magazine top

Polska Grupa Elektryczna „Forum-Rondo” Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku od 1999 roku, a pod obecną nazwą od roku 2007, kiedy to doszło do połączenia dwóch sieci hurtowni: El-Forum i Grupy Rondo. O historii Grupy, obecnych możliwościach opowiada Dyrektor Operacyjny Wiesław Steć.

Proszę powiedzieć, jakie były początki Grupy „Forum-Rondo” i jakie momenty były najważniejsze historii w jej rozwoju?

Takich momentów można wskazać z pewnością kilka. Ale najbardziej spektakularnym było powstanie samej Grupy Forum-Rondo. Została ona utworzona z dwóch grup zakupowych El-Forum i Grupy Rondo w 2007 roku. Od tego momentu nastąpił intensywny wzrost organizacji i podmiotów ją tworzących. Kolejnym fundamentalnym momentem było oddanie do użytku nowej siedziby Spółki i magazynu centralnego (rok 2012), a kilka lat później jego rozbudowa (miało to miejsce w roku 2016). Pozwoliło to na znaczne zwiększenie dostępnej powierzchni magazynowej, która pozwala nam na zakupy w dużych wolumenach co sprawia, iż poważni dostawcy traktują nas jak pierwszoplanowych partnerów biznesowych. Dzięki temu członkowie naszej Grupy mają stały dostęp do szerokiej gamy towarów w najatrakcyjniejszych warunkach handlowych.

Polska Grupa Elektryczna „Forum-Rondo” Sp. z o.o., jest jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się sieci hurtowni elektrycznych w Polsce. Od momentu utworzenia grupy do chwili obecnej sukcesywnie dołączają do was kolejne firmy. Obecnie w szeregach waszej sieci zrzeszacie 54 firmy członkowskie, posiadające łącznie 120 punktów sprzedażowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Czy mogą Państwo opowiedzieć nam szerzej jakie podmioty zrzesza sieć, jak funkcjonuje, jakie korzyści wiążą się z przystąpieniem do organizacji i co dokładnie oferują hurtownie swoim klientom?

Dzisiaj Polska Grupa Elektryczna Forum-Rondo to 54 firmy i 120 punktów sprzedażowych. Ma to swoją wymowę i siłę, ale również swoje konsekwencje w zarządzaniu takim organizmem gospodarczym. Zrzeszone firmy działają w praktyce na ternie całej Polski. Świadczą usługi i dostawy dla klientów z różnych branż. Członkowie Grupy są podmiotami o bardzo zróżnicowanym poziomie obrotów (od kilku do kilkuset milionów). To powoduje, że spojrzenie poszczególnych firm na business bywa różny i ich interesy nie zawsze są we wszystkim zbieżne. Trzeba umieć je godzić i znajdować najlepsze rozwiązania, które pomagają poszczególnym członkom Grupy i jednocześnie wspierają całą organizację. To jedno z najważniejszych zadań managerów PGE Forum-Rondo ponieważ od innych Grup odróżnia nas szeroka sfera działalności jako jednostki centralnej. Naszym jedynym zadaniem nie jest tylko negocjowanie i zawieranie umów handlowych, ale również prowadzenie biznesu polegającego na realnych zakupach towarów, organizacji logistyki i sprzedaży, koordynacji działań marketingowych i promocyjnych wspomagających sprzedaż naszych członków.

Fundamentem Grupy „Forum-Rondo” są jej wykwalifikowani i rzetelni pracownicy. Czy mogą nam Państwo opowiedzieć o kadrze specjalistów, którzy na co dzień budują markę i sukces firmy?

Należy pamiętać, że Grupa prowadzi działalność handlową w 120 placówkach i zatrudnia ok. 1 200 pracowników. Zapewnienie sprawnej komunikacji, usług logistycznych, a także dotarcie do wszystkich z działaniami marketingowymi jest nie lada wyzwaniem. W samej centrali zatrudniamy już ponad 30 osób, mamy bardzo prężnie działające Działy Zakupów i Marketingu, w których pracują kompetentni ludzie identyfikujący się z celami, które sobie nakreśliliśmy, a co najważniejsze potrafiący wymyślić i wdrożyć narzędzia oraz mechanizmy wspomagające nasze dążenia. Wielu pracowników z firmą związanych jest od około 15 lat. Centrala firmy zlokalizowana jest w sporym oddaleniu od dużych miast, co wiąże się z dużymi trudnościami ze znalezieniem specjalistów na konkretne stanowiska. W związku z tym wielu długoletnich pracowników firmy w sposób naturalny przeszło kilka szczebli rozwoju w firmie. Zaczynali od pracy na stanowisku fakturzysty czy magazyniera, dochodząc do stanowisk kierowniczych w poszczególnych działach.

Jakość to dla Państwa priorytet. Współpracujecie z renomowanymi producentami i dostawcami. Czy chcieliby Państwo szczególnie wyróżnić któreś firmy – Państwa głównych partnerów?

Wszystkich partnerów biznesowych traktujemy na równi i nie chcemy nikogo szczególnie wyróżniać.

Jakie najważniejsze inwestycje związane z rozwojem Grupy Elektrycznej „Forum-Rondo” były realizowane na przestrzeni ostatnich kilku lat?

Największą inwestycją było oddanie do użytku nowej siedziby Spółki i magazynu centralnego (rok 2012), a kilka lat później jego rozbudowa (miało to miejsce w roku 2016). Pozwoliło to na znaczne zwiększenie dostępnej powierzchni magazynowej, która pozwala nam na zakupy w dużych wolumenach co sprawia, iż poważni dostawcy traktują nas jako najważniejszych kontrahentów.

Jak oceniają Państwo przyszłość branży w której działa firma, jakie są w związku z tym plany firmy na najbliższe lata?

Pomimo znaczących sukcesów mierzonych wynikami uzyskiwanymi przez poszczególnych członków Grupy nie popadamy w samouwielbienie. Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż to co było ma wpływ na przyszłość, ale nie zapewni jej raz na zawsze. Rynek i oczekiwania klientów zmieniają się w sposób błyskawiczny i staramy się nadążyć za zmieniającymi się i nowymi potrzebami. Jesteśmy na drodze coraz ściślejszej integracji członków Grupy, ma to wyraz w nowym podejściu do naszych dostawców poprzez scalenia działań handlowych i wspólnym skupiania się na działalności związanej z bezpośrednim spełnieniem oczekiwań klientów. Ale nie tylko, staramy się kreować potrzeby naszych klientów, przedstawiamy im, wspólnie z wybranymi dostawcami, pomysły i możliwości dzisiejszej technologii w zakresie rozwiązań technicznych w przemyśle i życiu codziennym każdego z nas. Sami szkolimy się, a potem naszych klientów w zakresie korzyści ze stosowania systemów typu „smart”. Chcemy być dostarczycielami i realizatorami nie tylko dostaw urządzeń, ale także całych systemów w tym zakresie. Mamy już pierwsze dobre doświadczenia w tych sprawach w kilku naszych firmach, które są wspomagane przez naszych strategicznych dostawców ponieważ jest to opłacalny kierunek dla obu stron. Generalnie można stwierdzić, iż weszliśmy na nową ścieżka ukierunkowaną na klienta końcowego i jego potrzeby, także te przyszłe.

Czy angażują się Państwo w działalność pozabranżową, jak na przykład akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?

Tak, nasza firma jest zaangażowana w działalność pozabranżową. Uczestniczymy w życiu naszych lokalnych społeczności poprzez wspomaganie różnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych na szczeblu amatorskim, a także bierzemy udział w akcjach o znacznie szerszym charakterze, takich jak zakup głowicy echokardiograficznej. W tym ostatnim przypadku nasi udziałowcy wspomogli Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, która prowadzi akcję w krajach afrykańskich.

fb button

grab my essay banner

logo jooble