DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. - wywiad z Wiceprezesem Zarządu Barbarą Kopeć

Share

diagnostyka

DIAGNOSTYKA powstała w Krakowie w 1998 roku. Obecnie posiada ponad 140 laboratoriów medycznych zlokalizowanych w każdym z województw
w Polsce i jest liderem w swojej branży. DIAGNOSTYKA oferuje najbogatszy wybór badań laboratoryjnych. Specjalizuje się w realizacji profesjonalnych usług od pobrania i transportu materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, aż do dostarczenia wyniku analiz medycznych. O kluczu do sukcesu Firmy rozmawiamy z Wiceprezes Zarządu panią Barbarą Kopeć.

Proszę powiedzieć, jakie były początki Państwa firmy i jakie momenty były najważniejsze w jej rozwoju?

Nasze początki to laboratorium w Krakowie i kilku pracowników. To było prawie 20 lat temu. Dziś to zupełnie inna firma. Ogólnokrajowa sieć nowocześnie wyposażonych laboratoriów medycznych z ofertą specjalistycznych badań, którą ciągle uzupełniamy z myślą o zdrowiu i pacjenta. Jak każda firma zdobywamy doświadczenie poprzez realizację postawionych celów. Przez te lata wiele się nauczyliśmy. Nie byłoby Diagnostyki takiej jak dziś, gdyby nie ludzie. To nie tylko menedżerowie, ale nasz personel na każdym szczeblu organizacji. Wielu
z pracowników jest w firmie od początku działania. To nasz najważniejszy potencjał.

Czy mogą Państwo opowiedzieć nam o oferowanych usługach oraz o sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA?

Katalog badań jest zasobny, dostosowany do potrzeb pacjentów i lekarzy. Posiadając Dział Naukowy sami wprowadzamy do naszej oferty nowe badania w oparciu o rzetelne dane naukowe. Oprócz oferty badań podstawowych, jak morfologia czy OB mamy pakiety pozwalające na diagnostykę chorób nowotworowych, tarczycy, anemii, cukrzycy czy chorób wieńcowych i inne specjalistyczne. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu ludzi świadomych swoich potrzeb żywieniowych i profilaktyki chorób układu pokarmowego, doboru diety spersonalizowanej czy wykazania nietolerancji na niektóre składniki oferujemy także badania, tj. Geno Diag Dieta czy IMMUNOdiagDIETA. Od niedawna pakiety badań można zamówić zdalnie przez naszą stronę internetową w ramach uruchomionego e-sklepu.

Co sprawiło, iż Państwa firma odniosła tak duży sukces i zyskała zaufanie swoich klientów?

Od początku funkcjonowania Diagnostyki Sp. z o.o. mierzymy się z wyzwaniem, jakim jest jakość badania laboratoryjnego. Stosujemy w praktyce
i codziennej pracy wymagania jakościowe opisane m.in. w międzynarodowych normach jakości i są one potwierdzane niezależnymi zewnętrznymi kontrolami i audytami. Zaoferowaliśmy klientom i pacjentom łatwy dostęp do specjalistycznych badań dobrej jakości w nowoczesnej technologii i z szybkim czasem wykonania. W tym celu stale rozbudowujemy sieć naszych punktów pobrań aby były jak najbliżej pacjenta. Atutem jest również rozległa i własna sieć kurierów dedykowana do przewozu materiału biologicznego. Dzięki niej sprawnie
i szybko docieramy z badaniami do małych miejscowości odległych często od dużych ośrodków medycznych. Dopełnieniem naszego sukcesu jest z pewnością własny system komputerowy do obsługi sieci laboratoriów.

Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy?

Jakość, jakość i raz jeszcze jakość – każdego badania laboratoryjnego oraz obsługi pacjenta i lekarza. To nasz konik. A jak „zmierzyć” tę jakość? Najlepiej obiektywnymi i profesjonalnymi audytami zewnętrznymi. Nasze laboratoria posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, które znane jest ze swojego rygorystycznego podejścia podczas corocznych kontroli laboratorium. Uzyskanie i utrzymanie certyfikatu PCA wg Normy PN:EN 15189 potwierdza jakość badań, ale także wielowymiarową, dobrą organizację pracy laboratorium. Wypracowane latami zasady i procedury są przenoszone na inne nasze laboratoria w kraju. Jest to jednak proces trudny i kosztowny. Ale opłacalny. W naszym kraju na liczbę ponad 1600 laboratoriów medycznych certyfikat PCA uzyskało 24, w tym 22 to laboratoria prywatne. Posiadamy także certyfikat PCA ramach wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 dla laboratoriów badawczych. Chcemy, aby pojęcie najwyższej jakości badań było zawsze tym, co wyróżnia Diagnostykę.

Proszę powiedzieć, ile osób pracuje w tym momencie nad coraz większym sukcesem, który odnosi firma?

Diagnostyka oferuje obecnie ponad 2500 testów, zatrudnia ponad 5000 pracowników. Prowadzimy ponad 140 laboratoriów na terenie całej Polski i tylko w 2016 roku wykonaliśmy prawie 65 mln badań. Zatrudniamy świetnych specjalistów. Są to przede wszystkim diagności laboratoryjni, ale również lekarze ze specjalizacjami, często ze stopniem doktora nauk medycznych. W Polsce aktywnych zawodowo mamy ponad 14 tys. diagnostów laboratoryjnych (dane z raportu NIK, 21.08.2017 r.). W naszych laboratoriach pracuje ich ponad tysiąc. To profesjonalny i zgrany zespół stale się uczący. Ponieważ nasza branża zmienia się dynamicznie, staramy się by osiągnięcia medycyny, genetyki, biochemii, ale także informatyki i inżynierii były
w naszych laboratoriach szybko wdrażane. Nasi diagności często uczestniczą jako eksperci w krajowych i międzynarodowych sympozjach i prezentują własne osiągnięcia naukowe w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Jakie na przestrzeni ostatnich kilku lat były realizowane inwestycje?

Stale inwestujemy. To konieczne. Rozwijamy się dynamicznie, ale to zasługa wielu lat pracy i poniesionych nakładów – w ludzi, technologie i wyposażenie laboratoriów. Codziennie mierzymy się z nowymi wyzwaniami. Diagnostyka to kobieta: ciągle się zmienia i wysoko stawia poprzeczkę. Zresztą w tej specjalizacji mamy prawie same kobiety! A one wiedzą czego chcą….

Z czego są Państwo najbardziej dumni?

Nasza praca opiera się na zdolnościach i wiedzy ludzi. Dzięki naszym ekspertom udaje się zapewnić sprawny proces badania, od pobrania materiału do wyniku finalnego. To ludzie. Ale też i ogromne inwestycje, które ponosimy w infrastrukturę naszych laboratoriów w całym kraju. Od początku istnienia stawiamy też na własne rozwiązania informatyczne do obsługi laboratorium medycznego. Podstawowym systemem jest autorski system informatyczny do obsługi sieci laboratoriów medycznych „e-lab”, który ciągle rozwijamy, dostosowując go do potrzeb silnie rozwijającej się sieci laboratoriów i punktów pobrań. Wspiera on zarządzanie laboratoriów, proces analityczny i obsługę naszych pacjentów. Zwłaszcza w placówkach szpitalnych, w których prowadzimy laboratoria w ramach tzw. outsourcingu, standardem jest integracja informatycznych systemów szpitalnych z e-labem w naszym laboratorium. Wymiana zleceń i wyników badań jest wyłącznie elektroniczna. Co to oznacza dla lekarza, a zwłaszcza pacjenta? Wyniki badań pacjenta są dostępne natychmiast po złożeniu pod nim elektronicznego podpisu diagnosty laboratoryjnego. Lekarz prowadzący pacjenta nie czeka na wydruki papierowe wyników – my dostarczamy te wyniki elektronicznie. Wiemy, że liczy się każda minuta, kiedy chory oczekuje na wynik. Ale także pacjent indywidualny nie musi wracać po wynik badania, odbiera go elektronicznie ze swojego indywidualnego konta.

Którzy z Państwa klientów są najważniejsi i dlaczego?

Nie możemy zapominać, że jesteśmy dla pacjentów. Wszystkich. Cenimy
w naszych klientach to, a jest ich coraz więcej, że mają świadomość iż wcześnie wykonane badania i profilaktyka mogą zapobiec groźnym chorobom. Szczególną troską otaczamy kobiety w ciąży i najmłodszych pacjentów. Staramy się, aby dobrze czuli się w naszych placówkach. Wiemy, że badanie dla najmłodszych wiąże się z dużym stresem. W naszych punktach pobrań mamy zabawowe kąciki dla najmłodszych, w których dzielni pacjenci mogą przygotować się do badania. Dbamy o to, by punkty pobrań były przyjazne dla dzieci i rodziców.

Czy angażują się Państwo w działalność poza branżową, jak na przykład akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?

„Diagnostyka – więcej niż wynik” to nasze motto i na nim opieramy swoje działania. Dlatego poza głównym obszarem działalności uczestniczymy
w programach promujących profilaktykę zdrowia i prozdrowotny tryb życia. Organizujemy też własne kampanie - szczegóły można znaleźć na naszej stronie
www.diagnostyka.pl. Kierujemy swoją atencję na najmłodszych. Współpracujemy także z instytutami badawczymi – m.in. podjęliśmy współpracę z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii
w Warszawie przy programie PREVFNAIT. Celem tego projektu było m.in. wczesne rozpoznawanie konfliktu matczyno-płodowego oraz zapobieganie jego skutkom u polskich kobiet ciężarnych. Dzięki pracy lekarzy i ośrodków współpracujących przy projekcie mogliśmy pomóc wielu nowonarodzonym dzieciom.

Jakimi nagrodami, tytułami i wyróżnieniami mogą i chcą się Państwo pochwalić?

Nie liczymy na tytuły i statuetki odbierane na czerwonych dywanach. Oczywiście jako jedna z nielicznych organizacji na polskim rynku Diagnostyka ma certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001. Posiadamy także certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej. A także wspomniane już certyfikaty zgodności z normami PN-EN ISO/IEC 15 189 czy 17025:2008:. Tym chcemy się chwalić. Ale naszą główną nagrodą jest obserwowany ciągły wzrost zainteresowania klientów wykonaniem podstawowych badań. Cieszą nas zwłaszcza podziękowania od rodziców małych pacjentów, którym pomogliśmy wcześnie wykryć objawy chorób lub tym, że profesjonalnie zaopiekowaliśmy się ich pociechami w Punktach Pobrań.

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie