Nelro Data SA w procesie restrukturyzacji

Share

GrafikaND

Spółka pragnie poinformować otoczenie biznesowe o obecnej sytuacji, w której to na jej wniosek otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, mające na celu ochronę interesów firmy oraz wierzycieli i kontrahentów. Powodem złożenia wniosku była decyzja zabezpieczająca Urzędu Skarbowego, który w opinii spółki bezpodstawnie zajął część jej należności.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy z dnia 30 stycznia 2018, firma Nelro Data SA została objęta postępowaniem sanacyjnym, które pozwoli na prowadzenie dalszej działalności dystrybucyjnej, w tym także regulowanie bieżących zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją wierzytelności.

- Firma zapewnia o intencji kontynuowania wszystkich obowiązujących umów handlowych, których realizacja umożliwi zachowanie płynności finansowej. Utrzymanie się firmy w obrocie gospodarczym to cel, jaki powinien w tym szczególnym momencie przyświecać wszystkim podmiotom, które dotychczas współpracowały z nią handlowo, współtworząc jej sukces rynkowy oraz umożliwiając dynamiczny rozwój poparty licznymi nagrodami branżowymi. Prawo Restrukturyzacyjne jest narzędziem, które pozwoli ochronić interesy firmy oraz jej partnerów handlowych, a także miejsca pracy. Jestem przekonany, że solidarność i dalsze wsparcie umożliwią zakończenie procesu naprawczego sukcesem - powiedział Łukasz Pacholski, Wiceprezes Zarządu.

Ewentualne postępowanie układowe jest możliwe jedynie w odniesieniu do zobowiązań powstałych przed 30 stycznia 2018 roku. Wszelkie roszczenia zaistniałe po tej dacie będą regulowane terminowo, co jest warunkiem koniecznym trwania trybu sanacyjnego.

Zarząd spółki ustalił terminarz spotkań z zarządcą masy sanacyjnej, tak aby konsultować i opiniować kluczowe dla firmy poczynania.

Obecna nazwa firmy brzmi „Nelro Data SA w restrukturyzacji”.

O firmie:
Profil działalności spółki Nelro Data SA to szeroko pojęta dystrybucja IT. W celu zapewnienia stabilności przychodów firma dywersyfikuje portfolio, dzieląc je na cztery główne grupy produktowe: 1. elementy infrastruktury sieciowej, które oferowane są do sektora MSP, a także do lokalnych operatorów ISP, dostawców usług internetowych i multimedialnych 2. materiały eksploatacyjne oraz zamienniki do drukarek i multimedialnych urządzeń drukujących. Odbiorcami tego asortymentu są głównie serwisy oraz przedsiębiorstwa handlowo-usługowe, 3. komputery, akcesoria i komponenty komputerowe – oferta skierowana jest zarówno do rynku B2C, jak i klienta biznesowego 4. elektronika konsumencka, której odbiorcami są głównie klienci detaliczni, kupujący w sieciach sklepów retail. Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie www.portfolio.nelrodata.eu 

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie