magazine top

 

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński spotkał się z nowym zarządem Kompanii Węglowej. W rozmowach, które odbyły się 5 maja 2014 r. w MG, udział wzięli również sekretarze stanu w MG Tomasz Tomczykiewicz oraz Jerzy Pietrewicz.

Uczestnicy spotkania omówili sytuację Kompanii Weglowej. Ustalili także, że zarząd KW przedstawi program restrukturyzacji spółki i propozycje zmian jej funkcjonowania.

Wicepremier Piechociński podkreślił gotowość do szerokiej dyskusji na temat zmian w sektorze górnictwa. – Konieczna jest jednak ścisła współpraca wszystkich stron zaangażowanych w ten proces – dodał.

fb button

logo jooble