Z.W.S.E. Rzeszów - Energetycznie z prędkością światła

Share

Pierwszego lipca 1976 roku Zakład Wykonawstwa Siecie Elektrycznych Rzeszów rozpoczął funkcjonowanie, jako niezależna, samodzielna jednostka organizacyjna. Od powstania minęło ponad 30 lat, które dla przedsiębiorstwa ZWSE okazały się czasem pełnych wyzwań, przemian oraz okresem wzmożonego, imponującego rozwoju. Firma odnotowała szereg znacznych realizacji, w tym wiele obiektów energetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcie, niejednokrotnie wykonywanych w bardzo ciężkich warunkach terenowych. Obecnie, dzięki zaangażowaniu i poświęceniu kadry menadżerskiej oraz efektywnej pracy pozostałych pracowników, ZWSE nadal pomnaża swój potencjał usługowy, oraz może się poszczycić wiodącą pozycją na rynku krajowym pośród firm z branży energoelektrycznej. Jednakże należy pamiętać, że taki sukces nie przychodzi z dnia na dzień. Dotarcie na szczyt to proces, to długa droga rozwoju oraz umiejętność dokonywania trafnych wyborów. Warto krótko zarysować ten proces w odniesieniu do ZWSE, oraz wyróżnić najważniejsze momenty. Jednym z kluczowych momentów, dla większości krajowych firm z kilkudziesięcioletnią tradycją, jest rok 1989, po którym w Polsce zmieniło się diametralnie podejście do gospodarki, a nowy, wolny rynek stanowił szereg wyzwań i wymuszał niezbędne przemiany pośród ówczesnych przedsiębiorstw. Zakład w Rzeszowie z odwagą wkroczył w to nowe środowisko ekonomiczne. Kadra kierownicza wykazała się niemałą kreatywnością, która w ostateczności zaowocowała utrzymaniem statusu firmy na względnie niestabilnym i nieznanym jeszcze rynku. Niedługo po ugruntowanie pozycji, podjęto decyzję o unowocześnieniu oferty i wprowadzeniu modernizacji technologicznych. W 1995 roku ZWSE zainwestowało w dodatkowy sprzęt, z własnych środków kupując głównie urządzenia niezbędne podczas instalacji światłowodów. Po odpowiednim wyszkoleniu kadry pracowniczej, która miała okazję nabywać doświadczenia w Niemczech, Stanach Zjednoczonych oraz Japonii, nowa działalność znalazła się w podstawowej ofercie firmy. ZWSE stała się jednym z niewielu krajowych przedsiębiorstw specjalizujących się w tej zaawansowanej technologicznie dziedzinie. Rok 1999 okazał się przełomowym dla Zakładu w Rzeszowie, ponieważ wtedy właśnie dokonano całkowitej prywatyzacji firmy, mianując ją spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Tak wyjątkowy sukces nasuwa pytanie, gdzie należy upatrywać przyczyn wysokiej renomy zakładu oraz powszechnego zaufania pośród klientów oraz inwestorów? Władze spółki rozpatrują swoje powodzenie w kategoriach profesjonalnego podejścia do wykonywanych zadań, wysoko wykwalifikowanej kadry oraz technologicznych innowacji odpowiadających światowym standardom. Jednakże kluczowe pojęcie to satysfakcja klientów towarzysząca realizowanym projektom. Mimo tak szerokiej oferty usług i wiążącej się z nią różnorodności zamówień, firma nie różnicuje swoich klientów i każdego traktuje z należytą uwagą i zaangażowaniem. Strategiczny potencjał zakładu bez wątpienia lokuje się w wysoko wyspecjalizowanych pracownikach i ich umiejętnościach. Co więcej, aktualna sytuacja przedsiębiorstwa to bezpośredni rezultat odwagi charakteryzującej osoby decyzyjne, które nie wahają się przed wyborem innowacyjnej drogi rozwoju.

ZWSE jako pracodawca
Zatrudnienie w zakładzie od lat utrzymuje się na stałym poziomie, liczącym około 300 osób. Dzięki ich zdolnościom i wypracowanym kompetencjom firma jest wstanie operować nie tylko na terenie kraju, ale również poza jego granicami. Wszyscy zatrudnieni działają na rzecz wspólnego dobra i na powszechny sukces spółki. Zarząd firmy w wyborze przyszłych pracowników kieruje się nadzieją pokładaną w młodości oraz w wyższym wykształceniu. Ze względu na tą wyjatkową filozofię firmy, ZWSE oferuje staże oraz praktyki studentom i absolwentom szkół wyższych. Jak już wspomnieliśmy, ZWSE nie ogranicza się do wiary w możliwości pracowników wyniesionych z poprzednich doświadczeń zawodowych, ale również stara się pogłębiać ich wiedzę i kompetencje na łonie firmy, poprzez organizowanie specjalnych szkoleń i treningów. W dzisiejszych czasach rozwój technologiczny postępuje z tak nieprawdopodobną szybkością, że firmy specjalizujące się w tak zaawansowanej dziedzinie muszą stale trzymać rękę na przysłowiowym pulsie. Między innymi właśnie z tego powodu pracownicy ZWSE otrzymują możliwość poszerzania swojej wiedzy oraz umiejętności, zarówno zawodowych jak i interpersonalnych, podczas kursów i szkoleń odbywających się za granicą – w Niemczech, USA, Japonii.

Charakter działalności ZWSE
Trzon aktywności zakładu to projektowanie i konstrukcja obiektów energoelektrycznych oraz linii telekomunikacyjnych. Do zakresu działalności ZWSE wliczamy takie realizacja jak: linie elektroenergetyczne WN, stacje elektroenergetyczne 110/15 kV, linie elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe SN i n/n, maszty antenowe i konstrukcje stalowe, stacje transformatorowe 15/0.4 kV, układy automatyki przemysłowej, napowietrzne i kablowe trakty światłowodowe, napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne, instalacje elektryczne i odgromowe, oświetlenie uliczne, badania i rozruchy urządzeń elektroenergetycznych oraz roboty ogólnobudowlane. To naprawdę imponująco szeroki obszar usługodawczy, szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę początki rozwoju firmy. ZWSE kieruje się w swojej działalności tylko jedną główną zasadą i zakłada jeden priorytetowy cel – firma pragnie być widziana, jako nowoczesne przedsiębiorstwo, które poprzez swoją działalność przyczynia się do rozwoju i ulepszania krajowego bezpieczeństwa elektrycznego. Lista nagród i tytułów, którymi zakład został uhonorowany za swoje zasługi, jest bardzo długo i różnorodna. Jednakże, pośród wcześniejszych dokonań ZWSE figuruje jedno szczególnie warte przytoczenia. W 1999 roku firma wygrała przetarg ogłoszony przez Polską Grupę Energetyczną, dotyczący budowy linii 400 kV Dobrzyń-Wielopole. Koszt całej inwestycji opiewał na blisko bilion starych złotych, co na tym etapie rozwoju firmy, było sumą wręcz niebotyczną. Podpisanie umowy zyskało nawet specjalną nazwę w środowisku branżowym – „Kontrakt stulecia”. To wydarzenie ugruntowało pozycję ZWSE na arenie krajowej i pozwoliło na jeszcze energiczniejszy rozwój. Biorąc pod uwagę wszelkie międzynarodowe normy i standardy zarządzania jakością zakład może stanowić świetlany przykład dla konkurencji. W 1998 roku podjęto prace nad budową i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN - ISO 9001:1996. Prace te uwieńczone zostały przyznaniem firmie w 1999 roku Certyfikatu ISO 9001 przez jednostkę certyfikującą TÜV Management Service GmbH w Monachium. Firma zdaje sobie doskonale sprawę, że jej działalność nie pozostaje obojętna dla dobra środowiska naturalnego. Niewątpliwie pewna liczba odpadów postprodukcyjnych i zanieczyszczeń powietrza stanowi kwestię problematyczną, dlatego też w ZWSE podjęto niezbędne kroki mające na celu powstrzymanie szkodliwych procesów i zminimalizowanie strat środowiska. W 2001 roku firma uzyskała certyfikat potwierdzający prawidłowe wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem w oparciu o normę PN - EN ISO 14001:1998.

Z czego kierownictwo ZWSE jest najbardziej dumne?
W obecnie panującej sytuacji ekonomicznej trudno nie nawiązać do powszechnie omawianego tematu światowego kryzysu oraz jego efektów na działalność poszczególnych przedsiębiorstwo w obliczu zagrożenia. My również zapytaliśmy reprezentanta ZWSE o znaczenie aktualnej sytuacji rynkowej dla firmy i jej działalności. Ze sporym zaskoczeniem odebraliśmy otrzymaną odpowiedź: „Dzięki dobremu zarządzaniu i dalekowzroczności kadry menadżerskiej wahania i załamania rynku nie są dla nas zbyt odczuwalne.” Jak to możliwe? „Nowoczesne zarządzanie nie polega na staniu w miejscu trzeba cały czas podejmować nowe wyzwania (wdrażać nowe technologie, poszerzać formy działalności …).” Po tak stonowanej i szczerej odpowiedzi nie pozostaje zbyt wiele do dodania. Tak pozytywne i mądre podejście, zarazem proste i skuteczne, to gwarant sukcesu firmy. ZWSE jest dumny ze swojej aktualnej pozycji oraz z profesjonalizmu, z jakim realizuje oferowane usługi, i szczerze mówiąc, firma ma wszelkie przesłanki, aby być z tego dumną. Zakłady Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Rzeszowie to pierwszoligowy zawodnik w swojej branży i jeszcze nie jedno spektakularne osiągnięcie czeka na niego w przyszłości.