Specyfika tłumaczeń technicznych - jak wybrać tłumacza

Share

translate-110777 1280

Tłumaczenia techniczne to rodzaj tłumaczeń, z którymi nie poradzi sobie każdy. Ze względu na wysoki poziom skomplikowania wymaga od tłumacza biegłej znajomości określonego języka oraz specjalnej wiedzy z danej dziedziny. Jeśli więc potrzebujesz tłumaczenia dokumentacji, instrukcji obsługi, specyfikacji technicznej czy pomocy przy stworzeniu prezentacji, zwróć się po pomoc do specjalisty. Podpowiadamy Ci, na co zwrócić uwagę.

Czym są tłumaczenia techniczne?
Translacje techniczne to bardzo specyficzna kategoria tłumaczeń. Aby tłumacz mógł wykonywać przekłady, musi dysponować pełnym zakresem słownictwa z danej dziedziny. A kategorie te są liczne: branża IT, budownictwo, motoryzacja, energetyka, branża lotnicza, i wiele innych. Na poprawne tłumaczenie tak specjalistycznych dokumentów składają się liczne czynniki, które omówimy poniżej. Precyzja i dokładność tłumaczenia dokumentacji może determinować powodzenie strategii naszej firmy, poprawność działania maszyn, itp. dlatego należy powierzyć je specjalistom.

Tłumacz techniczny musi być na bieżąco z:

 • aktualnie stosowana specjalistyczną terminologią, która szybko zmienia się w danej branży:
 • targami i innymi ważnymi wydarzeniami w branży
 • naukami ścisłymi związanymi z dziedzinami, w której się specjalizuje
 • standardami opisu różnych parametrów.
 • sposobami wymiarowania

pexels-photo-132700

Doświadczenie
Jeśli musisz przetłumaczyć dokumentację techniczną, zwróć się po pomoc do biura tłumaczeń, które może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Tylko takie biura mają już opracowane skuteczne metody działania i zarządzania zleceniem. Działają szybko, sprawnie i profesjonalnie. Nad całością procesu czuwa manager, który nie tylko oddeleguje do wykonania zadania tłumacza o odpowiednich kompetencjach, ale także będzie pilnował, by jakość tłumaczenia była jak najwyższa, a praca ukończona w terminie.

Wierność przekładu
Aby tłumaczenie dokumentacji technicznej i przemysłowej było poprawne, musi być zwięzłe i precyzyjne. Niepotrzebne tu są ozdobniki czy zdolności pisarskie tłumacza. Zwróć więc uwagę, by w tłumaczeniu znajdowały się wyłącznie istotne dla tłumaczenia informacje, które znajdują się w oryginalnym dokumencie. Tłumaczenie musi być oczywiście poprawne językowo i gramatycznie, a użyte w nim słowa - jednoznaczne. Zdania powinny być krótkie i nie wymagać dodatkowej interpretacji.

Aby osiągnięcie wszystkich założeń było możliwe - tłumacz techniczny powinien stale aktualizować swoją wiedzę. Oznacza to konieczność nieustannego dokształcania się nie tylko pod względem umiejętności językowych. Tłumacz musi przede wszystkim rozumieć zagadnienia, z którym pracuje. Dla przykładu - tłumaczenie zagadnień z zakresu budownictwa wymaga pewnej wiedzy budowlanej, materiałów wykorzystywanych np. do budowy różnorodnych obiektów i czynności oraz procesów zachodzących w trakcie robót. To samo dotyczy tłumaczy technicznych z innych dziedzin.

Elementy graficzne
Bardzo istotna może okazać się także możliwość współpracy grafików przy projekcie. Niektóre z dokumentów zawierają wykresy czy tabele, które także w tłumaczeniu muszą się znaleźć. Tłumacz techniczny, we współpracy z grafikiem, zadba o to, by przetłumaczony dokument był w całości tożsamy z dokumentem źródłowym i nie pomijał żadnych jego elementów.

Praktyczne wskazówki dla tłumaczy technicznych

 • konstruuje krótkie zdania, w przypadku tłumaczeń technicznych będą one łatwiej zrozumiałe.
 • trzymaj się sztywno oryginalnego tekstu
 • stosuj spójny kod językowy, unikaj stosowania nowych słów i zwrotów technicznych,
 • pisz to co chcesz wyrazić, ale tak aby było zrozumiałe dla odbiorcy, któremu ma posłużyć przekład. Sprawdź czy specjalistyczna terminologia, którą chcesz zastosować pojawia się we współczesnych słownikach, internecie i materiałach branżowych.
 • unikaj obcych, rzadko stosowanych wyrazów
 • połącz zdania stosując łączenia formalne i logiczne, tak aby odbiorca zrozumiał nie tylko pojedyncze zdania, aby tekst jako całość był dla niego logiczne
 • przeczytaj cały tekst kilka dni przed przystąpieniem do tłumaczenia.

Wybór odpowiedniego biura tłumaczeń nie jest oczywisty ani prosty, ale jeśli uda Ci się znaleźć dobrego specjalistę, może to zaowocować długoletnią współpracą.

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie