Eko-Energia - Powtarzalna jakość

Share

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe EKO-ENERGIA Sp. z o.o. powstało w 2000 roku w wyniku restrukturyzacji oraz w oparciu o majątek byłych Wydziałów Remontowych Huty im. Tadeusza Sendzimira S.A. 

Od momentu powstania firmy kadra inżynieryjno - techniczna oraz pracownicza powiększyła się niemal czterokrotnie. W chwili obecnej EKO-ENERGIA posiada dwie hale produkcyjne wyposażone w obrabiarki różnego typu, urządzenia transportu pionowego i poziomego, nowoczesny sprzęt spawalniczy oraz pomiarowy. Warto wspomnieć, że Wydział Elektryczny posiada własną stację prób i kontroli. Dzięki temu firma jest w stanie przekazać klientom dokładnie sprawdzone i przetestowane produkty. Krakowskie przedsiębiorstwo było również generalnym wykonawcą jednej z największych inwestycji „pod klucz” w Polsce Południowej. Przedmiotem zlecenia była budowa stacji zasilania Stacji Uzdatniania Wody dla systemu chłodzenia termomechanicznego walcowania MULPIC wraz z urządzeniami towarzyszącymi w ISD Huta Częstochowa. – Nasze pojawienie się na rynku zawdzięczamy restrukturyzacji branży hutniczej w Polsce. Na samym początku działalności stanowiliśmy grupę 70 osób. Obecnie jest nas znacznie więcej – wspomina Czesław Balak, Prezes Zarządu firmy. Aktualnie firma realizuje swoje usługi w ramach trzech wydziałów: elektrycznego, energetycznego oraz mechanicznego. Odbiorcą usług firmy jest m.in. przemysł stalowniczy, górniczy, energetyczny i koksowniczy. W centrum biznesu znajduje się branża elektroenergetyczna.

Uznanie klientów

Lista klientów firmy EKO_ENERGIA jest długa, znajdują się na niej takie przedsiębiorstwa jak: Arcelor Mittal Poland S.A., Siemens-VAI Metals Technologies GmbH, Danieli Centro Combustion Italy, Kompania Węglowa S.A., Stalprodukt, Instal Kraków S.A. oraz wiele innych. Długoterminową współpracę i partnerskie relacje EKO-ENERGIA zapewniła sobie dzięki usługom najwyższej jakości i pełnej dyspozycyjności. Jakość świadczonych usług i wytwarzanych wyrobów jest podstawowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa. – Koncentracja na jakości i jej powtarzalność pomogły nam zdobyć wielu lojalnych klientów. Świadomość, że zadowolenie naszych klientów zależy od nas i tkwi w naszych rękach mobilizuje do realizacji kolejnych zadań jakościowych – mówi Czesław Balak. Podkreśla równocześnie, że tym co odegrało dużą rolę w rozwoju przedsiębiorstwa była gotowość do podejmowania nowych i wymagających zleceń oraz dyspozycyjność. Według Prezesa Zarządu, w przyszłości cechy te będą stanowić przewagę konkurencyjną firmy i jej strategiczny potencjał. Cel w postaci najwyższej jakości dostarczanych usług i wyrobów ma zostać osiągnięty dzięki usprawnieniu systemów organizacji i zarządzania, wdrażaniu nowych technologii, podnoszeniu kwalifikacji załogi, stosowaniu wysokiej klasy materiałów oraz doskonaleniu systemu obsługi klientów. Ambicją firmy jest również stałe podnoszenie efektywności wszystkich procesów zachodzących w obrębie przedsiębiorstwa. – Chcielibyśmy wykorzystać do tego celu środki z funduszy Unii Europejskiej. W najbliższym czasie mamy zamiar opracować i złożyć wniosek o dofinansowanie – mówi Czesław Balak. Nie ulega wątpliwości, że w zwiększaniu wydajności firmy pomoże wdrożony system jakości spełniający wymagania norm ISO 9001: 2000. Koncentracja na jakości produktu została dostrzeżona w konkursie Marka z Jakością organizowanym przez kwartalnik Zarządzanie Jakością. Magazyn ten jest poświęcony doskonaleniu systemów zarządzania. EKO-ENERGIA jest jednym z pięciu laureatów pierwszej edycji konkursu. Firma otrzymała to wyróżnienie w 2008 roku. Dzięki wysokiej jakości usług już na początku działalności EKO-ENERGIA otrzymała bardzo prestiżowe i nietypowe zlecenie. Firma podjęła się wymiany pękniętego serca Dzwonu Zygmunta z Katedry Wawelskiej. Zadanie było skomplikowane – wymagało nie tylko specjalnych przygotowań, lecz także zastosowania technologii przeznaczonej wyłącznie do tego zlecenia. Wysiłek nie poszedł na marne – w chwili obecnej zabytkowy dzwon obwieszcza mieszkańcom Krakowa najważniejsze wydarzenia.

Badania i rozwój

Przedsiębiorstwo EKO-ENERGIA jest jednak świadome, że wysoka jakość produktów może okazać się niewystarczająca w walce z konkurencją. Skutkiem tego firma podejmuje współpracę w projektach organizowanych przez najbardziej znane polskie uczelnie i instytuty badawcze. W przypadku niektórych przedsięwzięć kooperacja przybrała międzynarodowy charakter. Celem jednego z projektów była budowa zintegrowanego systemu kształtowania i utrzymania niezawodności eksploatacyjnej konstrukcji nośnej suwnicy pomostowej. Kompleksowy system umożliwił nie tylko obniżenie kosztów użytkowania i obsługiwania urządzenia. Zwiększył również skuteczność i bezpieczeństwo pracy personelu obsługującego narzędzie oraz umożliwił zautomatyzowanie urządzenia i skuteczną adaptację do zmiennych warunków eksploatacyjnych czy wymagań stawianych przez użytkownika. W dziedzinie nauki firma jest również aktywna na polu międzynarodowym. Na przełomie maja i czerwca 2004 roku EKO-ENERGIA koordynowała działania związane z organizacją w Krakowie Polsko-Niemieckiego Festiwalu Kulturalno - Ekologicznego pod patronatem niemieckiej fundacji Europäische Festspiel Initiative e.V. oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Tradycją stały się ponadto seminaria, jak i przedświąteczne spotkania z klientami oraz partnerami ze świata biznesu. Pozwalają one na integrację pracowników oraz wymianę doświadczeń i nowinek branżowych. Mają także na celu prezentację dotychczasowych osiągnięć i możliwości wykonawczych firmy EKO-ENERGIA.

Szczegóły oferty

Oferta firmy EKO-ENERGIA jest skierowana przede wszystkim do firm z przemysłu elektrycznego, mechanicznego oraz energetycznego. Przedsiębiorstwo podejmuje się również realizacji usług specjalnych. W zakresie produktów i usług dla przemysłu elektrycznego, firma dysponuje w pełni wyposażonym warsztatem naprawczym, dającym możliwość wykonania napraw lub przeprowadzenia generalnego remontu maszyn elektrycznych niskiego i średniego napięcia produkcji wszystkich firm światowych, transformatorów suchych i olejowych, aparatury sterowniczej i rozdzielczej, a także części zamiennych do tych maszyn oraz elektromagnesów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów EKO-ENERGIA może przeprowadzić kompleksowy remont we własnym warsztacie oraz w miejscu zainstalowania urządzeń, co znacznie upraszcza i zmniejsza koszty naprawy. Do dyspozycji klientów pozostaje również doświadczona kadra inżynierska, która służy doradztwem technicznym, jak i dzieli się wiedzą w formie szkoleń i warsztatów.

Firmy z przemysłu energetycznego mogą zaopatrzyć się w następujące produkty bądź usługi:

- maszyny wirujące, a wśród nich: pompy wirnikowe średnio i wysokociśnieniowe, dmuchawy, wentylatory i ssawy, urządzenia klimatyzacji oraz młyny kulowe, 
- remonty i wykonawstwo sieci i instalacji: rurociągów i sieci wodnych, sieci sprężonego powietrza, gazów technicznych, rurociągów pary i wody grzewczej, systemów wentylacji i klimatyzacji oraz kotłów parowych i wodnych, 
- remonty, wykonawstwo i modernizacje kotłów parowych, kotłowni, stacji redukcji gazu oraz pompowni wody, 
- remont, przegląd lub budowę nowych urządzeń ochrony środowiska: filtrów workowych i elektrofiltrów, cyklonów i multicyklonów, oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania i pompownia wody, 
- remonty armatury przemysłowej: zasuw, zaworów i przepustnic. 

Uzupełnieniem oferty dla branży elektrycznej i energetycznej jest obróbka skrawaniem. Posiadany sprzęt pozwala na zaproponowanie następujących usług: toczenia w zakresie do fi 1250mm, wiercenia do fi 50mm,wytaczania do fi lOOmm, L-lOOOmm.

W zakresie mechanicznym firma jest również w stanie przeprowadzić:

- remonty urządzeń dźwignicowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami UDT, 
- wykonanie i montaż nietypowych urządzeń, lekkich konstrukcji stalowych, uszczelnień wodorowych generatorów, 
- montaż obrabiarek, pras i linii technologicznych.

W ramach usług specjalnych EKO-ENERGIA proponuje przykładowo: kompleksowy montaż i wykonawstwo instalacji hydrauliki siłowej czy kompleksowe utrzymanie ruchu urządzeń. – Zawsze staraliśmy się rozszerzać zakres oferowanych produktów i usług, więc nie wykluczamy, że w najbliższym czasie będziemy oferować jeszcze więcej – podkreśla Prezes.

Firma mała czy duża?

W chwili obecnej EKO-ENERGIA zatrudnia około 250 osób. Liczba ta jest niezmienna od ostatnich kilku lat i lokuje firmę na granicy między przedsiębiorstwem dużym a średnim. Jednakże biorąc pod uwagę kwoty, na które opiewają niektóre z realizowanych przez firmę zleceń, można ją uznać za poważnego gracza rynkowego. Co więcej, EKO-ENERGIA ma zamiar potwierdzić ten status poprzez ekspansję na zagraniczne rynki. Plan ten jest jednak we wstępnej fazie i nie uwzględnia jeszcze kierunków przyszłej ekspansji. – W ciągu ostatnich pięciu lat jedną z najważniejszych przemian rynkowych stało się wzajemne przenikanie rynków. Firmy krajowe podejmują decyzję o wejściu na rynki zagraniczne, w tym samym czasie polski rynek musi przyjąć kolejnego konkurenta z zagranicy. Chcielibyśmy skorzystać z tej przemiany – mówi Prezes Balak. 