magazine top

Odpowiednie zarządzanie procesami w zakładzie produkcyjnym jest ważne nie tylko z punktu widzenia zwiększenia efektywności pracy, a więc zysków, lecz także ze względu na bezpieczeństwo, zmniejszenie ryzyka błędów. A jak skutecznie zarządzać takim przedsiębiorstwem? Można skorzystać z narzędzi Lean Manufacturingu.

Co to jest Lean Manufacturing?

Lean Manufacturing to system zarządzania produkcją, którego nadrzędnym celem jest ograniczenie marnotrawstwa oraz eliminacja zbędnych procesów i procedur, przy jednoczesnym dostarczaniu produktów wysokiej jakości, wytworzonych możliwie najniższym kosztem. Brzmi jak ideał? Tak, aczkolwiek jest to możliwe do zrealizowania dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi. Koncepcja ta to nie tylko teoria – została opracowana na podstawie systemu produkcyjnego Toyoty, pokazując, że możliwe jest jej wprowadzenie w życie.

Lean Manufacturing to m.in. metoda Kaizen, 5S czy TPM (cgrowth.pl/lean-manufacturing-szczuple-zarzadzanie-produkcja), a każde z tych narzędzi jeszcze dokładnie omówimy. Wcześniej trzeba jednak wiedzieć, że metody zarządzania produkcją należy dopasować do charakteru i potrzeb przedsiębiorstwa. Ich wprowadzenie zwykle przybiera też wieloetapową postać. Najpierw przeprowadza się analizę przedsiębiorstwa – to etap przygotowawczy. Po nim następuje proces próbny, a jeśli wszystko się powiedzie, można przejść do wdrożenia. Kolejne etapy to integracja oraz doskonalenie. Przy okazji warto zapamiętać sobie, że Lean Manufacturing to przede wszystkim nieustanne poszukiwania nowych metod, technologii, które mogłyby jeszcze bardziej usprawnić działanie przedsiębiorstwa.

Kaizen

Słowo Kaizen oznacza ciągłe usprawnianie, ulepszanie. Dotyczy nie tylko procesów, ale także pracowników zarówno na niższym, jak i wyższym szczeblu organizacji. Polega na stałym doskonaleniu się, niezależnie od obszaru działalności firmy.

Filozofia Kaizen zakłada, że każdy powinien móc zgłaszać swoje pomysły dotyczące rozwiązań mających na celu usprawnienie pracy. Często zmiany te nie dają spektakularnych efektów, mogą dotyczyć jedynie utrzymania porządku na stanowisku pracy, lecz w konsekwencji prowadzą do zwiększenia efektywności produkcji czy sposobu organizacji czasu.

Metoda 5S

5S to zespół technik i metod prowadzących do utrzymania wysokiej jakości stanowisk pracy. Sprawdza się zarówno w biurze, jak i w zakładzie produkcyjnym, a opiera się na 5 krokach:

  1. Sortowanie – usuwanie wszystkiego, co nie jest potrzebne do pracy w danym momencie.
  2. Systematyka – umieszczenie wyposażenia, narzędzi pracy w wyznaczonych miejscach.
  3. Sprzątanie – porządkowanie stanowiska pracy.
  4. Standaryzacja – utworzenie standardów dotyczących wyposażenia stanowiska, umiejscowienia poszczególnych narzędzi.
  5. Samodyscyplina – przestrzeganie poprzednich kroków.

Wprowadzenie tej metody pozwala zwiększyć efektywność produkcji, a także wystrzegać się błędów w przyszłości. Zakłada, że pracownik powinien mieć tak uporządkowane miejsce pracy, aby móc od razu przystąpić do wykonywania swoich obowiązków, bez szukania narzędzi niezbędnych do tego.

Kompleksowe utrzymanie ruchu TPM

TPM to skrót od Total Productive Maintenance, co oznacza kompleksowe utrzymanie ruchu. O co chodzi w praktyce? O to, by zapewnić w przedsiębiorstwie maksymalną efektywność maszyn i urządzeń. Sprowadza się tak naprawdę do bieżącej konserwacji, mającej zachować ich nieustanną sprawność. I choć może wydawać się to oczywiste, w praktyce jednak w wielu zakładach przez nieustanne awarie wynikające z zaniechania i lekceważenia problemów, traci się dużo pieniędzy. Bo gdy maszyny nie pracują, przedsiębiorstwo nie zarabia.

Standaryzacja

Na koniec warto wspomnieć o standaryzacji, która jest bardzo ważnym elementem zarządzanie produkcją. Dzięki niej możliwe jest utrzymanie jakości, bezpieczeństwa oraz produktywności pracy.

Dzięki opracowaniu standardów klient zawsze dostaje tej samej jakości produkt, bez względu na to, kto go wykonał. Co więcej, metoda ta ma na celu taką optymalizację procesów, która wskaże wskazać najprostszy i najszybszy sposób wykonania pracy. Standaryzacja stanowi podstawę metody Kaizen, a także 5S.