Umiejętne reagowanie na potrzeby rynku kluczem do sukcesu

Share

az-iwaniccy

Zakład A.Z. Iwaniccy sp.j. Meble Tapicerowane to rodzinna Firma o długich tradycjach, mająca siedzibę w województwie lubuskim. Rozpoczęła swoją działalność w 1989 r., kiedy to dwaj z braci Iwanickich założyli zakład stolarski. Jej głównym polem działalności była stolarka budowlana typu okna i drzwi. Pierwotnie Przedsiębiorstwo funkcjonowało pod nazwą: Zakład Stolarsko-Ślusarsko-Spawalniczy A & Z „IWANICCY” s.c., a więc na początku swojego istnienia Firma była spółką cywilną. W związku ze zmianą 01.01.2002 r. przepisów prawnych spółka została przekształcona w spółkę jawną, podlegającą przepisom Kodeksu Spółek Handlowych, i w takiej formie prawnej funkcjonuje do dziś. Obecnie zatrudnia prawie 800 osób.

Od lat osiemdziesiątych po dzień dzisiejszy
Założycielami Firmy byli dwaj bracia Iwaniccy. Idea zrealizowania biznesowego przedsięwzięcia zrodziła się już na początku lat osiemdziesiątych. Pomysłodawcy postanowili najpierw rozejrzeć się za odpowiednim terenem, zebrać kapitał oraz zakupić maszyny potrzebne na uruchomienie biznesu. W 1988 r. udało im się nabyć teren przy ul. Dojazdowej 4 w Lubsku, dzięki czemu mogli rozpocząć budowę pierwszej hali produkcyjnej. W zakładzie została uruchomiona produkcja okien i drzwi. Dość szybko okazało się, że produkcja jest opłacalna – osiągnięte zyski pozwalały na spłatę kredytu oraz dalszy rozwój Firmy. Przedsiębiorstwo rozwijało się bardzo dobrze aż do 1992 r., kiedy to nastąpiło załamanie na rynku budowlanym. Trzeba jednak podkreślić, że Firma nie poniosła porażki. Determinacja i upór założycieli Firmy nie dopuściły do jej upadku. Przedsiębiorstwo przetrwało trudny okres złej koniunktury. W tym czasie współwłaściciele podjęli decyzję o przestawieniu torów działalności na inną produkcję. Otóż Firma odkryła zapotrzebowanie na szkielety meblowe, tak zwane stelaże. Był to jeden z kamieni milowych w rozwoju Przedsiębiorstwa, ponieważ rozbudził apetyt na produkcję gotowych wyrobów. W związku z tym rozpoczęto modyfikowanie technologii. Produkcja ruszyła już w 1992 r., jednak ze względu na nieuczciwość głównego odbiorcy wyrobu (klient nie odebrał dużego zamówienia) zaistniało ryzyko poważnych problemów. Szczęśliwie Firma wyszła z tej trudnej sytuacji obronną ręką, ponieważ szybko udało jej się znaleźć innego Kontrahenta, który podobnie jak poprzedni odbiorca był spółką zagraniczną. Warto podkreślić, że kluczem do sukcesu w rozwoju Firmy był fakt, że ciągle poszukiwano nowych dróg i nowych pomysłów. Ambitni współwłaściciele, nie bojąc się nowych wyzwań, podjęli decyzję o produkcji gotowych mebli tapicerowanych. Przełomowym okresem okazał się rok 1996, kiedy to miała miejsce zmiana profilu produkcji oraz technologii ze stolarki otworowej na produkcję mebli tapicerowanych. Gotowe zestawy wypoczynkowe znajdowały zbyt na polskim rynku, który w latach 1996–2003 był bardzo chłonny i nienasycony, nie tylko w zakresie mebli tapicerowanych. Upatrując w chłonności polskiego rynku dalsze możliwości rozwoju, Przedsiębiorstwo podjęło się również produkcji mebli kuchennych. Przez kolejne lata ta dziedzina rozwijała się dobrze, w związku z czym w 2000 r. Firma otworzyła pięć własnych punktów sprzedaży, między innymi w Zielonej Górze, Gorzowie i Szczecinie. Ponadto zaczęła sprzedawać swoje produkty również w innych sklepach na terenie całego kraju. Pomimo sukcesu w dziedzinie gotowych mebli tapicerowanych Przedsiębiorstwo nie zaprzestało produkcji szkieletów meblowych. Z sukcesem stale pozyskiwano nowych odbiorców stelaży. Z kolei meble kuchenne, pomimo wielu walorów, ostatecznie nie przyjęły się tak dobrze na rynku, dlatego też dość szybko wycofano się z dalszej produkcji, która mogłaby przynieść poważne straty. Umiejętność reagowania na potrzeby rynkowe okazała się jednym z ważniejszych czynników, który pozwolił Firmie dalej się rozwijać w określonym kierunku i w ostatecznym rozrachunku osiągnąć sukces.

Obecna działalność Firmy
W chwili obecnej Zakład A.Z. Iwaniccy sp.j. Meble Tapicerowane nie opiera się już na produkcji stelaży, jako że realizuje w tym zakresie głównie potrzeby własne. Ta ważna zmiana nastąpiła piętnaście lat temu, kiedy Firma znalazła odbiorców mebli tapicerowanych na rynkach Europy Zachodniej. To posunięcie dało Firmie szerokie możliwości rozwoju, aż po dzień dzisiejszy, pozwalając utrzymywać ją w coraz lepszej kondycji finansowej. Współwłaściciele Zakładu mają jednak nadzieję, że w przyszłości Polska również stanie się odbiorcą produkowanych przez nich wyrobów. W chwili obecnej osią produkcji są rynki zagraniczne: głównie Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja, Szwajcaria oraz Holandia. Przez wszystkie lata ciągłego rozwoju bracia Iwaniccy dokupywali kolejne działki i rozbudowywali swój Zakład. Systematycznie i konsekwentnie wzbogacali park maszynowy o coraz nowocześniejsze maszyny, ułatwiające produkcję. Marzec 2005 r. był dla Przedsiębiorstwa kolejnym znaczącym krokiem w ciągłym procesie rozwoju. W tym czasie Firma wzbogaciła się o kolejne tereny gospodarcze, nabywając część terenu po wojskowych koszarach, znajdujących się w Gubinie przy ulicy Kresowej. Na tym obszarze były usytuowane budynki garażowe, nadające się do przekształcenia i adaptacji pod produkcję mebli. Gdy wszystkie budynki zakupione w 2005 roku zostały w całości zaadaptowane, pomimo wcześniejszych zapewnień współwłaścicieli, iż teren ten już wystarczy na długie lata rozwoju, w 2013 roku dokupiono kolejne działki wchodzące w obszar powojskowego kompleksu oraz rozpoczęto dużą inwestycję budowy nowej hali Tapicerni. Zakup powojskowych terenów w Gubinie pozwolił Zakładowi Iwanickich znacznie rozwinąć produkcję i dziesięciokrotnie zwiększyć obroty Firmy. Najbardziej znaczącą, a zarazem najbardziej widoczną zmianą, jest podział zakładu na dwie części, które od lipca 2015 działają oddzielnie. W Lubsku powstała nowa spółka „KTK IWANICCY Sp. z o.o.”, w której działają takie działy produkcji jak maszynownia, montaż oraz lakiernia. Spółka ta prowadzona jest przez dzieci zmarłego wspólnika. Natomiast w Gubinie pozostał zakład z wieloletnią tradycją prowadzony przez jednego z założycieli Pana Andrzeja Iwanickiego oraz Jego córki. Dziś Firma nadal funkcjonuje jako przedsiębiorstwo rodzinne, z czego jej współwłaściciele są bardzo dumni. Konsekwentne kontynuowanie idei i rozwijanie biznesu w obranym kierunku także są powodem do dumy. Sukces Firmy przypieczętowały przyznane jej tytuły i nagrody, takie jak: Diamenty Forbesa, Gazele Biznesu, tytuł „Firmy Godnej Zaufania” a także wyróżnienie w konkursie Orły Eksportu.

Zaufanie Klientów
Z całą pewnością można powiedzieć, że Zakład A.Z. Iwaniccy sp.j. Meble Tapicerowane cieszy się ogromnym zaufaniem swoich Klientów. Nie byłoby to możliwe bez wizjonerstwa – nieustanne zaangażowanie w przygotowywanie ciągle nowych, nadążających za zmieniającymi się gustami Klientów modeli to klucz do sukcesu Firmy. Elastyczność i umiejętność odpowiadania na zapotrzebowanie rynku były i są kluczowym czynnikiem rozwoju. Najważniejsze jest to, aby nadążać za trendami i dostosowywać produkty do potrzeb Klientów. Trzeba tutaj podkreślić, że każdy Klient jest tak samo cenny i najważniejsza jest realizacja jego potrzeb. Nie mniejszą wartość w dążeniu do sukcesu ma ciężka praca oraz terminowość. Wszystkie te elementy zbudowały i nadal budują markę i zaufanie Klientów.

Produkty i technologie
Wszystkie produkty Przedsiębiorstwa Iwanickich cieszą się dużym zainteresowaniem i popularnością, niemniej jednak spośród produkowanych w 2016 r. najlepiej sprzedawał się mebel prosty, bez zbędnych funkcjonalności, posiadający jednak funkcję spania i pojemnik na pościel. Istotny jest fakt, że jego cena była bardzo zachęcająca. Dla Klientów ważna jest zarówno jakość, jak i odpowiednia relacja ceny do jakości. Firma obserwuje także znaczne zainteresowanie meblami z wyższej półki, posiadającymi różne funkcje relaksacyjne, przy których stosuje nowoczesne technologie. Mówiąc o technologiach, trzeba podkreślić, że specyfika produkcji wymaga dużej ilości pracy ręcznej. Jedynie do obróbki drewna można w dużym stopniu oprzeć się na nowych technologiach i znacznie zminimalizować czynnik ludzki. Jeśli jednak chodzi o gotowy produkt, najważniejsi są dobrze przeszkoleni, doświadczeni pracownicy, którzy dbają o jego najwyższą jakość. Oczywiście nie można zapominać o tym, że rynek i jego potrzeby stale się zmieniają, ewoluują, co pociąga za sobą konieczność dopasowywania produktów, a co za tym idzie również technologii. Firma stara się stale pracować nad zastosowaniem nowych technologii w gotowym produkcie, dbać o jego innowacyjność. Na dzień dzisiejszy Firma wykorzystuje w produkcji m.in. siłowniki, oświetlenie LED i systemy audio, ale z pewnością w kolejnych latach będzie się to dalej rozwijać – czas pokaże, w jakim kierunku.

Inwestycje
Inwestycje w Zakładzie Iwanickich są jednym z kluczowych elementów rozwoju. Firma inwestuje nieprzerwanie od 2005 r., początkowo modernizując i dostosowując budynki powojskowe do potrzeb produkcji mebli tapicerowanych. W 2014 r. wybudowano od podstaw nowoczesną halę tapicerni. Obecnie trwają dalsze inwestycje – m.in. rozbudowa hali szwalni. Wciąż, równie doinwestowywaną sferą w Firmie jest Transport. Pierwszy samochód ciężarowy został zakupiony w 2002 roku. Dzisiaj firma posiada 33 samochody ciężarowe i 5 aut dostawczych do 3,5 tony. Z czego 10 to auta zakupione na przełomie 2015/2016. Kolejna wymiana floty przewidywana jest na połowę 2017 roku.

Akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne
W Zakładzie A.Z. Iwaniccy sp.j. Meble Tapicerowane ważną sferą jest także działalność pozabranżowa. Firma pomaga młodzieży ze swojej gminy w rozwijaniu pasji poprzez wspieranie klubów sportowych i placówek edukacyjnych. Wspomogła m.in. wiele przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku i Gubinie, GDK, MOS oraz Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych „TĘCZA”. Przedsiębiorstwo wspiera również instytucje niosące pomoc najuboższym, schorowanym oraz samotnym, takie jak: Stowarzyszenie Esquadra Gubin, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej razem”, Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą w Gubinie, Stowarzyszenie Gubińskich Pionierów, Gubińskie Łużyczanki oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gubinie.

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie