magazine top

Osobom, które pracowały na terenie Norwegii, przysługuje zwrot podatku z tego kraju. Co roku pojawia się jednak wiele pytań, które dotyczą rozliczania się z urzędem, terminów czy ulg. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co warto wiedzieć o zwrocie podatku z Norwegii.

Czy rozliczanie podatku z Norwegii jest obowiązkowe?

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań wśród osób, które pracowały w Norwegii, jest to, czy rozliczanie podatku z urzędem jest obowiązkowe. Do 2019 roku każda legalnie zatrudniona osoba na terenie kraju podlegała obowiązkowemu rozliczeniu się. W zeszłym roku zaszły jednak pewne zmiany, które dotyczą osób nieposiadających statusu rezydenta (osoby, które podejmują pracę sezonową lub pracują dopiero pierwszy rok w Norwegii). Obecnie nierezydenci nie podlegają rozliczeniom, a co za tym idzie – nie przysługuje im zwrot podatku. 

Jakie są terminy zwrotu podatku w Norwegii?

Zwrot podatku z Norwegii obecnie wypłacany jest w kilku terminach. Wszystkie osoby, które podlegają rozliczeniom podatkowym (rezydenci), muszą pamiętać o paru ważnych datach. Wśród nich znajduje się:

 • 4 kwietnia – dzień, w którym wysyłane są wstępne rozliczenia podatkowe przez Norweski Urząd,
 • 30 kwietnia – ostateczny termin na składanie zeznań podatkowym,
 • 31 maja – ostatni dzień, w którym możliwe jest rozliczenie z norweskim urzędem,
 • 20 czerwca – pierwsza tura, w której wypłacany jest podatek,
 • 15 sierpnia – druga tura wypłacania podatku,
 • 23 października – ostatnia tura.

Jakie dokumenty należy dostarczyć do urzędu, aby ubiegać się o zwrot podatku?

Dostarczenie odpowiednich dokumentów jest niezbędne do tego, aby rozliczyć się z norweskim urzędem i móc ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wszystkie druki są potwierdzeniem pracy na terenie Norwegii oraz zestawieniem łącznego wynagrodzenia na przestrzeni roku. Chcąc ubiegać się o nadpłatę podatkową, należy dostarczyć takie dokumenty jak:

 • Selvangivelse – jest to formularz do zeznania podatkowego; dostarczany jest on przez urząd na przełomie marca i kwietnia (najczęściej pocztą); w dokumencie zawarte są takie informacje jak klasa podatkowa, wysokość dochodu czy suma potrąconych kwot na poczet podatku dochodowego,
 • Lønns- og trekkoppgave – druk, który jest zestawieniem wynagrodzeń podatków; dostarczany jest on przez pracodawcę na przełomie stycznia i lutego; dokument jest potwierdzeniem zatrudnienia na terenie Norwegii oraz wysokością rocznych dochodów z tytułu pracy,
 • Årsoppgave – w tym dokumencie zawarte są informacje o stanie konta podatnika (na dzień 31 grudnia danego roku podatkowego); druk ten wysyłany jest podatnikowi przez bank,
 • Årsoppgave fra NAV – jest to roczny wykaz zasiłków, jakie były pobierane przed podatnika w roku podatkowym,
 • karta podatkowa.

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu i wysłaniu dokumentów do urzędu? Odwiedź stronę https://all-tax.pl/ i nie stresuj się formalnościami.

Na jakie ulgi można liczyć przy zwrocie podatku z Norwegii?

Podatnicy, którzy rozliczają się norweskim urzędem, mogą liczyć na pewne ulgi związane ze zwrotem podatku z Norwegii. Wśród najpopularniejszych znajdują się takie bonifikaty jak:

 • status pendler – jest to tzw. podatek od rozłąki; odnosi się on do odpisania kosztów związanych m.in. z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdami do pracy czy podróżami z Polski do Norwegii i z powrotem,
 • ulga 10% – ten rodzaj ulgi odnosi się do osób, które są legalnie zatrudnione w Norwegii nie dłużej niż dwa lata; odliczenie to polega na zmniejszeniu kwoty podlegającej opodatkowaniu o 10% z uzyskanych dochodów z tytułu pracy.

Status pendler i ulga 10% to najczęściej spotykane bonifikaty dla podatników. Pracując na terenie Norwegii, możesz również skorzystać z ulg związanych z m.in. kosztami kształcenia, leczenia, dojazdów, opieki nad dziećmi czy odsetkami kredytów.
fb button

logo jooble