Jakie są przyczyny sukcesu drukarek 3d?

Share

stratasys man

W pierwotnym założeniu drukarki 3d służyć miały do „wydruku” (ściślej rzecz ujmując – wytworzenia) precyzyjnych modeli przestrzennych w celu oceniania projektu komputerowego pod kątem możliwości wprowadzenia go w przyszłości do seryjnej produkcji, co miało mieć miejsce już na wcześniejszej niż uprzednio fazie projektowania.

Drukarki 3d nie były natomiast wykorzystywane do tzw. „produkcji seryjnej”, która odbywała się przy pomocy innych materiałów i sprzętów z uwagi na znaczne nakłady finansowe oraz czasowe, a także bariery technologiczne sprzeciwiające się produkcji na masową skalę takich samych przedmiotów z wykorzystaniem drukarek 3d. Pomimo tego drukarki te znajdowały w przemyśle inżynierskim coraz to szersze zastosowanie, pomagając producentom na całym świecie w optymalizacji procesów produkcyjnych, a także sprawnym wykonywaniu modeli koncepcyjnych wprowadzanych następnie na rynek produktów.

Coraz częściej druk przestrzenny 3d wykorzystywany bywał też na cele i użytek domowy, a zajmowali się nim pasjonaci oraz osoby zainteresowane nowymi technologiami. Niemniej jednak w ostatnich czasach do na rynku drukarek 3d pojawiać zaczynają się urządzenia, które zdają się burzyć wypracowane wcześniej, a opisane wyżej schematy. Coraz częściej znaleźć można w ofercie poszczególnych producentów i dystrybutorów produkty, które wytwarzane są głównie z myślą o wykorzystywaniu ich jako produkcyjne drukarki 3d, służące do wytwarzania komponentów w większej ilości, aniżeli tylko na cele modelowe i projektowe. Podstawowym wykorzystaniem drukarek 3d pozostaje jednak wciąż wspomaganie procesu projektowania.

Wzrost popularności drukarki 3d
Znaczny wzrost popularności drukarek 3d zaobserwować można przede wszystkim w odniesieniu do nisko- i średniobudżetowych modeli przeznaczonych na użytek małych i średnich firm oraz do wykorzystania w domu. Poza wykorzystaniem stricte amatorskim i hobbistycznym, drukarki te nabywane są w znacznej mierze przez biura projektowe i architektoniczne, a także uczelnie oraz producentów i serwisantów sprzętu. Prognozuje się jednak, że z roku na rok zwiększać się będzie udział w rynku urządzeń oferowanych użytkownikom domowym. Wskazane wyżej firmy ogniskują swoje wykorzystanie drukarek 3d przede wszystkim w ramach przygotowywania projektów urządzeń, ich części oraz komponentów, tworząc wizualizacje przestrzenne podlegających dalszym pracom projektów. Nie są one przy tym zainteresowane produkcyjnymi drukarkami 3d, których specyfika nie współgra z prowadzoną przez te podmioty działalnością. Znaczną popularność drukarek 3d obserwuje się ponadto w odniesieniu do instytucji publicznych oraz dużych korporacji. Drukarki przestrzenne coraz częściej wykorzystywane są bowiem w różnych branżach przemysłu i wytwórstwa, a poszczególni ich producenci starają się skupić na swoich produktach przedstawicieli ściśle określonych specjalizacji. Należy przy tym założyć, że z roku na rok rosnąć będzie wolumen sprzedaży tego rodzaju sprzętów, pozwalając na jeszcze większy rozwój jego producentów oraz dystrybutorów na rynku polskim.