Emiter - Elektryzujący sposób na sukces

Share

Zakład Usługowo-Produkcyjny EMITER z siedzibą w Limanowej jest jednym z liderów na rynku produkcji i sprzedaży złącz i rozdzielnic elektrycznych w obudowach z tworzywa termoutwardzalnego. EMITER zapewnia kompleksowe rozwiązania dla odbiorców we wszystkich ogniwach branży elektrycznej: projektantów, instalatorów, oraz przedsiębiorstw i zakładów energetycznych. Firma realizuje swoją misję, dbając o potrzeby klientów i proponując innowacje technologiczne przewyższające ofertę konkurencji.

Początki
Gdy w 1992 roku Stanisław Bieda i Piotr Lis zakładali EMITER w Łososinie Górnej, polski kapitał posiadał 100 % udziałów w przedsiębiorstwie i tak też pozostało do dziś. Jednak w międzyczasie, próbując dostosować się do wymagań wolnego rynku, firma dwukrotnie modyfikowała profil organizacyjno-prawny. W sierpniu 1998 zakład zarejestrowano jako spółkę cywilną, zaś w 2001 ostatecznie przekształcono z cywilnej w jawną. W styczniu 2008 główną siedzibę firmy przeniesiono do Limanowej, gdzie powstał nowoczesny kompleks o powierzchni ponad 4500 m2. W jego skład wchodzą: budynek administracyjno-biurowy, hale montażowo-produkcyjne oraz magazyn wyrobów gotowych.
Rozwój
Firma posiada również zakład produkcyjny i magazyny w Pisarzowej oraz hale magazynowo-produkcyjne w Łososinie Górnej. Aby poprawić logistykę, w tym zwłaszcza regularność i punktualność dostaw do klientów z centralnej i północnej części Polski, firma uruchomiła w Łodzi oddział składający się z biura handlowego oraz pracowni montażowych o łącznej powierzchni 4000 m2. W roku 2003 oddział ten przeniesiono do Zgierza. Nie chcąc spocząć na laurach stale te systemy doskonali. A to wszystko po to, by osiągnąć cel, jakim jest zdobycie jak największej grupy odbiorców i zaspokojenie ich potrzeb. Spółka korzysta z Systemów Jakości opartych o normę ISO.W 2001 i 2003 roku firma EMITER uzyskała prawo do posługiwania się certyfikatami ISO 9001 i 9002.

Zasięg
Doświadczenie zdobyte przez lata działalności na polskim rynku EMITER wykorzystuje w kontaktach z odbiorcami międzynarodowymi. Od roku 1999 przedsiębiorstwo rozwija produkcję wyrobów przeznaczonych dla zagranicznych kontrahentów. Jako eksporter firma znana jest w następujących krajach europejskich: we Francji, Belgii, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Czarnogórze, Rumunii, Bułgarii, Czechach Rosji Estonii oraz na Słowacji, Węgrzech, Litwie i na Ukrainie. Zakładając w 2006 roku swoją filię, EMITER GmbH, spółka wkroczyła również do wyścigu o klienta na niemieckim rynku zbytu. Będąc graczem uznanym przez krajową i międzynarodową branżę energetyczną, przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 250 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Z roku na rok poszerza ofertę, nawiązuje kontakty i rozbudowuje sieć dystrybucji.

Produkty
Pozycja jednego z liderów w branży oraz sukces, który spółka osiągnęła, tylko potwierdzają trafność pierwszych wyborów jej założycieli. EMITER od początków istnienia projektuje i wyrabia złącza i rozdzielnie elektryczne w obudowach z tworzywa termoutwardzalnego. Czerwony kolor i charakterystyczna czcionka zastosowane w logo pozwalają odróżnić urządzenia firmy od wyrobów konkurencji. W ramach usług EMITER oferuje z kolei: wydłużone warunki gwarancyjne produktu oraz bezpłatne poradnictwo.W pierwszym etapie działalności spółka produkowała obudowy z metalu i tworzywa laminowanego, jednak rosnące wymagania klientów oraz konieczność dostrojenia norm wykonawczych do europejskich standardów sprawiły, że w 1997 roku do produkcji wprowadzono nowy materiał– poliester wzmocniony włóknem szklanym. Po kilku latach dynamicznego rozwoju i towarzyszącej mu dobrej passy w interesach zarząd spółki zdecydował się powrócić do niektórych sprawdzonych, a wycofanych z produkcji wyrobów. W 2007 roku, wziąwszy pod uwagę bieżące potrzeby rynku, postanowiono wznowić produkcję obudów z metalu.

Odbiorcy
Wprowadzając nowinki technologiczne, zarząd spółki dąży do tego, by zdobyć jak największą grupę odbiorców, których wymaganiom będzie w stanie sprostać. Mają temu pomóc nowoczesny park maszynowy, w pełni zautomatyzowana linia lakiernicza oraz doświadczona kadra. Właściwie wykorzystane innowacyjne rozwiązania oraz potencjał ludzki sprawiły, że marka EMITER cieszy się jednakowym uznaniem wśród branż tak odmiennych jak: energetyka zawodowa i przemysłowa, telekomunikacja, telewizja kablowa, przepompownie i oczyszczalnie, budownictwo mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe. Pozyskanych partnerów EMITER stara się przekonać do dalszej współpracy za pomocą rozważnie kreowanej polityki cenowej. Wprowadzając upusty dla stałych klientów oraz dla nabywców, którzy zobowiązania wobec firmy płacą rzetelnie i w terminie, spółka poszerza krąg zaufanych odbiorców i buduje z nimi trwałe handlowe relacje.Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania dla swoich klientów, od indywidualnych nabywców począwszy, a skończywszy na odbiorcach instytucjonalnych i przedsiębiorstwach. Klienci indywidualni (instalatorzy, projektanci i inne osoby) to ten fragment rynku, który ma dziś największy wpływ na przychody ze sprzedaży i zyski przedsiębiorstwa. Z kolei krąg odbiorców instytucjonalnych (przedsiębiorstwa, zakłady elektryczne), mimo że nie tak istotny, wciąż się poszerza. Właśnie na nim EMITER zamierza docelowo budować swoją pozycję w branży. Tak zakrojony plan dowodzi, iż spółka świadoma jest tego, iż bez współpracy i kontraktów z dużymi podmiotami niemożliwe jest przetrwanie i rozwój na zglobalizowanym rynku.

Strategia – po pierwsze przewidywać
Choć na polskim rynku producentów rozdzielni i złącz kablowych działa kilkanaście firm, EMITER niezmiennie plasuje się w czołówce najbardziej wydajnych i najlepiej zarządzanych podmiotów w tym sektorze. Działając w branży, którą charakteryzuje ostra konkurencja, spółka nie mogłaby odnieść sukcesu bez starannie opracowanego biznesowego planu i długofalowej strategii. Te zaś polegają na utrzymaniu najwyższej jakości produktów oraz zdobywaniu przewagi nad konkurentami w pozyskiwaniu potencjalnych klientów. Firma stara się udowadniać wyższość nad rywalami, inwestując jednakowo w ludzi oraz infrastrukturę oraz wprowadzając innowacje produktowe i technologiczne. Na stronie internetowej spółki jej cel oraz misja zostały przedstawione następująco: „rozumieć szanse i potrzeby swoich klientów oraz oferować lepsze od konkurencyjnych rozwiązania techniczne, najlepsze produkty, które odpowiadają potrzebom klienta.” W tak sformułowanej misji leży źródło sukcesów firmy, której zarząd nauczył się nie tylko rozumieć potrzeby odbiorcy, lecz również je przewidywać.

Rola obsługi klienta
EMITER może pochwalić się bardzo wysokim poziomem zadowolenia klientów.Za ich obsługę odpowiada w firmie Dział Sprzedaży, który, nawiązując i podtrzymując kontakt z odbiorcą, stara się jak najlepiej dbać o jego potrzeby. W sukurs sprzedawcom idzie Dział Marketingu i Reklamy, do którego obowiązków należy komunikowanie się z nabywcami. Robią to przedstawiciele handlowi poprzez kontakt bezpośredni lub pośredni (telefon, fax., email). Personel pierwszego kontaktu posiada fachową wiedzę o produktach i usługach oferowanych przez firmę, dlatego też potrafi zająć się klientem kompetentnie i rzetelnie. W dziale sprzedaży przedsiębiorstwo zatrudnia bowiem osoby obowiązkowe, zaangażowane i komunikatywne. Rzecz jasna, pracownicy ci znają języki obce. Rezultaty pracy działów obsługi klienta EMITER dowodzą na każdym kroku, że tworzy je zespół kreatywnych i zdolnych do analitycznego myślenia ludzi. Powołani są oni do tego, by rozwiązywać problemy trapiące klienta oraz wyprzedzać jego oczekiwania.
Obowiązkowy wywiad
Obsługą klienta kieruje wysoko wykwalifikowana kadra menedżerska, która klucz do jego satysfakcji upatruje we właściwie przeprowadzonym wywiadzie i zgromadzonym dzięki temu bezcennym informacjom. Źródła niezbędnej wiedzy o kliencie stanowią między innymi: portale internetowe, prasowe publikacje, bezpośredni kontakt z klientem oraz udział firmy w targach i wystawach. „EMITER” bada satysfakcję klienta przy pomocy odpowiednich ankiet oraz listów referencyjnych. Ankiety te wysyła się do przypadkowych lub wybranych klientów. Rozprowadza się je przynajmniej raz do roku, zwykle w trzecim kwartale do ok. 60% odbiorców. Ich oczekiwania i wymagania firma poznaje również z raportów z wizyty handlowej oraz prezentacji produktu.

Marketing bezpośredni
EMITER prowadzi również ożywioną kampanię reklamową poprzez następujące kanały: udział w targach i wystawach (m.in. Międzynarodowe Targi EXPOPOWER 2005 w Poznaniu, Międzynarodowe Targi ENERGETAB 2005 w Bielsku – Białej), reklama prasowe, na bieżąco aktualizowaną stronę internetową (http://www.emiter.com/pl/), banery, plakaty reklamowe, ulotki, katalogi, długopisy reklamowe, wizytówki. Aby przykuć uwagę kierowców i przechodniów firma stosuje również szereg wizualizacji, umieszczając zdjęcia produktów, logo lub nazwy firmy ułatwiające dojazd do jej siedziby. Formy reklamy wizualnej EMITER stosuje najczęściej, umieszczając nazwę i logo firmy, adresy, telefony oraz hasła reklamowe na służbowych samochodach. Spółka przywiązuje jednakową wagę do sprzedaży osobistej, którą prowadzą przedstawiciele handlowi docierający z ofertą i katalogami wyrobów do potencjalnego nabywcy. Dbając o wizerunek EMITER nie lekceważy również tak istotnych aspektów funkcjonowania firmy jak zaufanie opinii publicznej, pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa oraz jego wpływ na lokalną społeczność. Dlatego też firma nie stroni ani od działań w ramach public relations, ani od sponsoringu. Wspierając imprezy sportowe i kulturalne w regionie, realizuje politykę wizerunkową, której celem jest zaistnieć w ramach lokalnej wspólnoty i następnie obecność tę podtrzymać. Jej skutki, choć niemożliwe do zmierzenia w postaci przychodów, przekładają się jednak na materialne i niematerialne korzyści dla przedsiębiorstwa, m. in. dotarcie do nowych klientów, wzrost prestiżu oraz przyspieszenie obiegu informacji. Tym samym spółka zdaje się dowodzić, że w dobie Internetu, masowych mediów i globalnego rynku wciąż możliwy jest kontakt z lokalną społecznością. Jej zaufanie jest niezbędne, by odnieść sukces, który nie byłby możliwy bez oddanych pracowników pochodzących w większości z Łososiny i Limanowej.