Energiczny rozwój rynku pomp ciepła w Polsce

Share

lg therma v

Polski rynek pomp ciepła to obecnie jedna z szybciej rozwijających się gałęzi odnawialnych źródeł energii (OZE) w naszym kraju. Ten trend jest dostrzegalny nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Według najnowszych badań, rynek pomp ciepła w ciągu ostatnich sześciu lat wzrósł niemal trzykrotnie. Tylko w 2015 roku sprzedaż tego typu urządzeń wzrosła w Polsce o 20 procent.

Pierwsze instalacje
Za twórcę koncepcji wykorzystania pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń uważany jest brytyjski fizyk, matematyk oraz przyrodnik, William Thomson. W Polsce pierwsze instalacje grzewcze z pompami ciepła pojawiły się pod koniec lat 80-tych XX wieku. Były to wówczas proste, niedoskonałe jeszcze systemy techniczne, spełniające jednak swoją rolę, jako źródło dostarczające ciepło przy wykorzystaniu energii elektrycznej. Dopiero na przełomie lat 80-tych i 90-tych rozpoczął się powolny, systematyczny rozwój rynku pomp ciepła nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, jako nowoczesnej technologii ogrzewania.

Z ziemi, wody i powietrza
Pompy ciepła korzystają przede wszystkim z energii słonecznej, która jest kumulowana w otoczeniu, a więc w gruncie (energia geotermalna), wodzie (energia hydrotermalna) oraz powietrzu (energia aerotermalna). Mowa tu o energii promieniowania słonecznego skumulowanej w postaci ciepła. Pompy to obecnie bardzo popularna, pragmatyczna i wysoko efektywna technologia, która umożliwia nagromadzoną w ciągu lata energię promieniowania słonecznego wykorzystywać przez cały rok, również zimą.

Pompy ciepła coraz popularniejsze
Badania przeprowadzone na początku 2016 roku przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) jasno pokazują, że w przeciągu ostatnich sześciu lat rynek pomp ciepła wzrósł trzykrotnie. W 2016 roku rynek pomp ciepła wykorzystywanych w instalacjach centralnego ogrzewania odnotował wzrost o około 12 proc., natomiast cały rynek pomp ciepła zanotował wzrost o około 4 proc. PORT PC podaje, że w 2016 roku sprzedano łącznie prawie 23 000 sztuk pomp ciepła w Polsce.
Energiczny rozwój pomp ciepła na światowych rynkach jest widoczny już od kilku lat. Główny powodem takie trendu są przede wszystkim niższe koszty inwestycji, a także systematyczny wzrost efektywności urządzeń. Największym zainteresowaniem wśród konsumentów cieszą się instalacje typu powietrze/woda, jak np. THERMA V marki LG (https://www.strefaklimatyzacji.pl/baza-wiedzy/artykuly/pompa-ciepla-therma-v-ponownie-w-ofercie-produktowej-koncernu-lg,39.html), wykorzystywane do ogrzewania oraz chłodzenia pomieszczeń, a także powietrzne pompy ciepła mające za zadanie przygotowywanie ciepłej wody użytkowej.

Różne rozwiązania technologiczne
Współczesne urządzenia są produkowane z wykorzystaniem różnych technologii. Najbardziej popularne obecnie rozwiązania to elektryczne, sprężarkowe pompy ciepła, a także instalacje napędzane ciepłem. Oprócz urządzeń nisko oraz średniotemperaturowych udynamicznia się również rynek pomp wysokotemperaturowych oraz produkujących parę wodną.

Stosowanie pomp ciepła promowane przez UE
Dziś stosowanie odnawialnych źródeł energii jest szeroko promowane, szczególnie przez Komisję Europejską. W ramach unijnej polityki klimatyczno-energetycznej wydano już szereg dyrektyw, które w swych zapisach pośrednio lub bezpośrednio promują wykorzystywanie technologii pomp ciepła zarówno w budownictwie, ciepłownictwie, jak i w przemyśle (dyrektywy EPBD, OZE, ErP i ELP, CAFE).

Polska to nadal rynek rozwijający się. Największe pod tym względem rynki europejskie to bez wątpienia Szwecja oraz Szwajcaria. Udział pomp ciepła w obiektach jednorodzinnych to odpowiednio ponad 90 proc. i 80 proc.