Pafal - Doskonałość z historią i tradycjami

Share

Firma PAFAL jest największym producentem liczników energii elektrycznej w Polsce. Marka z powodzeniem rozpoznawalna jest na rynkach zagranicznych. Może się poszczycić długą tradycją na rynku urządzeń energii elektrycznej sięgającą końca XIX wieku. Spółka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001: 2001 oraz PN-EN ISO 14001: 2005, a także uzyskała Certyfikat Akredytacji, nadany przez Polskie Centrum Akredytacji, w zakresie legalizacji liczników obowiązująca zarówno w Polsce jak i UE. Od 2008r. posiada certyfikat Zapwnienia Jakości Produkcji MODUŁ D, tzw. MID. Od roku 2004 przedsiębiorstwo jest członkiem współtworzącym Grupę Apator, największą w Polsce grupę kapitałową, która działa na rynku  aparatury pomiarowej i łącznikowej.

Obrazki z przeszłości
Początki firmy sięgają roku 1897, kiedy w Świdnicy otworzono filię berlińskiego zakładu pod nazwą H. Aron Elektrizitätszähler-Fabrik, GmbH. Początkowo fabryka produkowała mechanizmy zegarowe do liczników elektrycznych, a w 1900 roku rozpoczęła produkcję już wszystkich części liczników składanych następnie w Berlinie. Wydarzenia mające miejsce po II wojnie światowej były kamieniem milowym w historii zakładu. Pierwszą znaczącą datą powojennej historii fabryki był 5 października 1945 r. kiedy dokonane zostało protokolarne przejęcie obiektów fabrycznych od administracji radzieckich władz wojskowych. W sierpniu 1946 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Fabryki Liczników i Zegarów Elektrycznych (taka była pierwsza polska nazwa zakładu), która orzeczeniem ministra przemysłu i handlu stała się własnością państwa. Od 1945 r. fabryka, która powstała na bazie pozostawionych przez Niemców maszyn, urządzeń i nieruchomości, kontynuowała tradycję produkcji liczników i urządzeń pomiarowych. Rozpoczęto wówczas produkcję liczników jednofazowych typu EFK-1. Produkcja własna wszystkich części i podzespołów do tych liczników ruszyła w 1947 r., a w roku następnym opuścił zakład 100-tysięczny licznik. W dwa lata później zakład ruszył z produkcją nowego licznika jednofazowego model A2 oraz licznika trójfazowego typu C1. Przedsiębiorstwo zaczęło również prowadzić na dużą skalę działalności eksportową m.in. do Rumuni, Chin, Turcji, Egiptu, Brazylii, Iranu, Gracji, Iraku, Jugosławii, Bułgarii, Pakistanu, Jemenu. Mimo że nazwa fabryki była zmieniana wielokrotnie w historii zakładu, jej profil pozostał bez zmian. W latach 50. ubiegłego tysiąclecia przedsiębiorstwu przedstawiona została oferta Indii, której realizacja wymagała opracowania konstrukcji licznika odpowiadającego normie brytyjskiej. W związku z tym w roku 1958 rozpoczęto produkcję nowego licznika jednofazowego typu A3, a następnie A4. Lata 60. były początkiem szczególnie intensywnego okresu, kontynuowanego do dzisiaj, w dziedzinie rozwoju konstrukcji liczników. Przykładowo właśnie w tym okresie uruchomiono produkcję liczników jednofazowych typu A5 oraz liczników trójfazowych C3 i C5, które spełniały rygorystyczne wymagania jakościowe norm polskich, brytyjskich i brazylijskich. W drugiej połowie lat 80 asortyment wyrobów samochodowych uzupełniono o zestawy i czujniki do samochodów osobowych, dostawczych  itp. Jeśli zaś chodzi o podstawowy asortyment produkcji, czyli liczniki energii elektrycznej, uruchomiono w tym okresie produkcję nowych liczników: liczniki trójfazowe kl. 1 typ C521, liczniki typu A522 i 5A22m w obudowie z pełną izolacją, jak również z łożyskami magnetycznymi. Na początku lat 90. przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane oraz zmieniono jego nazwę. Od tego czasu działa pod nazwą Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL S.A. Z końcem lat dziewięćdziesiątych wdrożono do produkcji serię liczników indukcyjnych nowej generacji 6A8 i 6C8, liczniki elektroniczne, a także inne produkty takie, jak rejestratory energii i mocy elektrycznej DATAPAF i WATPAF oraz przełączniki czasowe PCP. Obecny licznik energii elektrycznej spełnia wymagania norm międzynarodowych IEC, norm niemieckich DIN i VDE, brytyjskich BS oraz oczywiście polskich PN. W 1992 r. liczniki produkcji PAFAL-u uzyskały niemiecki certyfikat dopuszczający je do sprzedaży na terenie Niemiec, jak i państw Unii Europejskiej. Tym samym PAFAL dołączył do elitarnej grupy przodujących w tej dziedzinie europejskich producentów aparatury pomiarowej. Technicy i inżynierowie fabryki wkładają wiele wysiłku w opracowanie specyficznych odmian liczników energii spełniających różnorodne życzenia odbiorców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. PAFAL, który po zakończeniu II wojny światowej zaczynał od montażu jednego tylko typu licznika jednofazowego, obecnie produkuje całą gamę liczników energii elektrycznej, które dzięki swoim różnorodnym cechom zaspokajają oczekiwania klientów polskich, europejskich, azjatyckich, afrykańskich oraz południowoamerykańskich.

Profil
Profil firmy obejmuje dwie formy działalności: produkcyjną i usługową.

Produkcja:
urządzeń pomiarowych w szczególności liczników energii elektrycznej jedno i wielofazowych;
urządzeń rejestrujących;
systemów rozliczeń energii elektrycznej;
detali z tworzyw.

Usługi:
eksperckie badania aparatury pomiarowej (w szczególności liczników energii elektrycznej jedno i wielofazowych);
naprawy i ponowna legalizacja liczników energii elektrycznej jedno i wielofazowych; 
serwisu aparatury pomiarowej;
pomiary techniczne;

Z myślą o ludziach
PAFAL wiele swoich sukcesów zawdzięcza potencjałowi ludzkiemu. Firma otwarcie przyznaje, że gdyby nie zaangażowanie i kreatywność pracowników, osiągnięcie głównego celu tj. zaspokojenie potrzeb klientów, nie byłoby możliwe. Na co dzień spółka kieruje się bardzo elastycznym podejściem do klienta oraz stara się razem z nim współtworzyć ostateczny kształt produktu. Tym sposobem producentowi zależy nie tylko na tym, aby dostosować produkt do określonych wymagań klienta, ale także, by służyć wiedzą ekspercką z zakresu wykorzystania w pełni możliwości jakie dają nowoczesne liczniki energii elektrycznej (zdalny odczyt liczników, bezprzewodowa transmisja danych). W kwestiach zatrudnienia przedsiębiorstwo przedstawia się jako atrakcyjny pracodawca. Obecnie, w związku z koniecznością intensywnego rozwoju wyrobów elektronicznych, PAFAL aktywnie pozyskuje absolwentów okolicznych uczelni wywodzących się również spoza Świdnicy. Swoim pracownikom stwarza optymalne warunki pracy poprzez możliwość ruchomego czasu pracy, który umożliwia elastyczne reagowanie na potrzeby pracodawcy i pracownika. Pracownicy korzystają z szerokiego wachlarza szkoleń, z których część jest refundowana ze środków UE. Ponadto zakład stara się integrować pracowników i ich rodziny poprzez organizację festynów rodzinnych, Dnia Dziecka, Mikołajek itp.

Zasady działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Firma PAFAL opracowała i wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, który znajduje zastosowanie we wszystkich obszarach działalności spółki. Głównym celem w zakresie zarządzania jakością jest spełnienie oczekiwań klienta poprzez oferowanie najlepszej jakości produktów, które są wytwarzane zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz dyrektywami UE. Działania firmy są w szczególności ukierunkowane na badania, opracowywanie nowych wyrobów i modernizację istniejących, zapobieganie niezgodnościom i ciągłe doskonalenie jakości procesów oraz partnerską współpracę z dostawcami. Z drugiej strony nowoczesne zarządzanie jest powiązane z polityką proekologiczną firmy. Zakłada ona głównie działanie zgodnie
z normą ISO 14001:2004, doskonalenie procesów pod kątem zmniejszania niekorzystnych oddziaływań na środowisko, a także wdrażanie zasad ekologicznego projektowania nowych wyrobów
i procesów technologicznych. Mając na uwadze powyższe zasady PAFAL stara się ograniczać stosowanie substancji szkodliwych dla środowiska, zmniejszać emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz ilość odpadów, stosować materiały nadające się do recyklingu, a także spełniać wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska. Czynnikiem determinującym skuteczne funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu jest stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia. Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest systematycznym zadaniem wszystkich pracowników Spółki opartym na modelu pracy PDCA (Zaplanuj > Wykonaj > Sprawdź > Doskonal). Tak zorganizowana polityka stanowi ramy do ustalania celów i zadań dotyczących zarówno jakości, jak i ochrony środowiska.

Kot bez worka
PAFAL ma na swoim koncie wiele certyfikatów będących gwarantem doskonałej jakości i rzetelności wykonania sprzedawanych produktów, dlatego inwestycja w markę PAFAL nie jest kupowaniem przysłowiowego kota w worku. Przede wszystkim proces produkcji wyrobów realizowany jest w oparciu o certyfikowany, ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością. Do końca 2006 roku PAFAL uzyskał Certyfikat na Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001: 2001 (zarządzanie jakością) oraz normy PN-EN ISO 14001: 2005 (zarządzanie środowiskiem). Ponadto spółka opracowała i wdrożyła System Jakości w Laboratorium Licznikowym, wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2001 i uzyskała Certyfikat Akredytacji, który został nadany przez Polskie Centrum Akredytacji
w zakresie wzorcowania liczników energii elektrycznej na terenie UE. W 2007 roku Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL po raz drugi z rzędu znalazła się w prestiżowym gronie „Gazel Biznesu”, co tylko utwierdza w przekonaniu, że przedsiębiorstwo postrzegane jest jako firma osiągająca bardzo dobre wyniki finansowe, dynamicznie rozwijająca się i będąca rzetelnym partnerem w interesach. Poza tym spółka została odznaczona innymi nagrodami tj. „Przejrzysta Firma” oraz „Filary Polskiej Gospodarki”,  „Diamenty Forbesa”. W dobie globalizacji poświadczenie jakości czy spełnienie norm międzynarodowych niewątpliwie dodaje popularności produktowi. PAFAL dostarcza liczniki do krajów UE, na rynki wschodnie oraz do Ameryki Południowej. Za granicą działa głównie za pośrednictwem niezależnych dystrybutorów, lecz ma też doświadczenie w inwestycjach bezpośrednich. Obecnie producent chciałby zwiększyć swój udział w światowym rynku liczników energii elektrycznej, dlatego poszukuje zagranicznych partnerów, którzy pomogą mu w osiągnięciu sukcesu.