Segregacja odpadów a świadomość ekologiczna.

Share

 

Utrzymywanie czystości i porządku w gminach nie jest już dobrowolną inicjatywą gminy, ale jej obowiązkiem. Nowa ustawa śmieciowa przyczyni się przede wszystkim do podniesienia standardu zagospodarowania śmieci komunalnych, a to ma na celu zneutralizowanie plagi śmieci w gminach oraz w całym kraju.

Ustawa ta niesie za sobą wiele korzyści; odpady selekcjonowane będą miały szansę trafić do miejsc, w których zostaną odpowiednio ekologicznie zagospodarowane. Zarówno papier, szkło i plastik, jak i leki przeterminowane, zużyte baterie, bezużyteczny już sprzęt gospodarstwa domowego oraz chemikalia nie będą miały szansy przyczyniać się do powstawania szkodliwego dla zdrowia środowiska.

Gmina, która nawiąże współpracę z firmą wywozową, określa wówczas jedną i niezmienną stawkę do zapłacenia dla każdego z mieszkańców. Gminy, które zobowiążą się dodatkowo do regularnego selekcjonowania odpadów, otrzymają przysługującą im zniżkę. Zjawisko to ma dużą rację bytu, gdyż popularność segregowania odpadów wzrasta dzięki rosnącej świadomości ekologicznej. Dzięki ustawie oraz wprowadzaniu segregacji istnieje możliwość zatrzymania bardzo negatywnego zjawiska wywożenia śmieci do lasów lub łąki, a także szkodliwego dla zdrowia i nielegalnego spalania odpadów.

Wprowadzenie ustawy w życie wiąże się z nałożeniem obowiązku na gminy właściwego zagospodarowania odpadami. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu walki z odpadami jest zakup odpowiednich pojemników oraz kontenerów, które zostaną odpowiednio rozstawione w miejscach dostępnych dla mieszkańców gminy. Dodatkowo należy zadbać o pojemniki użytku publicznego, których niestety w wielu częściach miast nadal brakuje. Aby zapoznać się z ofertami w celu zaopatrzenia indywidualnego lub grupowego, można wpisać w wyszukiwarkę frazę, np. sklep Eco-Market.pl.

Istnieje również możliwość nabycia odpowiednich pojemników na odpady przeznaczonych dla miejsc, w których znajdują się dzieci, jak; szkoły, przedszkola, świetlice, place zabaw itd. Da nam to możliwość wpajania dzieciom od najmłodszych lat wartości, które wiążą się z dbaniem o otaczające je środowisko.

mmc-300x250

300x250aasa

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie