Jak dbać o higienę w firmie?

Share

ft 91a44d006948a6b6683d33062aa1c524


Obowiązkiem każdego pracodawcy, wynikającym z Kodeksu Pracy, jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jak jednak w praktyce pracodawca ma wypełniać takie zobowiązania?

Czysty zakład pracy
Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy jest bezdyskusyjna i wynika ze szczegółowych przepisów Kodeksu Pracy. Pracodawca musi wiedzieć, że ma on obowiązek zagwarantowania pracownikom higienicznych warunków wykonywania swojej pracy. Wymagania sanitarne muszą być spełnione przede wszystkim w zakładach, w których produkowana jest żywność lub pracownicy mają z nią bezpośredni lub pośredni kontakt. W takich miejscach pracodawca powinien zaopatrzyć podwładnych, zwłaszcza służby sprzątające, w szereg środków i narzędzi do czyszczenia i dezynfekcji – rąk, maszyn, urządzeń, czy podłóg i ścian. W tym celu warto przejrzeć asortyment takich produktów na stronie Higiena Serwis (www.higienaserwis.pl).

Zachowanie sterylności w zakładzie pracy wymaga wykorzystania nie tylko specjalistycznych środków chemicznych do sprzątania. Do czyszczenia maszyn produkcyjnych przydatne będą czyściwa przemysłowe – papierowe lub włókninowe na przykład marki Tork.

W zakładach wielkopowierzchniowych utrzymanie czystości wszystkich hal, w których pracują lub odpoczywają pracownicy, byłoby kłopotliwe przy użyciu ręcznych narzędzi. Można jednak zaopatrzyć zakład pracy w maszyny, które uproszczą i przyspieszą utrzymywanie należytej higieny w takich miejscach. Zalicza się do nich:

• odkurzacze przemysłowe,

• maszyny jednotarczowe,

• automaty szorująco-zbierające,

• zamiatarki.

Środki higieniczne dla pracowników
W każdym zakładzie pracy musi istnieć dobrze wyposażone zaplecze sanitarne. Pracodawca musi zapewnić pracownikom możliwość zachowania elementarnych zasad higieny podczas wizyty w toalecie oraz przy opuszczaniu zakładu pracy. Można zagwarantować im natryski w toaletach wraz z odpowiednim wyposażeniem. W toaletach powinny znaleźć się przy tym:


• podajniki bezdotykowe na ręczniki papierowe – pozwalające na zachowanie maksymalnej higieny rąk w toalecie, dzięki temu, że użytkownik ma kontakt wyłącznie ze swoim ręcznikiem papierowym,

• mydło antybakteryjne, do całego ciała i włosów,

• nakładki na WC,

• papiery toaletowe,

• chusteczki higieniczne,

• wkładki do pisuarów.

Takie wszechstronne wyposażenie zakładu pracy przez pracodawcę w środki higieniczne, środki czyszczące i maszyny sprzątające, pozwoli na wypełnienie jego zobowiązań wynikających z przepisów BHP.