PIT 38: Kto i do kiedy powinien złożyć zeznanie PIT 38?

Share

33pit-podatki1

Istnieje wiele różnych sposobów na zarabianie pieniędzy. Jedni pracują na etacie, inni prowadzą swoją działalność gospodarczą, niektórzy żyją z wynajmu mieszkań. Jest także grupa ludzi, która utrzymuje się z inwestowania na giełdzie. Wszystkie wymienione wcześniej grupy osób łączy to, że muszą co roku rozliczać się z osiągniętych dochodów i płacić odpowiednio wysoki podatek dochodowy.

Inwestowanie na giełdzie jest opodatkowane

Inwestowanie na giełdzie w ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularne w naszym kraju. Ludzie zaczęli zarabiać nieco więcej pieniędzy, w wyniku czego pojawiły się u nich oszczędności. Dobrze jest, jeżeli oszczędności nie są przechowywane pod kanapą, tylko gdy są w obrocie. Dzięki odpowiednim inwestycjom posiadane przez nas oszczędności mogą się powiększać. Część osób decyduje się grać na giełdzie. Pamiętajmy jednak, że zyski z kapitału są w Polsce obłożone podatkiem dochodowym. Dlatego każda osoba, która osiągnęła przychody na giełdzie, musi złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Kto ma obowiązek składać deklarację PIT-38?

Omawiane rozliczenie PIT muszą złożyć te osoby fizyczne, które uzyskały przychody w wyniku odpłatnej sprzedaży:

  • udziałów w spółkach, które mają osobowość prawną;
  • papierów wartościowych(akcje, obligacje);
  • papierów wartościowych, które były pożyczone;
  • pochodnych instrumentów finansowych, a także realizacji praw, które z nich wynikają.

Obowiązek składania PIT-38 mają także osoby, które osiągnęły przychód z tytułu objęcia udziałów w spółkach, które mają osobowość prawną albo z tytułów wkładów w spółdzielniach w zamian za niepieniężny wkład w postaci innej niż przedsiębiorstwo albo jego zorganizowana część.

Ponadto w opisywanym formularzu trzeba także rozliczać przychody kapitałowe, które zostały wygenerowane poza granicami Polski, a nie zostały zwolnione z podatku. Do rozliczenia inwestycji zagranicznych służy załącznik o nazwie: PIT/ZG.

W przypadku rozliczania przychodów z kapitału istotna jest data zbycia papierów wartościowych, a nie data ich zakupu. Liczy się dzień, w którym podatnik wygenerował przychód w wyniku sprzedaży posiadanych papierów wartościowych.

Wysokość podatku, koszty do odliczenia

W przypadku omawianego rodzaju dochodu, jest on opodatkowany ryczałtem w wysokości 19%. Uzyskanie dochodów od kapitału jest oczywiście związane z ponoszeniem pewnych kosztów. Dlatego też możliwe jest odliczenie kosztów uzyskania przychodu, dzięki czemu dochód się zmniejszy. Do kosztów zaliczyć można między innymi: prowizje z tytuły sprzedaży akcji, obligacji albo opłaty związane z posiadaniem rachunku maklerskiego.

Na podstawie czego podatnik wypełnia PIT-38?

Każda osoba, która gra na giełdzie posiada konto maklerskie. Zawsze na początku nowego roku każdy posiadacz tego rodzaju konta otrzyma tak zwaną informację PIT-8C. Zostanie ona dostarczona przez biuro maklerskie do końca lutego. W przypadku posiadania przez podatnika konta w kilku biurach maklerskich powinien on zebrać wszystkie informacje i na ich podstawie odpowiednio wypełnić formularz PIT-38. Natomiast jeśli podatnik nie dokonał żadnej sprzedaży w danym roku podatkowym, wtedy biuro maklerskie nie wystawi mu informacji PIT-8C. Trzeba także pamiętać, że w przypadku, gdy podatnik dokonał sprzedaży udziałów bez wykorzystania rachunku inwestycyjnego, jest on zobowiązany do samodzielnego wypełnienia zeznania podatkowego.

Ważna informacja – małżonkowie rozliczają PIT-38 osobno

Niektórzy są przyzwyczajeni do faktu, że rozliczają się wspólnie ze swoim współmałżonkiem. Niestety w przypadku opisywanego rodzaju dochodów małżonkowie nie mogą dokonać wspólnego rozliczenia. Każdy z małżonków składa swoje zeznanie osobno.

Termin składania deklaracji

Zeznanie należy złożyć w odpowiednim dla każdego urzędzie skarbowym w ściśle określonym terminie. Ostateczną datą przedłożenia deklaracji jest dzień 30 kwietnia. W przypadku osób, które nie mają miejsca zameldowania w Polsce, a osiągnęły dochody, które wymagają złożenia omawianej deklaracji i chcą opuścić nasz kraj przed 30 kwietnia, muszą dokonać rozliczenia z fiskusem przed opuszczeniem Polskiego terytorium.

Porady dotyczące rozliczeń podatkowych pochodzą z portalu Pitax.pl. Dzięki PITax bezpłatnie i w prosty sposób rozliczysz tegorocznego PITa online.

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie