Novar - Niezawodne wsparcie dla energetyki

Share

Novar Sp. Z o. o. z siedzibą w Gliwicach specjalizuje się w produkcji regeneracyjnych wymienników ciepła, koszy grzewczych, kanałów powietrza i spalin oraz konstrukcji stalowych. Niezachwianą pozycję na rynku oraz dostęp do najnowszych technologii Novar zawdzięcza strategicznemu partnerowi, niemieckiej firmie ALSTOM Power Energy Recovery Gmbh, dla której gliwicka spółka pracuje jako podwykonawca. O zalążkach firmy, pierwszych sukcesach, ofercie, zasadach, misji i pracownikach opowiedziała nam jej Prezes, Pani Anna Kocikowska.


Jak to się zaczęło
Gdy 1988 roku powstawała spółka Novar, jej założyciele postawili na działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą techniczną. Niemniej jednak historia firmy na dobre zaczyna się 4 lata później. Nową kartę w dziejach spółki otwiera obecny Zarząd który, kupiwszy w 1992 roku jej udziały, podejmują decyzję o systematycznym rozszerzeniu działalności. Anna Kocikowska wspomina przejęcie aktywów i początki działalności w sposób następujący: „Trzech członków zarządu (budowlaniec, mechanik maszyn i ekonomista) którzy połączyli swoje wykształcenie, doświadczenie, wspólną pracę i wiarę w sukces ustanowiło bazę, w której z roku na rok przybywało pracowników i ludzi którzy pragną rozwoju.” W tym czasie w firmie zajmowano się m. in. obrotem wierzytelnościami oraz handlem wyrobami hutniczymi i węglem. W ten sposób pozyskano kapitał, który pozwolił na zakup urządzeń niezbędnych do świadczenia usług remontowych dla przemysłu ciężkiego. Wkrótce uruchomiono więc roboty antykorozyjne konstrukcji stalowych, a także prace renowacyjne chłodni kominowych, wagonów kolejowych i kopalnianych oraz przekładni do lokomotyw kopalnianych. Zarząd nie zamierzał jednak poprzestać na usługach, dlatego też, gdy tylko okazało się to możliwe, postanowił uruchomić produkcję konstrukcji stalowych. „Mając w zakresie działalności obrót wierzytelnościami – dodaje Anna Kocikowska – mogliśmy pobierać z zadłużonych hut materiał, którym początkowo handlowaliśmy ale który stał się też dla nas bazą wytwórczą.” Dzięki tak powstałej bazie zrealizowano wówczas następujące zamówienia: linie technologiczne do produkcji wełny mineralnej dla Gullfiber Polska, konstrukcje dla marketów Mini-Mal Gliwice, Racibórz, Tarnowskie Góry, kominy przemysłowe w szpitalu w Toszku, w Walcowni Łabędy, w Zakładach NITRON w Krupskim Młynie, w INDUKCIE w Bielsku-Białej oraz w ZPO Pudliszki. Za ostatnie z nich główny wykonawca otrzymał tytuł „Złotego Instalatora”.

Wchodzi strategiczny partner
Na zlecenia największego kalibru zarząd i pracownicy Novar-u musieli czekać jednak aż do 1998 roku. Wtedy to miało miejsce wydarzenie, które okazało się przełomowe dla dalszej działalności spółki. Po raz pierwszy odwiedzili ją przedstawiciele ALSTOM Power Energy Recovery (wówczas ABB), niekwestionowanego giganta w dziedzinie projektowania i produkcji obrotowych regeneracyjnych wymienników ciepła. Wizyta ta zaowocowała pierwszymi zleceniami na realizację małych pilotażowych elementów dla koszy grzewczych, pierwszych płyt sektorowych i innych części zamiennych. Jako że firma wzorowo wywiązała się z powierzonych zadań, ALSTOM wpisał Novar na listę kwalifikowanych dostawców. Zaufanie tak wymagającego kontrahenta zyskać można było tylko dzięki terminowości, jakości robót i oferowanej konkurencyjnej cenie. Od tamtego momentu do dnia dzisiejszego spółka wdrożyła kilkanaście technologii wytwarzania elementów grzewczych, uzyskując możliwości kompleksowego wykonywania urządzeń energetycznych (obrotowych regeneracyjnych podgrzewaczy powietrza i spalin). Wracając do tamtej chwili, Anna Kocikowska zwraca uwagę na ich niebagatelne znaczenie dla prowadzonego przez siebie biznesu: „Odtąd stale wydłużała się lista kierowanych do nas zamówień i nasza wspólna podróż w przyszłość. Od tego dnia nasze losy, nasza praca, nasza firma i nasz rozwój zawodowy zostały ściśle powiązane z ALSTOM i energetyką przemysłową na świecie.” Zagraniczni partnerzy zaproponowali spółce wdrożenie nowych produktów wykorzystujących należące do nich technologie: kompletnych koszy grzewczych w oparciu o wydzierżawioną z ALSTOM Power linię walcowniczą oraz obrotowych wymienników ciepła o średnicach do 22 m.

Solidne fundamenty
Pozyskawszy strategicznego kontrahenta, spółka mogła spokojnie budować pozycję na rynku. Cierpliwie, krok po kroku pozyskiwano nowe zamówienia. I tak w roku 2001 pierwsze wykonane przez pracowników Novar obrotowe wymienniki ciepła trafiły do Niemiec, Iraku i na Cypr. Jednym z kluczowych zadań, jakie pozostawało przed firmą do wykonania, było powołać do życia siedzibę, która poprawiłaby warunki pracy oraz podniosła jakość i wydajność produkcji. Właściwe miejsce znaleziono ostatecznie w halach o powierzchni 15000 m2 przy ulicy Towarowej w Gliwicach. Pierwotny stan nowej siedziby oraz ciężką pracę, jaka czekała przed pracownikami i zarządem, barwnie opisuje Anna Kocikowska: „Od zrujnowanych i rozgrabionych hal – ponurego reliktu przeszłości, który kupiliśmy 26 kwietnia 2005 – poprzez nieustające remonty, doposażanie w maszyny, nowe stanowiska i nowych partnerów, dzięki którym podwoiliśmy załogę, doszliśmy do europejskich standardów.” To właśnie dzięki silnemu zapleczu spółka podołać mogła lawinie zamówień, która spłynęła na nią w 2 następnych latach. Novar wyrósł wówczas na największego w Europie wykonawcę obrotowych wymienników ciepła, zaś trzykrotny wzrost produkcji sprawił, że spółka sama zaczęła poszukiwać podwykonawców.

Dziś i jutro
Pozycją zakładu nie zachwiały nawet takie ekonomiczne wyzwania jak gwałtowny spadek kursu EURO w 2008 roku, który nadszarpnął kondycję niejednej zorientowanej na eksport polskiej firmy. Dzięki usprawnieniu zarządzania, wprowadzaniu i ulepszeniu procedur oraz uporządkowaniu zatrudnienia i organizacji pracy Novar wyszedł z tych niebezpieczeństw obronną ręką. Świadczy o tym chociażby poziom zatrudnienia oraz wskaźnik rocznej sprzedaży, te zaś wynoszą odpowiednio 160 pracowników i 11 mln 650 tys EUR. Właściciele i zarząd nie zamierzają jednak poprzestawać na dotychczasowych osiągnięciach. W tej chwili wprowadzają bowiem rozwiązania na miarę XXI wieku w postaci współfinansowanego przez Unię Europejską elektronicznego systemu zarządzania ERP/B2B. „Pierwszy strategiczny cel osiągnęliśmy – wysiłki podsumowuje prezes spółki – zakład jest ogrzewany, następnie uruchomienie systemu ERP/B2B, a później audyt energetyczny i termoizolacja obiektów, przed nami jeszcze drogi wewnątrzzakładowe, parkingi dla taboru ciężkiego, uporządkowanie terenu w zakładzie.”

Niezawodne produkty i usługi
„Dobry podwykonawca – deklaruje Anna Kocikowska – to ten, który zlecone prace wykona solidnie, terminowo i kompleksowo.” Novar przez 20 lat obecności na rynku niewątpliwie na takie miano zasłużył. Tak też uważają ich strategiczni kontrahenci z ALSTOM, dla których gliwicka firma świadczy szereg usług w zakresie kompletnych regeneracyjnych wymienników ciepła typu Ljungström (LUVO,GAVO), koszy grzewczych różnych typów, kanałów powietrza i spalin, konstrukcji stalowych oraz części zamiennych. O sukcesach w tej dziedzinie niech świadczy fakt, że ponad 30.000 wyprodukowanych przez zakład koszy grzewczych pracuje bezawaryjnie w instalacjach zakładów energetyki zawodowej na całym świecie. Wytwarza się je na linii produkcyjnej, która zapewnia osiągnięcie światowych standardów wykonania, zastosowanie innowacyjnych technologii i konkurencyjnego produktu najwyższej jakości. Kształt i wielkość koszy firma dostosowuje do wymogów klienta. W oparciu o dostarczoną dokumentację Novar wykonuje kominy stalowe dowolnej konstrukcji dla przemysłowych kotłowni węglowych, gazowych i olejowych, a także stalowe konstrukcje takie jak: hale i wiaty przemysłowe, pawilony handlowe, pomosty, kładki, zadaszenia, trasy mediów energetycznych, urządzenia technologiczne, elementy oczyszczalni ścieków, konstrukcje stacji paliw, zbiorniki bezciśnieniowe, silosy na materiały sypkie.

Jakość powodem do dumy
Odpowiadając na pytanie, jakimi zasadami kieruje się prowadząc działalność, Anna Kocikowska podkreśla: „Dumni jesteśmy z naszej pracy, więc każdego dnia jakość jest na pierwszym miejscu, abyśmy nigdy nie musieli się wstydzić naszego produktu.” Wszystkie produkty i usługi sygnowane logo spółki spełniają normy Międzynarodowego Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Wielu pracowników zakładu może pochwalić się kwalifikacjami udokumentowanymi przez dyplomy: spawacze uprawnieniami SLV, kadra inżynierska tytułami Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika oraz Europejskiego Inspektora Jakości. Firmie przyznano również tytuł „Jakość Roku 2008”. W kolejnej już edycji prestiżowego konkursu Gazela Biznesu zakład zajął wysokie 2 miejsce w województwie i 42 w kraju. W tym roku Novar uhonorowano Statuetką Midasa przyznawaną efektywnie funkcjonującym i rozwijającym się firmom współpracującym z Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach.

Misja ekologiczna
„Misja naszej firmy jest jasna – deklaruje Anna Kocikowska – ekologia. Nasze urządzenia trafiają do elektrowni na całym świecie (wyjatki Stany Zjednoczone, Australia, byłe kraje ZSRR) i powodują zmniejszenie emisji ciepła do atmosfery oraz poprawę sprawności kotłów”. Misja ta nie kończy się jednak tylko na dbaniu o to, by towar był przyjazny dla środowiska. Spółka stawia bowiem na ekologiczne rozwiązania dla samej produkcji, w tym na segregację odpadów powstałych w jej procesie oraz utylizację zużytego sprzętu biurowego Absolutnym priorytetem dla zarządu spółki pozostaje redukcja emisji ciepła do atmosfery przez hale produkcyjne. Przygotowując zakład do audytu energetycznego, Anna Kocikowska liczy na tego pozytywne ekologiczne i ekonomiczne skutki. „Na pewno taka inwestycja pozwoli nam upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu – dodaje – coś dla środowiska i coś dla poprawy rentowności firmy(mniejsze zużycie gazu w celach grzewczych, czyli obniżenie kosztów).”

Stabilne zatrudnienie
Ludzie zarządzający spółką pragną, by Novar w pierwszej kolejności kojarzył się jako uczciwy pracodawca. Wiedzą także, jak dobroczynny wpływ na pracowników jak i firmę ma stabilność zatrudnienia. Skompletowanie liczącej 160 osób załogi nie odbyło się z dnia na dzień; bywało, że rotacja wśród personelu sięgała 20% zatrudnionych. Przyczyną takiego stanu rzeczy była niepewna sytuacja na rynku pracy oraz emigracja zarobkowa części pracowników. Ci, którzy zostali, z pewnością dziś tego nie żałują. W zamian za systematyczną i ciężką pracę, liczyć wszak mogą na bezpieczeństwo zatrudnienia, godziwe płace oraz wsparcie firmy. Polityka kadrowa opiera się na przejrzystych zasadach, które wymienia Anna Kocikowska: „Po pierwsze szanujemy swoich pracowników, po drugie gwarantujemy im podwyższanie kwalifikacji zawodowych, i po trzecie doceniamy ich pracę na co dzień i jeśli jest tylko taka możliwość prezentujemy ich dokonania na zewnątrz firmy. W tym roku 12 naszych pracowników zostało odznaczonych Orderami Im. Króla Kazimierza Wielkiego- orderu nadanego przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości.” Spółka dba o dobrą atmosferę wśród pracowników, organizując spotkania poza godzinami służbowymi. Dzieci pracowników liczyć mogą na paczki „mikołajkowe”, imprezy na śniegu oraz letnie festyny. Do firmowej tradycji weszły coroczne październikowe spotkania z załogą, organizuje się również spotkania wigilijne takie, jak choćby zeszłoroczne, przy okazji którego w gronie pracowników, podwykonawców oraz partnerów z Niemiec uczczono 20-lecie działalności spółki.Spotkanie to dowiodło, że sprawdza się powiedzenie „wiara czyni cuda” Sukcesy, jakie firma osiągnęła, zawdzięcza ona nie tylko niezłomnej wierze wszystkich członków zarządu Novar, lecz także dokonaniom ogromnego zespołu osób, zarówno tych którzy pracują w Alstom, w Novar, ale i w firmach podwykonawczych.