Szkolenia z zakresu BHP w Krakowie

Share

helmet-1636347 1280

Kwestia szkoleń BHP jest priorytetem dla każdej firmy zatrudniającej pracowników. Pracodawca w świetle prawa nie może dopuścić do pracy osoby, która nie została przeszkolona z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego najczęściej zatrudniane są osoby kompetentne i zajmujące się tą konkretną kwestią, bądź zleca się to firmie zewnętrznej.

W Krakowie, tak jak w innych większych miastach w Polsce jest spore zapotrzebowanie na tego typu usługi, ze względu na systematyczne pojawianie się na rynku nowych przedsiębiorców lub rozszerzania działalności przez tych, którzy już od jakiegoś czasu prowadzą swój biznes.

Czego dotyczą szkolenia BHP?
Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach zakładają dwa typy takich szkoleń: wstępne, czyli takie, które pracodawca musi zapewnić nowozatrudnionemu pracownikowi, zanim ten podejmie pracę oraz okresowe, czyli takie, które przeprowadza się dla załogi w celu uaktualnienia wiedzy dotyczącej zasad BHP. W przypadku pierwszego wariantu pracownik powinien zostać zapoznany: ze środowiskiem pracy, zagrożeniami oraz czynnikami, które mogą stanowić niebezpieczeństwo w czasie wykonywanej przez niego pracy na danym stanowisku, jak również na terenie całego zakładu, z metodami postępowania w czasie awarii oraz środkami, które mogą zapobiec takiej sytuacji. Z kolei szkolenia okresowe mogą być zlecane przez pracodawcę, jeśli uzna on, że wiedza przekazana wcześniej uległa już pewnemu przedawnieniu i powinna zostać zaktualizowana dla dobra pracownika, jak i całej załogi.

Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w trakcie tego typu szkoleń są:

  • sposoby oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego na danym stanowisku lub w całej strukturze zakładu,
  • aktualizacja i upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • metody wykonywania pracy w sposób bezpieczny i higieniczny, czyli taki, który nie zagraża zdrowiu i życiu wszystkich osób zatrudnionych w firmie,
  • wypracowanie i uświadomienie metod postępowania w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia, czy awarii,
  • zaznajomienie się z zalecanymi i koniecznymi środki ostrożności.

Dla kogo i w jakim celu szkolenia BHP?
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są dedykowane dla różnego rodzaju pracowników niezależnie od hierarchii stanowisk w danym zakładzie. Obowiązek przeprowadzania takich szkoleń jest regulowany prawnie i leży w interesie pracodawcy. Z tego względu koszt ponosi zatrudniający, a sam kurs organizowany jest w godzinach pracy. Szkolenia mogą być organizowane dla: pracodawców i innych osób kierujących załogą, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników inżynieryjno-technicznych, jak również dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli osób, które z ramienia szefostwa będą częściowo zajmować się kwestia BHP lub będą zatrudnione na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Jedną z krakowskich firm szkoleniowych oferujących pakiet takich szkoleń dla konkretnego typu pracowników jest Tarbonus. Z ich ofertą można zapoznać się na stronie https://www.tarbonus.pl/pl/szkolenia/. Szkolenia zazwyczaj różnią się ze względu na profesję wykonywaną przez konkretną osobę.

Skąd wynika obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP?
Pracodawca ma odgórny obowiązek zapewnić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkim osobom zatrudnianym w firmie. Dodatkowo co jakiś czas może zarządzić ponowne przeszkolenie załogi w tym zakresie, jeżeli uzna, że wiedza zdobyta na wcześniejszym kursie nie jest już aktualna. Akurat polskie prawo zmienia się dosyć dynamicznie, dlatego okresowe szkolenia BHP również cieszą się sporym zainteresowaniem w każdej branży. Szkolenia BHP to jedyne obowiązkowe szkolenia dla każdego przedsiębiorcy, który zobowiązany jest do ich zorganizowania, przede wszystkim dla nowozatrudnionych pracowników. Nie może on ominąć tej kwestii podczas prowadzenia swojej działalności gospodarczej, ponieważ mogłoby to zagrozić właściwemu funkcjonowaniu prowadzonej przez niego firmy.

Obsługa dużych firm w zakresie szkoleń pracowników.
Wśród firm szkoleniowych oferujących pełen zakres szkoleń dla różnego rodzaju pracowników jest Tarbonus, cieszący się zaufaniem wielu klientów, którzy skorzystali z pomocy prawdziwych fachowców w tej dziedzinie. Firma posiada również siedzibę w Krakowie, gdzie zapotrzebowanie na tego typu usługi jest naprawdę spore ze względu na coraz bardziej rozwijający się rynek i różnorodność pojawiających się tutaj przedsiębiorstw. Obsługa dużych firm w zakresie szkoleń pracowników nie jest już czymś nowym i zaskakującym. Wręcz przeciwnie, jest to rozwiązanie, z którego warto skorzystać dla wygody i pewności.

szkolenia BHP i kursy zawodowe Tarbonus Kraków

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie