. BPBP S.A. jest wielokrotnym laureatem konkursów branżowych „Malarz Roku Dekoral”. W 2017 roku realizowana przez nas w generalnym wykonawstwie inwestycja „Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni ul. Chemików 2 w Oświęcimiu” zwyciężyła w kategorii „Obiekty sportu i rekreacji” w XXII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku. To uznany plebiscyt, w którym zgłoszono 540 realizacji z całego kraju, a nagrody rozdano w 12 kategoriach. Każdą ze zdobytych nagród traktujemy z należytym szacunkiem, nie popadając przy tym w hurraoptymizm i samouwielbienie. Mamy świadomość tego, że tylko stały i niezachwiany rozwój gwarantuje nam utrzymanie się na przysłowiowym topie branży budowlanej. Dołożymy wszelkich starań, aby nasze działania zostały dostrzeżone w przyszłości w postaci kolejnych nagród i wyróżnień. Wszystko po to, aby dalej doskonalić się, sięgając po coraz wyższe wyzwania.

fb button