Dlaczego warto mieć telefon stacjonarny w firmie?

Share

dlaczego-warto-miec-telefon-stacjonarny-w-firmie

Coraz więcej firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zastanawia się nad likwidacją telefonu stacjonarnego, bądź już tego dokonała. Czy warto jednak rezygnować z dobrodziejstw, których dostarcza posiadanie takiego numeru?

Jak telefon stacjonarny wpływa na wizerunek firmy
Osoba, która zapoznaje się z danymi kontaktowymi do firmy, często nieświadomie wytwarza sobie pierwsze wrażenie na jej temat. Widząc na wizytówce bądź w internecie telefon komórkowy, można odnieść wrażenie, że dana instytucja pracuje „kiedy jej się podoba” oraz jest tymczasowa. Któż bowiem podpisywałby umowę na zakup telefonu stacjonarnego, gdyby nie był pewny powodzenia prowadzonego przez siebie interesu? Telefon stacjonarny to jeden z dowodów na to, że dana firma uważa się za perspektywiczną. Klient, który dzwoni na numer stacjonarny, automatycznie widzi przed oczyma wyobraźni eleganckie biuro, z asystentką lub asystentem, który pełni dyżur przy telefonie. Nie da się takiego wrażenia wytworzyć, porozumiewając się z klientami jedynie przez smartfona. Co więcej, jego odebranie w ruchliwym supermarkecie, w autobusie lub na ulicy, automatycznie obniża jakość prowadzonej rozmowy. Osoba po drugiej stronie słyszy bowiem mnóstwo hałasów, których wcale nie chce słyszeć oraz traci przekonanie o profesjonalizmie firmy.

Korzyści techniczne, jakie daje telefon stacjonarny
Zaletą telefonu stacjonarnego będzie z pewnością jego zasięg, który nigdy się nie „urywa”. Wiele firm zlokalizowanych jest w miejscach, które słyną ze słabego zasięgu, ze względu na niekorzystne krzyżowanie się różnych fal bądź położenie z dala od odbiorników sieciowych. Prowadzenie rozmów biznesowych w warunkach nieustannie słabnącego połączenia jest skazane na niepowodzenie, a w niektórych branżach nieustanne proszenie klienta o powtórzenie ostatniej kwestii skutkować może jego szybkim zniechęceniem i odejściem do konkurencji. Czy w takiej sytuacji nie warto przenieść się na tradycyjny telefon? Białystok, ale przede wszystkim mniej zurbanizowane okolice Podlasia, to miejsca w których zarejestrowanych jest mnóstwo firm, kontaktujących się z klientami tylko przez stacjonarne telefony, ciesząc się z wysokiej jakości połączenia. Wysokiej jakości komunikacja to ważny aspekt prowadzenia biznesu zwłaszcza dzisiaj, kiedy wiele spraw załatwia się telefonicznie bądź mailowo.

Lepsza organizacja pracy
Posiadanie telefonu stacjonarnego można wykorzystać również do poprawienia swojej organizacji pracy. Zazwyczaj bowiem aparat telefoniczny zlokalizowany jest obok całego stanowiska, pełnego notatek i wszystkich niezbędnych informacji, a także wyposażonego w grafik działań. Jest to szczególny atut, ponieważ odbierając komórkę w absorbującej sytuacji, z reguły przejawia się skłonność do zapominania treści rozmowy. Jeżeli natomiast odbiera się telefon stacjonarny, to jest się zmuszonym do tego by podejść do swojego stanowiska, na którym posiada się pełen dostęp do niezbędnych dokumentów. Dzięki temu w najważniejszych sprawach można po odebraniu telefonu np. przykleić karteczkę samoprzylepną z przypomnieniem o zadaniu do wykonania. Chaotyczne rozmowy przez komórkę sprzyjają natomiast zapominaniu o szczegółach danej sprawy bądź ich zniekształcaniu przez odbierającego.

Korzyści psychologiczne, wynikające z posiadania telefonu stacjonarnego
Badania wskazują, że pracownicy wielu firm za dużo czasu wolnego poświęcają... na pracę. W wielkich korporacjach przyjmuje to kształt dodatkowych spotkań, szkoleń i nadgodzin, natomiast w mniejszych firmach bywa różnie. Taka sytuacja daje szkodliwe skutki w postaci przemęczenia, wypalenia zawodowego itp. Telefon stacjonarny pozwala jasno postawić granice. Odbiera się go będąc w pracy i wykonując swoje obowiązki, natomiast po wyjściu z biura człowiek staje się naprawdę wolny i wypoczywa. Nie da się natomiast uzyskać takiego efektu, posiadając firmową komórkę. Sprawia ona, że zawsze jesteśmy „pod telefonem”, a co niektórzy współpracownicy lub – co gorsza – przełożeni skwapliwie ten fakt wykorzystają.