Co warto wiedzieć o strefie popytu i podaży?

Share

kasa4

Decydując się na grę na rynkach forex, musimy przyjąć najbardziej skuteczną dla nas strategię inwestycyjną. Obecnie doświadczeni traderzy oraz inwestorzy mają do wyboru wiele metod sprawnego inwestowania, jednym z nich jest strefa popytu i podaży.

Granie na rynku forex może opierać się o wyznaczanie tak zwanych stref popytu i podaży. Jak przekonują wykorzystujący ją traderzy, jest to strategia bardzo uniwersalna, która może być wykorzystywana samodzielnie do zawierania transakcji lub jako potwierdzenie działań wynikających z tradycyjnej analizy technicznej. Analizowanie zachowania popytu i podaży na wykresach jest adekwatne dla każdego rodzaju rynku.

Strefa popytu i podaży
Te dwa pojęcia znane są jako podstawowe prawa rządzące gospodarką oraz wymianą handlową między stroną oferującą dobra a stroną je nabywającą. Na podstawie zachodzących pomiędzy nimi relacji następuje ustalenie ceny towaru lub usługi – na podstawie takiego mechanizmu ceny dążą do równowagi rynkowej.

Biorąc pod uwagę rynek forex pojęcia te można wykorzystać do wyznaczania tak zwanych punktów równowagi, czyli stref popytu i podaży. Takie punkty to nic innego jak miejsca, w których występuje względna równowaga pomiędzy osobami kupującymi a sprzedającymi. Na wykresie jest to widoczne w formie nieznacznej konsolidacji. Jeśli następują od niej jakiekolwiek wybicia, są one powodowane brakiem regularności pomiędzy tymi stronami, co oznacza po prostu, że jedna z nich zyskała przewagę nad drugą. W przypadku, kiedy wykresy obrazują silne ruchy – są one powodowane zazwyczaj przez duże instytucje finansowe. Niektórzy doświadczeni traderzy zalecają zresztą wykorzystanie tych działań i podążanie za ruchami wytworzonymi przez te organizacje.

Cena ukształtowana w strefach
Trzeba pamiętać, że w związku z konsolidacją, cena może zmienić swój kierunek, dlatego decydując się na grę według tej strategii, należy stawiać na konsolidacje niewielkie. W przypadku, kiedy jest ona wielka, ryzyko, iż zaangażowany w nie kapitał jest niewystarczający do obrony poziomu.