Bumech - Profesjonalista w każdym calu

Share

Przemysł ciężki przez lata zajmował szczególną pozycję w, nastawionych wyłącznie na działalność produkcyjną, gospodarkach krajów znajdujących się w orbicie wpływów Związku Radzieckiego. Po upadku komunizmu, ostatecznie przekonaliśmy się, jak negatywnie na stan finansów publicznych wpłynęło stosowanie teorii Marksa i Lenina w praktycznych rozwiązaniach ekonomicznych. Nierentowne, zacofane technologicznie przedsiębiorstwa – kopalnie, huty, inne zakłady produkcyjne, trzeba było restrukturyzować, prywatyzować, a część po prostu zamknąć. Proces ten, choć był przyczyną wielu rozczarowań pewnych grup zawodowych, stanowił niezbędny punkt wyjścia do budowy gospodarki na nowych, tym razem zdrowych, zasadach, a także stał się szansą dla firm potrafiących wykorzystać swoje umiejętności do zlokalizowania odpowiednich nisz rynkowych na niezagospodarowanych terenach przemysłu cięzkiego. Jedną z organizacji, która doskonale wykorzystała taką szansę, stało się chorzowskie przedsiębiorstwo Bumech S.A. - specjalista w dziedzinie remontu maszyn.

Prezentacja firmy
Spółka Akcyjna Bumech powstała w wyniku przekształcenia Bumech Sp. z o.o. i zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2009 roku. Spółka już wtedy cieszyła się szacunkiem Kientów i ekspertów, dzięki kilkuletniej pracy w obszarze branży maszynowej. Bumech sukcesywnie poszerzał zakres swojej działalności, poczynając od 2002 roku, kiedy to firma rozpoczęła funkcjonowanie w sektorze serwisów i remontów maszyn. W 2007 roku organizacja zajmuje się także drążeniem podziemnych wyrobisk w kopalniach węgla, oraz produkcją instalacji przemysłowych i specjalistycznych urządzeń na rzecz innych gałęzi przemysłu. Dziś Bumech S.A. jest jednym z najpoważniejszych przedsiębiorstw produkcyjno – usługowych działających na rynku polskim w różnych dziedzinach aktywności biznesowej związanych z rozwojem współczesnego przemysłu ciężkiego. W chwili obecnej obszar zainteresowań spółki jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi świadczenie kompleksowych usług w zakresie serwisu, utrzymania ruchu, remontu maszyn i urządzeń górniczych, ale także wykonawstwem instalacji przemysłowych i części zamiennych. Stały rozwój firmy pociąga za sobą także poszerzanie zakresu działalności, a to z kolei skutkuje w ekspansji firmy na nowe rynki. Już w 2007 roku udział rynku zagranicznego w ogólnej strukturze sprzedaży wyniósł 7% i wskaźnik ten wykazuje tendencję wzrostową. Można więc stwierdzić, że Bumech S.A. rozwija się poprawnie, przyjrzyjmy się więc szczegółowym rozwiązaniom stosowanym przez firmę, aby poznać przyczyny sukcesu chorzowskiej organizacji, której udało się w ciągu kilkunastu lat działalności zwiększyć zatrudnienie prawie dwudziestokrotnie.

Filary sukcesu
Kondycja każdego przedsiębiorstwa uzależniona jest od efektów pracy osób w nim zatrudnionych i choć jedna z teorii zarządzania potencjałem ludzkim wyklucza uzależnienie wysokiej efektywności od osiągnięcia wysokiego poziomu satysfakcji Pracowników, Bumech S.A. dokłada wszelkich starań, aby Pracownicy firmy mieli zapewnione jak najlepsze warunki pracy, zarówno w odniesieniu do standardów bezpieczeństwa finansowego, jak i socjalnego. Ponadto warto zauważyć, iż Bumech S.A. zatrudnia ponad dwustu Pracowników, z których ponad połowa wykonuje trudne i niezwykle wymagające obowiązki w warunkach kopalni, co oznacza, iż procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy muszą być wielokrotnie bardziej surowe, niż w innych, nie tak ekstremalnych środowiskach. Najmniejszy błąd człowieka lub sprzętu może powodować zagrożenie zdrowia, a nawet życia. Stąd specjalne podejście do kwestii zarządzania kadrami, które muszą być pieczołowicie wyselekcjonowane, doskonale przeszkolone i perfekcyjnie przygotowane do wykonywania swoich obowiązków. Menedżerowie w organizacji starannie planują także ścieżkę zawodową każdego Pracownika, aby mógł on zawsze czerpać satysfakcję ze swojej pracy, oraz przekazywać bezcenne doświadczenie Pracownikom młodszym. Mieszanka młodzieńczej energii i kreatywności z wieloletnim doświadczeniem i znajomością rzeczy Pracowników z dłuższym stażem skutkuje powstaniem doskonałej kadry funkcjonującej na każdym szczeblu struktury organizacyjnej spółki. W specyficznej i bardzo wymagającej branży maszynowej do rangi priorytetu w działalności każdej firmy, funkcjonującej w związanym z branżą sektorze, jest utrzymanie najwyższej jakości specjalistycznych urządzeń wykorzystywanych w pracy. Bumech S.A. może się pochwalić zaawansowanym technologicznie i rozbudowanym parkiem maszyn, za których stan odpowiada wysoko wyspecjalizowana kadra inżynieryjno – techniczna w przedsiębiorstwie. Bumech jest zarówno usługodawcą, jak i producentem maszyn i sprzętu górniczego, rozwijającym współpracę także z innymi gałęziami przemysłu ciężkiego, takimi jak energetyka zawodowa, kopalnictwo rud i minerałów, czy cukrownictwo. W tej sytuacji wykorzystywany przez firmę sprzęt, w tym ten produkowany przez samą spółkę, taki jak kombajny chodnikowe, musi spełniać najwyższe wymogi w zakresie jakości i funkcjonalności. W warunkach wysokiej konkurencyjności w sektorze czynnik ten stanowi o być albo nie być organizacji, a ponieważ osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta jest najważniejszym celem każdego przedsiębiorstwa, troska o perfekcyjną kondycję maszyn i urządzeń jest absolutnym priorytetem Bumechu. Najwyższa jakość specjalistycznego sprzętu i doskonale przygotowani Pracownicy to jednak nie wszystko, czym może się pochwalić organizacja. Bumech S.A. stosuje także, wypracowane przez lata doświadczeń, procedury podejścia do każdego kontraktu. Cechami dystynktywnymi spółki w kontakcie z Klientem są przede wszystkim efektywność, profesjonalizm, elastyczność, oraz indywidualne dostosowanie warunków realizacji każdego zamówienia, w zależności od jednostkowych preferencji. Uwzględniając dodatkowo szeroki i zróżnicowany zakres działalności firmy, można na podstawie analizy działań podejmowanych przez organizację w zakresie realizacji indywidualnych potrzeb każdego Kontrahenta stwierdzić, iż procedury także w tym obszarze odznaczają się najwyższą jakością w odniesieniu do najbardziej wymagających standardów i wymagań, jakie stawiają firmie Klienci instytucjonalni. Bumech S.A. jest jedną z tych, nie tak wielu jeszcze, polskich firm, które osiągnęły najwyższy stopień świadomości biznesowej. Stopień ten charakteryzuje się trzema zasadniczymi cechami, które możemy odnieść do stanu, w jakim znajduje się firma Bumech. Po pierwsze, świadoma organizacja doskonale zdaje sobie sprawę z malejącej wagi bilansu zysków i strat jako wyznacznika kondycji rynkowej spółki i przyjmuje kryterium szersze, czyli samej wartości organizacji do określenia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę nie tylko aspekt finansowy działalności, ale także kwestie wizerunkowe, socjalne, etyczne itp. Po drugie, organizacja pojmuje i docenia rosnącą rolę działań w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i ochrony środowiska naturalnego, niezbędnych do prawidłowego wyznaczenia, wspomnianej wyżej wartości przedsiębiorstwa, oraz wyjścia naprzeciw współczesnych wymagań Klienta, którego świadomość także z biegiem czasu ulega wzbogaceniu w zakresie wyobrażania sobie standardów, jakie musi spełniać jakikolwiek produkt lub usługa, który ma przynieść poczucie konsumenckiej satysfakcji. Po trzecie wreszcie, zagadnienie zarządzania jakością urasta w organizacji świadomej do rangi jednego z najważniejszych elementów funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży, w jakiej ono działa. Wyrazem tej świadomości w odniesieniu do szczegółowych rozwiązań stosowanych w chorzowskiej spółce jest między innymi pozyskanie prestiżowych certyfikatów obejmujących System Zarządzania Jakością , w tym recertyfikowany w 2009 roku dokument zgodny z najnowszą normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie praktycznie wszystkich czynności produkcyjno – usługowych wykonywanych przez organizację, oraz działania przygotowawcze mające na celu implementację Systemu Zarządzania Środowiskowego i jego późniejszą integrację z funcjonującym już Systemem Zarządzania Jakością. Działania te w jak najlepszy sposób świadczą o kierunku rozwoju spółki i jej hierarchii celów strategicznych.

Nagrody i wyróżnienia
Bumech S.A. jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, spośród których Pracownicy firmy szczególnie cenią tegoroczne „Diamenty Forbesa” dla firm, które w latach 2006 – 2008 najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. Warto również dodać, iż w klasyfikacji rankingowej tej uznanej nagrody, Bumech S.A. zajął pierwsze miejsce w województwie śląskim, oraz pierwsze miejsce w rankingu ogólnokrajowym wśród firm, które w roku 2008 mogły pochwalić się przychodami ze sprzedaży w przedziale od 5 do 50 milionów złotych. Ponadto Bumech S.A. jest także laureatem „Gazel Biznesu” - tytułu przyznawanego przez renomowany magazyn „Puls Biznesu” najbardziej dynamicznie rozwijającym się firmom działającym na terenie naszego kraju.

Podsumowanie
Wyraźna konsekwencja w działaniach firmy Bumech S.A., kompleksowy plan rozwoju organizacji i jasno określone cele, szczególnie w odniesieniu do rosnącej ekspansji na rynkach zagranicznych i w kwestii ulepszania już istniejących procedur związanych ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu oraz ochroną środowiska naturalnego: wszystkie te czynniki pozwalają prognozować bardzo dobrą sytuację przedsiębiorstwa w przyszłości. Jednocześnie wysoki poziom świadomości biznesowej firmy daje nadzieję na poprawę sytuacji w tym zakresie na całym polskim rynku, który stara się dogonić, szczególnie w zakresie wysokiej jakości oferowanych produktów i usług, bardziej rozwinięte rynki Zachodniej Europy. Polacy zawsze byli dumni ze swojej przedsiębiorczości. Sytuacja polskich przedsiębiorstw w ciągu ostatnich kilkunastu lat, szczególnie w odniesieniu do rosnącej roli warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w regionie, znacznie się poprawiła, także dzięki takim firmom jak Bumech S.A., która to organizacja jawi się jako jedna z jaskółek, niosąca wiosnę polskiemu biznesowi. 