Pracodawca może otrzymać dofinansowanie PFRON zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej

Share

1287062 19628839Szacuje się, że tylko około 1/4 z przeszło 3,3 miliona osób niepełnosprawnych w Polsce ma pracę. To niski wynik na tle innych krajów Zachodniej Europy, gdzie dochodzi ono nawet do 70%. Zatrudnienie niepełnosprawnego wcale nie musi jednak wiązać się dla pracodawcy ze znacznymi niedogodnościami – co więcej, jest dotowane przez państwo z wykorzystaniem dofinansowań z PFRON.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest organem zajmującym się wspieraniem osób niepełnosprawnych w rehabilitacji i zatrudnieniu. Jednym z jego zadań jest tworzenie programów pomocowych mających za zadanie aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

PFRON wypłaca środki na przystosowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, pomoc dla osób niepełnosprawnych, które rozpoczynają działalność gospodarczą, zajmuje się również obniżaniem kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz refundację składki na ZUS dla właściciela firmy.

Dofinansowanie PFRON dla pracodawcy
Maksymalne stawki dofinansowania PFRON do wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych oblicza się na podstawie stopnia niepełnosprawności pracownika, a także pod uwagę bierze się fakt, czy posiada on tzw. chorobę specjalną, która podwyższa maksymalną. Do tzw. chorób specjalnych zaliczane są: choroby psychiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe, upośledzenie umysłowe, padaczkę oraz wady wzroku w stopniu znacznym albo umiarkowanym.

Kwoty comiesięcznego dofinansowania na pracownika niepełnosprawnego to kwoty maksymalne i nie są wypłacane w całości. Wobec tego dofinansowanie z PFRON nie może przekroczyć 90% terminowo i faktycznie ponoszonych kosztów płacy na miesiąc, natomiast dla pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej maksymalny pułap to 75% koszów.

Jak znaleźć pracownika z orzeczonym stopniem niepełnosprawności?
Znalezienie pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością nie musi być problemem. Pracodawcy najczęściej decydują się na opublikowanie ogłoszeń o pracę ze wskazaniem, że poszukują pracowników z niepełnosprawnością. Można skorzystać z jeszcze jednego rozwiązania, a mianowicie agencji pracy, które zajmują się łączeniem ze sobą pracodawców z pracownikami, a także pomocą w formalnościach związanych z PFRON.

Agencja Pracy Tymczasowej Capital Work z Warszawy specjalizuje się w branży już od lat, pozwalając swoim klientom biznesowym na optymalizację kosztów związanych z PFRON. Wspiera zatrudnienie osób niepełnosprawnych i przeciwdziała ich wykluczeniu społecznemu. Z aktualnymi ogłoszeniami o pracę dla osób niepełnosprawnych można zapoznać się już teraz na stronie internetowej Capital Work pod adresem: /.