Program JAWOR – jak skorzystać z dofinansowania na termomodernizację?

Share

termo

Wiele osób płaci bardzo wysokie rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę. Stanowi to duże obciążenie dla domowego budżetu. Szczególnie przyczyniają się do tego straty ciepła. Nieszczelne okna i drzwi zwiększają zużycie ogrzewania nawet o 30%. Negatywnie również wpływa brak izolacji cieplnej w budynku.

W mostkach cieplnych powstają wykroplenia pary, co może powodować tworzenie grzybów i pleśni. Ma to z kolei negatywny wpływ na zdrowie i przyczynia się do powstania wielu chorób. Ceny energii ciągle rosną zatem warto zdecydować się na termomodernizację. Jednak jej przeprowadzenie wiąże się z dosyć dużymi kosztami. Na szczęście można skorzystać z programu Jawor, który obejmuje finansowanie termomodernizacji. Formą dofinansowania jest pożyczka na uczciwych warunkach.

Do kogo adresowany jest program Jawor?

Program dedykowany jest dla osób fizycznych, będących właścicielami domków jednorodzinnych, które nie przekraczają 600 m2. Nie mogą oni mieć więcej niż 75 lat. Obowiązkowe jest też posiadanie stałego źródła dochodów. W przypadku małżeństw wniosek musi być złożony przez oboje małżonków. Warto wiedzieć, że jeżeli również uzyskuje się dochody poza granicami Polski, nie liczą się one do zdolności kredytowej.

Jego celem jest finansowanie termomodernizacji. To ochrona środowiska i poprawa jakości powietrza. Większość starszych domów korzysta z ogrzewania węglowego, co przyczynia się do powstania smogu. Zatem wykonując termomodernizację, ogranicza się spalanie węgla, co ma korzystny wpływ na ekologię. Nabór prowadzony jest przez cały rok i dotyczy tylko domów, których właściciele dostali pozwolenie na budowę przed 2009 rokiem.

Warunki finansowe programu Jawor

Pożyczka obejmuje 90% kosztów kwalifikacyjnych brutto. Udzielana jest na 2% w skali roku. Zaletą na pewno jest brak kosztów i prowizji. Beneficjent może starać się minimum o 20000 zł, a maksymalnie o 1000000 zł. Istnieje także możliwość umorzenia 20% kwoty. Finansowanie termomodernizacji obejmuje docieplenia ścian zewnętrznych budynków, jak i dachów, stropów i strychów, docieplenia podłóg na gruncie oraz wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i bram garażowych.

Formy zabezpieczenia pożyczki

Wojewódzki Fundusz na spłatę pożyczki wraz z odsetkami wymaga zabezpieczenia. Przy wysokości kredytu powyżej 70 tys. zł preferowana jest hipoteka. Nieruchomość powinna wtedy stanowić minimum 150% wartości kredytu. Beneficjent musi posiadać akt własności, a dom nie może podlegać egzekucji komorniczej. Również dopuszczalne są poręczenia wekslowe.

Jeżeli posiada się ruchomości mogą one również stanowić poręczenie, jednak ich wartość musi odpowiadać 150% wartości pożyczki. Formą zabezpieczenia może być kaucja pieniężna, albo umowa cesji wierzytelności z rachunku bankowego. Możliwa jest także blokada środków pieniężnych i depozytów bankowych. Finansowanie termomodernizacji jest także zabezpieczone, jeżeli beneficjent posiada poręczyciela. Może nim być osoba, która posiada wymaganą przez fundusz zdolność kredytową i nie ukończyła 75 roku życia.

Rejestracja i wypełnienie wniosku

Jeżeli spełniasz wymagania formalne powinieneś dokonać rejestracji na portalu beneficjenta. Następnie złożyć wniosek z załącznikiem oraz wniosek o pożyczkę. Można go przesłać elektronicznie, jak i wydrukować, a w dalszej kolejności wysłać na adres siedziby funduszu. Konieczne jest dołączenie załącznika, w którym znajduje się audyt. Konieczne jest, by był on wykonany przez licencjonowanego audytora. Projekt musi zakładać zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w minimum 25%.

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

Pożyczka pokrywa wszystkie koszty kwalifikowane. Obejmują one wykonanie prac budowlanych oraz koszty materiałów. Także wymianę okien, drzwi, bram garażowych, parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich. Beneficjent może także pieniądze przeznaczyć na wykonanie audytu energetycznego. Natomiast finansowanie termomodernizacji nie obejmuje przygotowania dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego. Również w przypadku zmiany konstrukcji dachu, jak i jego pokrycia trzeba samodzielnie za to zapłacić.

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie