Barter - Odpowiedzialny importer

Share

barter1Przemysł ciężki przez lata stanowił podstawę działalności produkcyjnej krajów socjalistycznych. Po upadku „żelaznej kurtyny”, zacofane technologicznie, niespełniające norm obowiązujących na Zachodzie fabryki upadały, były prywatyzowane i przekształcane. Zakrojona na szeroką skalę restrukturyzacja pozbawiła miejsc pracy tysiące ludzi, jednak okazała się niezbędnym krokiem w celu naprawy, pokiereszowanych komunistycznymi ideami gospodarczymi, budżetów państw, znajdujących się w orbicie wpływów byłego ZSRR. Dziś sytuacja przedsiębiorstw – liderów poszczególnych sektorów przemysłu ciężkiego jest zgoła inna: nowoczesne, świetnie zorganizowane zakłady restrykcyjnie przestrzegają najsurowszych wymogów unijnych w zakresie ochrony środowiska i zarządzania produkcją, pozyskują najbardziej prestiżowe certyfikaty obejmujące systemy zarządzania jakością, dbają o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług. Pojawiło się zapotrzebowanie na firmy, potrafiące umiejętnie zarządzać bogactwami natury. Światowa gospodarka jest oparta na handlu, kurczącymi się gwałtownie, zasobami naturalnymi, na które, mimo umiejętności wykorzystywania alternatywnych źródeł energii, popyt stale rośnie. Stąd olbrzymia konkurencja w sektorach, bardzo wysokie koszty wejścia, olbrzymia odpowiedzialność ciążąca na największych organizacjach w branży. Współcześnie, w obszarze przemysłu ciężkiego, działają tylko najlepsi, najbardziej kompetentni, ponieważ tutaj nie ma miejsca na błędy.  

Prezentacja firmy

Firma Barter S.A. z siedzibą w Białymstoku osiągnęła pozycję lidera w swojej branży w ciągu zaledwie dziesięciu lat działalności. W odróżnieniu od wielu innych organizacji powstałych w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, nie miała wsparcia zagranicznego kapitału, darmowego know – how, wieloletniego doświadczenia zagranicznych udziałowców. Barter S.A. to w stu procentach polski kapitał, polska zaradność i przedsiębiorczość. Ciężka praca, spójna i konsekwentnie realizowana strategia rozwoju, oraz bezcenna umiejętność wyciągania poprawnych wniosków i błyskawicznego reagowania na każdą sytuację: to filary sukcesu organizacji, która w niecałą dekadę stała się największym w Polsce i jednym z największych w Europie importerem i dystrybutorem propanu, butanu, mieszaniny propan – butanu, węgla kamiennego, nawozów i soli technicznej. Sto dziewięćdziesiąte piąte miejsce na liście pięciuset największych polskich firm wg tygodnika „Polityka” w 2009 roku jest najlepszym wyznacznikiem pozycji firmy Barter S.A. na europejskim rynku. Szczególnie, że wskaźnik ten poprawił się aż o dwadzieścia pięć miejsc w stosunku do miejsca, jakie organizacja zajmowała w roku poprzednim.

Zachować równowagę

Krótka prezentacja firmy Barter S.A. nie wskazuje żadnej cechy dystynktywnej organizacji – na pierwszy rzut oka przedsiębiorstwo niczym się nie wyróżnia w gąszczu działających globalnie firm konkurencyjnych. Jednak nie bez powodu, we wstępie tego artykułu znalazło się określenie „największy z wielkich”. Co zatem powoduje, że Barter S.A. ma prawo nazywać się branżowym liderem ? Przecież nie o wielkość przychodów tutaj chodzi, choć ta jest imponująca: 1.008 mld złotych w ubiegłym roku. Nawet najbardziej restrykcyjnie przestrzegane standardy jakości, bardzo szeroki asortyment, doskonałe podejście do własnych Pracowników, stawianie najwyżej w hierarchii celów organizacji dbałość o środowisko naturalne i polityka społecznej odpowiedzialności, prowadzona przez firmę – wartości wyznawane przez przedsiębiorstwo, choć perfekcyjnie realizowane, budujące wartość organizacji – powody do dumy spółki, nie wystarczą, aby nazwać ją liderem. Sekret tkwi w filozofii zarządzania, którą najkrócej można scharakteryzować dwoma słowami - „zachować równowagę”. Przestrzeganie tej filozofii, o której mowa poniżej i połączenie jej z wymienionymi wcześniej czynnikami, pozwoliło Barterowi osiągnąć bardzo wysoki poziom świadomości biznesowej, a co za tym idzie, zająć pozycję najlepszego z najlepszych w swojej branży. Motto „zachować równowagę” odnosi się przede wszystkim do zagadnienia podejścia do Klienta firmy. Duże korporacje, obracające olbrzymimi sumami pieniędzy, tracą, ze względu na rozmach swojej działalności, bezpośredni kontakt z Odbiorcą, przez co pojawiają się groźne dla organizacji błędy w planowaniu, procedurach obsługi Klienta, monitoringu zmian rynkowych. Można zaryzykować stwierdzenie, iż wraz ze zwiększaniem się skali obrotów, zwiększa się dystans między organizacją, a Klientem. Następuje daleko posunięta standaryzacja procesów obsługi Klienta, podczas gdy, charakterystyczne dla mikro i małych przedsiębiorstw, indywidualne rozpoznawanie potrzeb i wymagań Odbiorcy, dostosowywanie zamówień do pojedynczych wymagań, bezpowrotnie odchodzi wraz ze wzrostem organizacji. Barter S.A. jest liderem wśród podobnych do niej firm, ponieważ wystarczająco wcześnie zdiagnozowała to zjawisko i, pomimo dynamicznego rozwoju na przestrzeni dekady, zawsze kierowała się w swoich wyborach chęcią pełnego usatysfakcjonowania jednego tylko Klienta – tego, który w danym momencie składa zamówienie. Prześledźmy poszczególne aspekty funkcjonowania firmy, aby odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób organizacji obsługującej kilkanaście tysięcy Klientów dziennie, udaje się skoncentrować tylko na jednym w danym momencie ? Firma, a więc nazwa organizacji Barter S.A. sama w sobie znaczy bardzo wiele: najwyższa jakość produktów i usług, niezachwiana reputacja, szacunek i zaufanie tysięcy Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Ale za zarządzanie przedsiębiorstwem, oraz kontakty z Odbiorcami odpowiadają ludzie. Barter S.A. zatrudnia ponad 500, doskonale przygotowanych do swoich zadań Pracowników. Dbałość o nich jest absolutnym priorytetem władz spółki. Rozbudowany system szkoleń, świetne warunki pracy, nieograniczone możliwości awansu są wyrazem wiary firmy w hasło, że ludzie są w organizacji najważniejsi. Barter S.A. gwarantuje także swoim Pracownikom rozbudowany pakiet socjalny, między innymi w postaci dodatków pieniężnych, oraz finansowania aktywności sportowej. Jest to jednocześnie wyraz zaangażowania władz spółki w działalność odpowiedzialną społecznie: Barter S.A. wspiera Domy Dziecka i instytucje pomocy społecznej, takie jak Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”, którym dostarcza paczki żywnościowe, ubrania i opał. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu do swoich Pracowników, firma została wyróżniona nagrodą „Solidnego Pracodawcy” w 2009 roku, ostatecznie potwierdzając swój wizerunek doskonałego miejsca pracy. Dbałość o Pracowników i ich bezpieczeństwo przekłada się na profesjonalizm w obsłudze Klienta. Każdy Odbiorca traktowany jest wyjątkowo, dlatego też dziesiątki tysięcy Klientów spółki codziennie odnawia zamówienia, wiedząc, że Barter S.A. jest gwarancją najwyższych standardów nie tylko produktów i usług, ale także w kontakcie z drugim człowiekiem. Barter S.A. to także ogromne zróżnicowanie oferty asortymentowej. Wśród Klientów firmy znajdują się zarówno potężne przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, jak i pojedyncze osoby, wybierające się na biwak. Jako największy dystrybutor gazu płynnego w Polsce, organizacja spełnia każde zapotrzebowanie na jej produkt, a Odbiorców otacza staranną opieką, także w zakresie usług posprzedażowych, takich jak profesjonalny serwis, pełne doradztwo techniczne, montaż instalacji przemysłowych i dostawy. Ciągle powiększana sieć przedstawicieli handlowych i rozbudowane zaplecze logistyczne, w tym własny terminal przeładunkowy w Sokółce, potężna flota samochodów, ponad sto posiadanych przez firmę stacji LPG, kilka tysięcy punktów sprzedaży butli, własne bocznice kolejowe, cztery nowoczesne punkty magazynowo – dystrybucyjne i kolejowe terminale hurtowej sprzedaży węgla, wyposażone w zaawansowane technologicznie, specjalistyczne urządzenia, gwarantują perfekcyjną elastyczność i terminowość dostaw surowców z najlepszych rafinerii gazu płynnego w Rosji i Europie Środkowej, oraz rosyjskich i kazachskich kopalni. Najwyższa jakość produktu idzie więc w parze z pełnym zaangażowaniem Pracowników, aby osiągnąć najważniejszy cel firmy: całkowitą satysfakcję Klienta. Wszystkie te działania podporządkowane są także zasadzie nienaruszalności środowiska naturalnego. Na straży tej zasady stoją prestiżowe certyfikaty, pozyskane przez Barter S.A., w tym certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmujący wymagania dwóch systemów: Zarządzania Jakością, zgodnego z normą ISO 9000:2000 i Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z normą 14001:2004. Ponadto Barter S.A. wymaga najwyższych standardów w obu tych obszarach nie tylko od siebie, ale także od swoich Dostawców, a wielomilionowe inwestycje, mające na celu ciągłe ulepszanie posiadanej infrastruktury oraz procesów produkcji, są już tylko kropką nad i, wyrażającą głębokie zaangażowanie przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska i Konsumenta.

Podsumowanie

Prezes firmy Barter S.A., Pan Bogdan Rogaski, może być dumny. Przyszłość organizacji rysuje się w optymistycznie, i tylko kwestią czasu pozostaje ekspansja firmy na zagraniczne rynki. Mądrze zarządzana spółka to już wielki sukces jej Pracowników, a spółka, która dodatkowo wyróżnia się niezwykle dojrzałą filozofią prowadzenia działalności, to sukces podwójny. Barter S.A. jest na najlepszej drodze do realizacji swoich marzeń. 