TPV Displays - Monitorujemy oczekiwania klientów

Share

TPV Displays Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu TPV Technology, będącego liderem w technologii projektowania i produkcji szerokiej gamy monitorów i telewizorów LCD. Spółka przeszła okres znacznego wzrostu i rozwoju, zapewniając sobie tym samym pozycję największego producenta monitorów na światowych rynkach. Gwarantując najwyższą jakość produktów i usług, firma zdobyła zaufanie swoich odbiorców oraz nawiązała długoterminowe relacje partnerskie. Prowadzi działalność produkcyjną w formie OEM i ODM oraz opracowuje i rozwija własne marki w tym „AOC” oraz „Envision”.


Precedensowy sukces
Zanim spółka rozpoczęła swoją działalność produkcyjną w Polsce przeprowadzono dokładną analizę możliwości inwestycyjnych w kilku krajach. Pod uwagę brano szereg czynników, w tym między innymi lokalizację dla przyszłego zakładu, infrastrukturę, dostępność siły roboczej, możliwości uzyskania pomocy publicznej, współpracę z lokalnymi władzami, obecność dostawców lub szanse na ich przyszłe przyciągnięcie. W wyniku przeprowadzonych analiz oraz bezpośrednich spotkań i wizyt w rozpatrywanych miejscach wybrano Gorzów Wielkopolski. Nie bez znaczenia dla wyboru polskiej lokalizacji miał również fakt, że w latach 2005-2006 spółka TPV Technology zdobyła doświadczenie wynikające z bezpośredniej współpracy z zakładem produkcji telewizorów TTE w Żyrardowie. Doświadczeni menadżerowie z Żyrardowa zostali później zaproszeni do tworzenia zespołu w Gorzowie Wielkopolskim. Po ukończeniu budowy i uzyskaniu zezwolenia na użytkowanie nowego budynku produkcyjnego w lutym 2008 r. rozpoczęto produkcję telewizorów i monitorów LCD z przeznaczeniem na rynek europejski. Mimo że spółka ma na swoim koncie dopiero rok działalności, klienci zdążyli już wyrazić swoje uznanie. TPV Displays Polska Sp. z o.o. zdobyła zaufanie dzięki analizie potrzeb swoich odbiorców i spełnieniu ich fundamentalnych oczekiwań: niskiego kosztu jednostkowego połączonego z wysoką jakością produktu, elastycznością i terminowością. Te pozornie proste i powszechnie znane standardy okazują się trudniejsze do wypełnienia na rynku OEM czy ODM niż wielu konkurentów sądzi, dzięki czemu TPV sukcesywnie powiększa swój udział na rynku światowym. Najważniejszymi odbiorcami są potentaci światowego rynku LCD: Philips, LG, Toshiba czy Sharp. Dynamiczny wzrost rynku europejskiego w ostatnich latach, wynikający ze zniesienia barier handlowych i wzrostu siły nabywczej obywateli, przyczynił się do konieczności umiejscowienia produkcji również w Europie. TPV Displays Polska Sp. z o.o jest właśnie odpowiedzią na konieczność utworzenia centrum produkcji na rynek europejski. Zakład w Gorzowie, podobnie jak pozostałe zakłady rozlokowane głównie w Azji oraz Ameryce Łacińskiej, korzysta z doświadczeń i zaufania, jakie na przestrzeni lat marka TPV zdobyła w korporacyjnym świecie B2B. Głównym zadaniem spółki jest teraz podtrzymanie tego zaufania i przyczynienie się do pogłębienia dobrej współpracy z odbiorcami. Ważne, by zaskakiwać nie tylko ilością produkowanych telewizorów LCD, ale również elastycznością i umiejętnością mierzenia się z najtrudniejszymi zadaniami i zamówieniami ze strony swoich klientów. Producent dąży do pogłębienia relacji partnerskich z odbiorcami, przyczyniając się tym samym do uzyskiwania rynkowych i finansowych korzyści niezmiennie po obydwu stronach. Spółka zatrudnia łącznie 3000 osób, z czego ponad 1300 to pracownicy zatrudnieni przez współpracujące agencje pracy tymczasowej. Wszystkim zaoferowano przyzwoite wynagrodzenie oraz warunki pracy stwarzające relatywnie najmniejszą uciążliwość w porównaniu z innymi zakładami pracy w regionie. Mowa przecież o montażu telewizorów LCD – pracy niewspółmiernie lżejszej aniżeli przemysł ciężki czy chemiczny. TPV Displays Polska dąży do tego, aby być nie tylko największym, ale i najbardziej uznanym pracodawcą na terenie województwa.

Wskaźniki sukcesu
Za sukcesem spółki w Polsce stoją tak naprawdę dwa typy czynników: makro- i mikroekonomiczne. Spółka bardzo uważnie przyglądała się ewentualnym problemom i możliwości drastycznego spadku popytu na nowe telewizory i monitory LCD. Na szczęście szybko okazało się, że w branży strach ma większe oczy niż realny wymiar. Nie dość, że zamówienia zaskakująco szybko powróciły, to w dodatku przybrały na sile. Dodatkowym atutem buforowym okazał się charakter i specyfika samej branży. Otóż w ostatnich latach zauważalna jest tendencja odchodzenia od produkcji przez najbardziej uznanych producentów i koncentracja głównie na R&D oraz marketingu. Paradoksalnie właśnie ta tendencja przyczyniła się do zwiększenia liczby zamówień w gorzowskiej spółce TPV. Z kolei doświadczenie, dobre relacje z odbiorcami oraz ogromny trud, aby jak najszybciej wdrożyć i ugruntować obowiązujące standardy w nowo powstającej firmie spotkały się z uznaniem klientów i zaowocowały pogłębianiem współpracy. Klienci mają nie tylko różne potrzeby czy oczekiwania, ale też różnią się pod względem ilościowego wskaźnika zamówień, dlatego firma wyznaje zasadę indywidualnego podejścia do odbiorcy. Polityka zorientowana na klienta zapewnia maksimum komunikacji, co stanowi najlepsze rozwiązanie dla uzyskania wysokiej jakości produktów dostosowanych do potrzeb zamawiającego. Jeśli zaś chodzi o aktualne działania w rozwoju firmy, TPV twierdzi, że trudno wskazać najbardziej znaczące aspekty działalności, gdyż w początkowym okresie funkcjonowania zakładu wszystkie są równie istotne. Biorąc pod uwagę rosnące ilości dziennej produkcji, na szczególną uwagę zasługuje produkcja oraz doskonalenie zarządzania pełnym łańcuchem dostaw. Dalej plasuje się ciągłe doskonalenie umiejętności pracowników liniowych tak, aby sukcesywnie podnosić zarówno poziom produktywności, jak i gotowość do zmian i nowych wdrożeń. Pro-ekologiczną politykę zakładu można by także uznać za wskaźnik sukcesu. Działalność gospodarcza o charakterze prowadzonym w TPV pozornie nie stanowi szczególnego zagrożenia dla środowiska. Niemniej jednak spółka traktuje zarządzanie odpadami w sposób szczególny. Wdrożyła normę ISO 14001, która obejmuje system zarządzania środowiskowego. Kładzie nacisk na zmniejszanie ilości odpadów oraz ich segregację. Udało się również nawiązać i wypracować bardzo dobre relacje z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów, co stabilizuje pełen proces produkcyjny, a jednocześnie zabezpiecza przed gwałtownymi wahaniami na rynku odpadów wtórnych.

Innymi słowy kluczem do sukcesu stały się:

- Wybór właściwej lokalizacji pod inwestycję;
- Wypracowanie i pogłębianie dobrej współpracy z kluczowymi odbiorcami;
- Nacisk na doskonalenie umiejętności pracowników i rozwiązań procesowych zapewniające osiąganie celów kosztowych oraz elastyczności działań przedsiębiorstwa.

Nowe tendencje
Z organizacyjnego punktu widzenia gorzowska spółka jest jeszcze młodym przedsięwzięciem. Z tego powodu główny nacisk kładziony jest na doskonalenie umiejętności i wewnętrznych rozwiązań procesowych. Inaczej zarządza się przedsiębiorstwem, w którym pracuje 500 osób, aniżeli takim, w którym zatrudnionych jest 3500 pracowników i które w dalszym ciągu dynamicznie się rozwija. Spółka przyznaje, że tempo wzrostu może zadziwiać, zwłaszcza w okresie tak głębokiego ogólnego kryzysu gospodarczego na świecie, z jakim obecnie mamy do czynienia. Niecodziennie zdarza się, że wchodząc na rynek europejski pomimo kryzysu spółka jest w dobrej kondycji, dlatego warto skorzystać z tej okazji i dołożyć wszelkich starań, aby właśnie teraz nie tylko zaznaczyć i ugruntować swoją pozycję na rynku, ale również przygotować podwaliny pod dalszy wzrost. TPV Displays Polska musi się przygotować na nowe trendy, nowe rozwiązania i przełomowe technologie. Tego oczekują od producenta klienci. Spółka zapewnia, że będzie stale odpowiadać na rosnące oczekiwania swoich klientów, wypełniając tym samym swoją misję. Mimo że strategiczne decyzje dotyczące ekspansji firmy objęte są tajemnicą, firma zdradza, że będzie dążyła do zacieśniania współpracy z największymi odbiorcami, natomiast centrum produkcji na Europę pozostanie Gorzów Wielkopolski.

Blask dumy
Zapytana o powody do dumy, firma TPV wymienia tempo, w jakim zamykano poszczególne etapy inwestycji, a następnie rozwoju w Polsce. Decyzję o rozpoczęciu inwestycji w Gorzowie podjęto zaledwie w marcu 2007 r., a rok później ruszyła produkcja. W ciągu nieco ponad jeden rok spółka zdążyła podwoić powierzchnię użytkową zakładu, zamykając pod dachem aż 5ha powierzchni. Poziom produkcji osiągnął 100 tysięcy urządzeń tygodniowo. Należy jednak podkreślić, że cały ten imponujący wzrost nie byłby możliwy bez współpracy i dobrej woli ze strony wszystkich urzędów władzy samorządowej. Intratna inwestycja została również opisana w mediach. W 2007 r. spółka TPV Displays Polska otrzymała statuetkę „Wydarzenie Gospodarcze Roku 2007 w województwie lubuskim” przyznawaną przez miesięcznik „Forbes”. Ze swoim centrum produkcyjnym w Gorzowie Wielkopolskim, spółka TPV to nie tylko inwestycja i wydarzenie w świecie B2B, lecz również w dużej mierze wydarzenie kulturowe. Oprócz biznesu wnosi do Gorzowa elementy kultury Wschodu, nieco odmienne spojrzenie na prowadzenie biznesu, a jednocześnie zachwyca dynamiką i świeżym podejściem do rozwiązywania problemów.