Fluor S.A. - Biznes i odpowiedzialność

Share

Czarną ropę pomogą Ci zamienić w złoto. Korporacja Fluor, bo o niej tu mowa, zatrudnia ponad 42.000 pracowników i obsługuje przemysł rafineryjny i petrochemiczny aż na 6 kontynentach. Firma nie stroni od największych wyzwań w dziedzinie projektowania, realizacji dostaw, prowadzenia budów i utrzymania ruchu. Trudno też o lepszą wizytówkę dla rodzimego przemysłu chemicznego. Polska filia koncernu, Fluor S.A., to ponad 65 lat tradycji i jedna z największych firm inżynieryjnych w Polsce. Specjalnie dla Businesspl o spółce opowiada Wiceprezes Zarządu, p. Grzegorz Czul.

Historia w skrócie
Spółkę założono tuż po II wojnie światowej w Gliwicach, w mieście, które wkrótce wyrosło na ważny ośrodek akademicki i gospodarczy. To właśnie tam powstała Politechnika Śląska. Tam również swoje siedziby znalazły biura projektowe i inne instytucje pracujące na potrzeby przemysłu chemicznego. Wśród nich było także Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji zajmujące się odbudową polskiego przemysłu oraz opracowujące dokumentację projektową dla producentów nawozów azotowych i fosforowych. W 1955 r. biuro to zostało podzielone na pięć oddziałów. – Jednym z nich był Prosynchem, który początkowo koncentrował się na projektach chemicznych, a od roku 1959 zaczął również współpracować z branżą petrochemiczną. Wśród Klientów biura znalazły się m. in. Zakłady Azotowe w Kędzierzynie i Tarnowie, fabryki w Chorzowie oraz Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu – podkreśla Wiceprezes Zarządu Grzegorz Czul. Kolejne lata przynoszą prace studialne dla Zakładów Azotowych w Puławach – biuro projektuje całą fabrykę oraz inwestycje powiązane we współpracy z 18 podwykonawcami. W tym czasie gliwickie biuro zostaje także koordynatorem działań sieci biur projektowych należących do Unii Przemysłu Azotowego i Petrochemicznego oraz wyrasta na lidera w dziedzinie metod i technik projektowania.

Globalny zespół
Do roku 1989 biuro wykonywało projekty dla zakładów chemicznych i petrochemicznych, a od 1990 projektuje również na rzecz przemysłu rafineryjnego. Na szczególną uwagę zasługują tu zwłaszcza projekty realizowane dla rafinerii w Płocku, w tym: kompleks hydrokrakingu, instalacja utleniania asfaltu, Destylacji Rurowo Wieżowej – DRW 4, czy modernizacja wytwórni Olefiny; a także prace wykowywane dla rafinerii Czechowice (proces olejów roślinnych) oraz rozbudowa Rafinerii Gdańskiej – zaznacza Grzegorz Czul. Lata 80 i 90 przyniosły także zmiany polityczne w kraju oraz upadek gospodarki socjalistycznej. Naturalną tego konsekwencją była prywatyzacja biura. W 1995 r. Prosynchem zostaje przejęty przez korporację Fluor, która wdrożyła własne standardy: pracę w zespołach zadaniowych tzw. task force, pełną komputeryzację oraz szkolenia kadry w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Holandii. Od 2003 r. biuro funkcjonuje pod nazwą Fluor S.A. Biuro w Gliwicach staje się jednym ze światowych ośrodków realizacji projektów w międzynarodowej współpracy z innymi biurami korporacji Fluor, wykonuje projekty wstępne i wykonawcze obejmujące wszystkie branże łącznie z branżą procesową oraz zajmuje się realizacją dostaw. W ten sposób powstają między innymi następujące projekty: linia produkcyjna L154 dla Klienta ze Skandynawii – projekt wykonawczy, kompletacji dostaw i zarządzanie budową (EPCM) instalacji polietylenu usieciowanego (XLPE); modyfikacja instalacji odsiarczania LPG – studium dla Grupy LOTOS S.A.; rozbudowa kompleksu gazowego dla Klienta z Bliskiego Wschodu – projekt typu EPCM wykonany we współpracy z biurem Fluor Camberley, UK; projekt konsolidacji trzech rafinerii jednego z wiodących niemieckich Klientów do dwóch lokalizacji – wykonany we współpracy z biurem Fluor Haarlem, Holandia.

Przewaga nad konkurencją
Portfolio Fluor S.A. obejmuje usługi inżynieryjno-projektowe, realizację dostaw, zarządzanie budową, utrzymanie ruchu oraz zarządzanie projektami. Fluor, dodajmy, to firma o globalnym zasięgu i niezawodny partner w interesach. Jak dotąd firma nawiązała współpracę z sektorem rafineryjnym, petrochemicznym, chemicznym, energetycznym oraz przemysłem wytwórczym. – Przemysł rafineryjny to w ostatnich latach nasz główny Klient, ale bardzo liczymy na ciągłą współpracę z branżą chemiczną. Mamy nadzieję, że pierwsze duże projekty ruszą pod koniec tego lub z początkiem 2012 roku. Dywersyfikacja usług równa się konkurencyjność. Jakość naszych usług docenili także kontrahenci z sektorów energetycznego, wydobywczego oraz biotechnologicznego – uzupełnia Wiceprezes Zarządu.

Nagrody i wyróżnienia
– Czym jest dla nas sukces? To zadowolenie naszych Klientów. Dodam, że niewiele biur inżynieryjnych potrafi nam w tym dorównać – podkreśla Grzegorz Czul. Długa lista nagród przekona nawet największych niedowiarków. Wyróżnienia te to:

  • Nagroda Corporate Social Responsibility 2010 (Odpowiedzialność Społeczna Przedsiębiorstwa) przyznana przez Amerykańską Izbę Handlową za skuteczny program działań na rzecz społeczności lokalnej;
  • Medal Europejski przyznany przez Business Center Club (BCC) w latach 2007, 2009, 2010 w kategoriach usługi, zarządzanie budową oraz usługi typu EPCM (ang. Engineering Procurement and Construction Management; Projektowanie, Dostawy i Zarządzanie Budową).
  • Ambasador Polskiej Gospodarki 2009 oraz 2010 w kategoriach eksporter oraz kreator rozwiązań XXI.
  • Złoty Orbital 2006, 2007 przyznana za innowacyjne rozwiązania, wysoki poziom organizacji firmy oraz profesjonalność usług.
  • Partner Biznesowy 2010 przyznany przez Prezydenta Miasta Gliwice za wspieranie inicjatyw społecznych oraz działania na rzecz dzieci i młodzieży.
  • Cezar Śląskiego Biznesu 2008 oraz 2010 dla liderów lokalnego biznesu, przyznawany za wyniki finansowe oraz zaangażowanie w regionie.
  • Expochem Grand Prix 2008 przyznana na I Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2008 w Katowicach w kategorii usługi dla przemysłu chemicznego.
  • Inwestor w Kapitał Ludzki 2007 – nagroda przyznawana firmom inwestującym w ludzi oraz dbającym o utrzymanie dobrych relacji z pracownikami.

Razem dla potomności
Wreszcie wisienka na torcie, czyli wyróżnienia przyznane przez jednego z kluczowych Klientów Fluor S.A. – Grupę LOTOS S.A. Pierwszą z nagród p. Marek Filipowski, Dyrektor Projektu wykonywanego w ramach programu inwestycyjnego Klienta „Program 10+” realizowanego w gdańskiej rafinerii, odebrał w grudniu 2009 r. Druga nagroda to wyróżnienie UNA PRO POSTERITATE. – Pierwsze wyróżnienie nagrodziło nasze zaangażowanie w wykonanie ponad 20 obiektów, gdzie projektowanie było silnie uzależnione od tempa pracy pozostałych kontrahentów, a termin uruchomienia instalacji musiał być zgodny z harmonogramem. Drugie, za wyjątkową współpracę z Grupą LOTOS S.A., z którą pracujemy nieprzerwanie od roku 1993. Obie te nagrody to najlepszy dowód na to, że mamy wiedzę, doświadczenie i technologię oraz że potrafimy realizować kompleksowe projekty typu EPCM. Na nagrody te zapracowaliśmy, budując mocne partnerskie relacje. Zarówno LOTOS, jak i my, cenimy sobie lojalność i wzajemne zaufanie – rozwija Wiceprezes Zarządu.

Biznes i odpowiedzialność
– Chcemy być jak najbliżej ludzi i regionu – zaznacza Grzegorz Czul. Każdego roku Komitet Charytatywny Fluor S.A. otrzymuje podania i przekazuje darowizny dla świetlic środowiskowych, domów dziecka, szkół, przedszkoli, klubów sportowych, ośrodków pomocy społecznej oraz placówek kulturalnych. Fluor S.A. wspiera także organizację Habitat for Humanity oraz program Domy Nadziei skierowany do rodzin pozbawionych godziwych warunków mieszkaniowych. Firma uczestniczy także w programie Building Futures, dzięki któremu dzieci z 14 krajów otrzymują plecaki z wyposażeniem szkolnym. – Na podobną pomoc liczyć mogą także dzieci z Gliwic. Specjalnie dla nich zorganizowaliśmy akcję Plecaczki – dodaje prezes zarządu. – Nie zapominamy o środowisku. Zaangażowaliśmy się w projekt Greenpower Vehicle sponsorując elektryczny bolid wykonany przez studentów Politechniki Śląskiej.

Uniwersytet Fluor
– Ludzie zatrudnieni przez Fluor S.A. z pewnością mogą liczyć na konkurencyjne zarobki. Tym bardziej nie szczędzimy środków na szkolenia. Stworzyliśmy własny autorski program, Uniwersytet Fluor. Skorzystać z niego może każdy członek naszej załogi. Ta zaś liczy obecnie ponad 250 osób – zaznacza Grzegorz Czul. Uniwersytet Fluor oferuje specjalistyczne kursy szkoleniowe w dziedzinie nowoczesnych metod zarządzania i organizacji pracy oraz profesjonalnego oprogramowania wspomagającego projektowanie. Program ten obejmuje szkolenia korporacyjne, wewnętrzne takie jak funkcyjne i dedykowane (np. Lead Engineer), szkolenia na stanowisku pracy i interpersonalne; oraz szkolenia zewnętrzne jak seminaria branżowe, konferencje i kursy. Wśród atutów programu znajdziemy m.in. intranetową bazę wiedzy Knowledge OnLine, sesje Lunch & Learn, czy program Mentoring Circle.

Dla nauki
– Wspieramy także lokalne talenty inżynierskie oraz od lat współpracujemy w Politechniką Śląską. Dzięki nam przyszli inżynierowie mogą zdobyć doświadczenie w zawodzie oraz poznać wymagania przyszłych pracodawców. Inwestujemy w oprogramowanie i sprzęt, wspieramy konkurs „Mój pomysł na biznes” czy wspomniany Greenpower Vehicle – podkreśla Wiceprezes Zarządu. – Nasi specjaliści mają dostęp do najświeższych nowinek i pracują dla największych inwestorów. To właśnie dla nich co roku obchodzimy Tydzień Inżyniera oraz organizujemy Friendly Competiotion – dodaje. Ten wyjątkowy konkurs odbywa się od połowy lat 90 i biorą w nim udział zespoły ze wszystkich biur i ośrodków projektowych korporacji. W Gliwicach do zawodów, oprócz pracowników, zapraszani są uczniowie miejscowych szkół średnich oraz studenci Politechniki.

Kompleksowo i rzetelnie
– Ostatnie dwa lata pokazały, że na rynku przetrwać mogą tylko najsilniejsi. Najsilniejsi zaś to tacy, którzy mają jak najszerszą ofertę i zapewniają jak najwyższą jakość. Tylko w ten sposób można zdobyć kolejnych Klientów. Kierujemy się prostą filozofią. Projekty wykonujemy rzetelnie, kompleksowo, na czas i w ramach budżetu. Tak do tej pory byliśmy widziani przez kontrahentów, pracowników i społeczność lokalną i tak też chcielibyśmy aby pozostało – podsumowuje Wiceprezes Zarządu. 