magazine top

ekofinn

Przedsiębiorstwo Ekofinn-pol Sp. z o.o. powstało w 1991 roku. Od początku działalności specjalizuje się w produkcji, instalacji i serwisie urządzeń służących ochronie środowiska. Działalność firmy koncentruje się na kierunkach organizacyjnie realizowanych przez trzy działy: Ochrona Wód i Powietrza, Gospodarka Osadowa oraz Dmuchawy.  O firmie opowiada Prezes Zarządu – Pan Krzysztof Tiunajtis.

Początki Firmy
Nasza przygoda z biznesem rozpoczęła się w 1990 roku. Był to czas wielkich zmian w kraju, czas trudny, ale otwierający nowe możliwości. Pracowałem wówczas na stanowisku adiunkta w Politechnice Gdańskiej. Tam też zatrudniony był mój teść, Franciszek Loska, który w trakcie swojej akademickiej kariery miał rozliczne kontakty w Finlandii. Odchodząc z uczelni na emeryturę zaproponował, byśmy stworzyli firmę, która będzie działać w sektorze ochrony środowiska. Pomysł wydawał się dobry, gdyż podróżując często po kraju widzieliśmy ogrom zaniedbań w tym zakresie, w porównaniu do krajów zachodnich, zwłaszcza Finlandii. Założyliśmy firmę, jak wówczas się to nazywało „joint venture”, z firmą fińską OY Ekofinn AB, znaną w Finlandii z produkcji i instalacji małych oczyszczalni ścieków. Działając wspólnie nabywaliśmy wiedzę nie tylko technologiczną, ale również przyswajaliśmy zasady prowadzenia działalności gospodarczej, dziedziny, która wówczas była całkowitą nowością w młodej gospodarce rynkowej.

Rozwój Firmy
Z biegiem lat zmieniały się warunki działania, na lepsze zmieniał się kraj. Uczyliśmy się tych zmian, szukaliśmy bardziej efektywnych sposobów działania. Zaczynaliśmy od zera, ale mieliśmy zapał, determinację i wiarę w sukces. Mieliśmy też życzliwego partnera w Finlandii. Obserwując potrzeby rynku, stopniowo poszerzaliśmy ofertę wprowadzając nowe urządzenia. Równocześnie pracowaliśmy nad przeniesieniem produkcji całego typoszeregu małych oczyszczalni na grunt rodzimy. Kolejne lata działalności przynosiły stopniowy dalszy rozwój potencjału firmy. Ograniczeniem stawały się ciasne i niedostosowane do potrzeb pomieszczenia wynajmowane w obrębie miasta. Zdecydowaliśmy zatem zakupić grunt poza Gdańskiem i rozpocząć budowę. W roku 1999 przenieśliśmy się do własnej siedziby, gdzie prócz pomieszczeń biurowych była hala produkcyjno-montażowa oraz obszerny plac składowy. Tak dobra baza umożliwiła rozwój produkcji, a także rozpoczęcie działalności badawczo-rozwojowej, której efektem były własne konstrukcje nowych urządzeń. Wyposażenie części produkcyjnej we wszystkie niezbędne narzędzia i maszyny, w tym urządzenie do cięcia wodą uniezależniło nas w tym zakresie od podwykonawców. Można było doskonalić produkcję własnych urządzeń oraz produkować na licencji urządzenia dotychczas importowane. Posiadanie bazy magazynowej oraz warsztatowej pozwoliło również na znaczącą rozbudowę serwisu firmy, zwiększenie liczebności ekip serwisowych i zakresu usług. Było to bardzo istotne z uwagi na liczbę instalowanych urządzeń na terenie całego kraju. W pierwszych latach XXI wieku byliśmy już dojrzałą firmą z długą listą referencyjną, własną produkcją i stale powiększającą się kadrą. Wykupiliśmy udziały od odchodzącego na emeryturę partnera fińskiego.

Oferta i kamienie milowe w historii rozwoju Firmy
Pierwszym produktem firmy, jak wspomniano, był typoszereg małych oczyszczalni ścieków o nazwie Bioclere®. Technologia ta wykorzystująca tzw. złoża zraszane znana była w kraju i na świecie od dziesiątków lat. Poprzednio stosowano ją w bardzo uproszczonej i mało efektywnej formie, głównie w realizacjach części biologicznych większych oczyszczalni. Małych oczyszczalni praktycznie wówczas nie budowano w kraju w ogóle. W Finlandii opracowano koncepcję oczyszczalni prefabrykowanej, gdzie nowoczesne materiały, zwłaszcza tworzywa sztuczne i stal nierdzewna, gwarantujące trwałość, połączono z typowymi zaletami złóż biologicznych jak niska energochłonność, niezawodność i łatwość eksploatacji. Cechy te, tak bardzo pożądane w małych oczyszczalniach instalowanych w terenach wiejskich, były powodem popularności technologii Bioclere w wielu krajach Europy, w tym również w Polsce. Po kilku latach udało się przenieść całą produkcję tych urządzeń do Polski. Stosowane są z powodzeniem dla takich obiektów, jak szkoły, ośrodki wypoczynkowe czy małe osiedla o liczbie mieszkańców do 2000. W roku 1998 urządzenia te otrzymały Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. Liczba realizacji przekroczyła 1000 oczyszczalni w kraju. Pewna ich liczba została też wyeksportowana do takich krajów jak Szwecja, Anglia, Słowenia, Bułgaria, Rosja czy Ukraina. Na początku lat dziewięćdziesiątych zetknęliśmy się z firmą Teknofanghi z Mediolanu, specjalizującą się w zagęszczaniu i odwadnianiu osadów. Zostaliśmy polskim przedstawicielem tej firmy. Jak wiadomo efektem każdego procesu oczyszczania ścieków jest wydzielanie się bardzo uwodnionego osadu, który do jego dalszej obróbki i utylizacji musi zostać wstępnie odwodniony. W tym okresie w większości małych i średnich oczyszczalni „pokutowały” poletka do suszenia osadu w warunkach naturalnych. Poletka osadowe wymagały znacznej powierzchni, były bardzo uciążliwe dla otoczenia i stanowiły poważne źródło skażenia wód gruntowych. Wprowadzony przez nas na polski rynek system DRAIMAD® produkcji firmy Teknofanghi stwarzał warunki do prowadzenia procesu odwadniania w zamkniętych pomieszczeniach, niezależnie od pogody, bez negatywnego wpływu na środowisko. Osad w urządzeniach odwadniany był metodą „workowania”, stąd przyjęła się nazwa urządzenia: „workownica”. Wprowadzenie tych urządzeń spowodowało swojego rodzaju rewolucję w podejściu do problemu gospodarki osadowej w małych oczyszczalniach. Po sprawdzeniu w wielu realizacjach, urządzenia DRAIMAD® zostały przyjęte jako standardowe wyposażenie ciągu technologicznego zdecydowanej większości oczyszczalni, eliminując na zawsze poletka osadowe z krajowej praktyki inżynierskiej. Na początku XXI wieku system DRAIMAD® funkcjonował już w ponad tysiącu oczyszczalni komunalnych i przemysłowych. System ten, podobnie jak BIOCLERE®, wyróżniony został Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich. W kolejnych latach system odwadniania DRAIMAD®, produkowany już przez nas w kraju na licencji włoskiej, był stopniowo zastępowany przez małe prasy taśmowe MONOBELT®. Jest to jeszcze bardziej efektywny sposób odwadniania osadów oraz kolejny produkt firmy Teknofanghi z dużym sukcesem przeniesiony na grunt rodzimy. Można z całkowitą pewnością szacować, iż obecnie prasy taśmowe MONOBELT® produkowane w Mediolanie oraz w Gdańsku są najczęściej stosowanymi urządzeniami gospodarki osadowej w Polsce, zwłaszcza w oczyszczalniach gminnych. Typoszereg ten wyróżniono nagrodą Grand Prix prestiżowych targów wodno-kanalizacyjnych WOD-KAN w Bydgoszczy. Dwie powyżej opisane grupy urządzeń wytyczyły dalsze kierunki rozwoju firmy. Dbaliśmy, by był to rozwój stopniowy, zrównoważony. Wprowadzaliśmy nowe produkty i technologie wówczas, gdy poprzednie były dobrze opanowane pod względem szkoleniowym, organizacyjnym czy serwisowym. Szczególny nacisk kładziony był i jest na zapewnienie właściwej obsługi posprzedażnej instalowanych urządzeń tak, aby każdy użytkownik miał poczucie bezpieczeństwa i właściwą pomoc ze strony dostawcy / producenta. Polityka ta była zawsze bardzo doceniana przez rynek. Kolejną dużą grupą produktów były urządzenia wyporowe do transportu gazów, dmuchawy rotacyjne i śrubowe, produkcji włoskiej firmy Robuschi z Parmy (obecnie część amerykańskiego koncernu Gardner Denver). Urządzenia do przetłaczania gazów, zwykle powietrza, stosowane są powszechnie do napowietrzania w procesach oczyszczania ścieków, ale również w różnych gałęziach przemysłu, np. do transportu pneumatycznego czy dostarczania powietrza do procesów spalania.

Nowe produkty i technologie
Ambicją rosnącej kadry specjalistów (obecnie 25-u inżynierów na ogólna liczbę 70-u etatów) było i jest wdrażanie własnych rozwiązań technologicznych. Sprzyjała temu rosnąca i coraz lepiej wyposażona własna baza produkcyjna i fachowy zespół produkcyjno-montażowy. Dzięki temu wdrożono gamę urządzeń i technologii do oczyszczania powietrza z odorów. Złe zapachy, odory, występują zarówno w otoczeniu obiektów oczyszczalni ścieków, ale także powstają w licznych procesach przemysłowych. Rosnąca troska o środowisko, a zwłaszcza komfort (ale i bezpieczeństwo) mieszkańców oraz pracowników tych zakładów, wymuszają stosowanie technologii neutralizujących odorotwórcze gazy w powietrzu. Urządzenia takie, jak biofiltry, filtry węglowe czy filtry fotokatalityczne stanowią dziś znaczną cześć oferty firmy, będąc odpowiedzią na rosnący popyt na czyste powietrze. Dzięki opanowaniu i wdrożeniu produkcji z laminatów poliestrowych oraz stali nierdzewnej mogliśmy uzupełnić ofertę o własne produkty i urządzenia mechaniczne najczęściej projektowane w ciągach technologicznych oczyszczania ścieków, takie jak sitopiaskowniki, flotatory, urządzenia do higienizacji osadów, przenośniki ślimakowe czy różne typy sit, a także kontenerowe urządzenia neutralizacji odorów oraz laminatowe przykrycia wielkogabarytowych zbiorników w dużych oczyszczalniach ścieków.

Kadra strategicznym potencjałem Firmy
Nadal poszerzamy ofertę firmy, nadal staramy się robić to stopniowo, przemyślnie, małymi krokami. Wybieramy urządzenia i technologie, które spełniają wymagania rynku – są proste w obsłudze, niedrogie w zakupie i eksploatacji, a przy tym spełniają rosnące standardy jakości. Blisko współpracujemy w tym procesie z technologami, projektantami oczyszczalni, ale również z użytkownikami wsłuchując się w ich potrzeby i zapewniając oczekiwane wsparcie serwisowe. Dzisiaj nasze urządzenia pracują w ponad 4000 oczyszczalni ścieków i zakładów przemysłowych w kraju. Można sądzić, że polityka starannego doboru produktów, rzetelnego serwisu i zrównoważonego rozwoju zyskały nam zaufanie klientów i stanowiły podstawę sukcesu firmy. Lecz, aby sukces mógł być osiągnięty, musiał zaistnieć czynnik kluczowy w działalności każdej firmy – właściwy zespół ludzi. Na przestrzeni blisko trzydziestu lat istnienia firmy staraliśmy się stworzyć przyjazne warunki pracy i dobrą atmosferę. Najważniejszą rzeczą była satysfakcja z wykonywanej pracy, nie tylko finansowa. Obce nam były praktyki korporacyjne, limity, wskaźniki i stałe wymuszanie wzrostu wydajności. Pragnęliśmy by pracownicy traktowali firmę jako wspólne dobro, by się z nią utożsamiali, by każdy mógł rozwijać własne zdolności, nawet jeśli wymagałoby to zmiany bądź dostosowania do profilu każdego pracownika jego obecnego stanowiska pracy. 30 lat temu rozpoczynaliśmy działalność w zespole 4 osób, dzisiaj jest to ponad 70 i nadal możemy się uważać za firmę rodzinną. Średni okres zatrudnienia całego zespołu przekracza 10 lat, staż niektórych dobiega 30 lat.

Plany na przyszłość
Przyszłość widzimy jako kontynuację obecnej strategii. Nie planujemy znacznego powiększenia firmy. Priorytetem byłby wzrost jakości usług, dalsze unowocześnianie oferty handlowej, lepsza organizacja pracy. Niewątpliwie ważnym będzie zachowanie mocnej pozycji na rynku komunalnym, przy jednoczesnym dalszym dostosowywaniu się do potrzeb klientów przemysłowych. Tam bowiem będą się koncentrowały ważne i ciekawe problemy ochrony środowiska. 

fb button