Kujawsko-pomorskie

Share
Powierzchnia: 17 970 km2
Liczba ludności: 2 066,1 tys. 
Gęstość zaludnienia: 115 osób/km2
Główne miasto: Bydgoszcz, Toruń
Największe miasta w regionie: Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław
Specjalne Strefy Ekonomiczne: Pomorska, Parki Przemysłowe, Technologiczne Bydgoski Park Przemysłowy Sp. z o.o., Grudziądzki Park Przemysłowy, Toruński Park Technologiczny, Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim, Vistula Park Świecie
Lotnisko międzynarodowe: Bydgoszcz

Region Kujaw i Pomorza znajduje się w środkowej części kraju. Obszar o tradycjach przemysłowych i rolniczych. Oprócz silnie rozwiniętych sektorów: rolniczego, chemicznego, elektromaszynowego województwo od kilku lat może poszczycić się obecnością inwestora z sektora elektronicznego - fabryką japońskiego giganta elektronicznego Sharp i jego poddostawców w Łysomicach pod Toruniem. Województwo posiada bogate zaplecze naukowo-badawcze na czele z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz licznymi ośrodkami wspierającymi przepływ nowoczesnych rozwiązań z nauki do przemysłu np. Centrum Transferu Technologii w Toruniu.

Atuty województwa: 

- tradycje przemysłowe
- liczna, wykwalifikowana kadra inżynierska oraz techniczna
- silne zaplecze naukowo-badawcze (uczelnie wyższe, ośrodki naukowe)
- zaawansowanie w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego
- aglomeracja bydgosko-toruńska oraz inne silne ośrodki subregionalne
- wysokotowarowa gospodarka rolna oraz rozwinięte przetwórstwo żywności
- czyste środowisko wspierane zaawansowanymi projektami z zakresu ochrony środowiska
- rozbudowana infrastruktura społeczna (wiodące w kraju placówki medyczne, baza uzdrowiskowo-sanatoryjna, placówki kultury i dziedzictwa kulturowego, sprawny system edukacyjny)

Sektory wysokiej szansy:


Elektroniczny:

- wysoki potencjał edukacyjny województwa: 2 centralne połoSone ośrodki akademickie (Bydgoszcz, Toruń) oraz najlepszy uniwersytet Polski północnej -Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
- równomierne rozmieszczenie tzw. miast średnich (Włocławek, Grudziądz, Inowrocław)
- duSa liczba instytucji wspomagających badania i rozwój:

Centrum Transferu Technologii
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe i Włocławskie Towarzystwo Naukowe
Jednostki Naczelnej Organizacji Technicznej (Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Włocławek)
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Regionalne Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, molekularnej i Optycznej (FAMO)

- Toruńskie Centrum Transferu Technologii: bliskość węzła komunikacyjnego (skrzySowanie autostrady A-1, drogi ekspresowej S-10, drogi S-15), zwolnienia i ulgi podatkowe, atrakcyjne oferty inwestycyjne, bliskość ośrodków edukacyjnych
- „Crystal Park” -kompleks elektroniczny (produkcja głównie monitorów ciekłokrystalicznych LCD), w Łysomicach/Ostaszewie koło Torunia w obrębie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
- liczne firmy międzynarodowe:

SHARP Corporation
ORION Electric
Sumitomo Chemical Co. Ltd
Tenscho Electric Industries
Tokai Pressing Co. Ltd i Okaya & Co Ltd
Sohbi Kohgei Co. Ltd i Hanwa Co. Ltd
Kimoto Co. Ltd
NYK Logistics
U-Tec Corporation
Nissin Logistics

Elektromaszynowy:

- znaczący udział firm województwa w eksporcie (ok. 20%)
- duSa baza firm z sektora elektromaszynowego, potencjalnych poddostawców i kooperantów:

Apator S.A, Toruń
Grupa Amator Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA Tuchola
Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding w Bydgoszczy
Zakład Mechaniczny ZNTK SKRAW-MECH Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Zakład Produkcyjno-Usługowy EKOPARTNER Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych TOWIMOR S.A. w Toruniu
Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A. w Bydgoszczy
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-MontaSowe ElektromontaS Pomorski S.A. w Bydgoszczy
ElektromontaS-Toruń Sp. z o.o. w Toruniu
Fabryka Obrabiarek do Drewna FOD Sp. z o.o w Bydgoszczy
Kujawska Fabryka Manometrów KFM S.A. we Włocławku
Zakład Urządzeń Okrętowych FAMOR SA w Bydgoszczy
HYDRO-VACUUM S.A. w Grudziądzu
INOFAMA S.A. w Inowrocławiu
SCLICAN Sp. z o. o. w Bydgoszczy

- zaplecze naukowo-badawcze: szkoły wySsze z wydziałami o profilu elektrotechnicznym:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
instytuty naukowo-badawcze: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Bydgoskie
Towarzystwo Naukowe, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Regionalne Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy, Placówki Polskiej Akademii Nauk

- zachęty dla inwestorów: zwolnienia inwestycyjne w Bydgoszczy i Grudziądzu

Chemiczny:

- 4 miejsce w kraju w produkcji nawozów azotowych
- innowacyjność firm w regionie: duSa liczba patentów i świadectw ochronnych na wzory uSytkowe
- znacząca ilość przedsiębiorstw działających w sektorze, potencjalnych poddostawców i kooperantów:

Zakłady Azotowe ANWIL S.A.
Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. w Bydgoszczy (naleSący do: Grupa Chemiczna Ciech SA)
Akzo Nobel Coatings sp. z o.o. z Włocławka
(NOBILES Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o.)
ELANA S.A. w Toruniu
Janikowskie Zakłady Sodowe ANIKOSODA S.A. w Inowrocławiu
Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. GK Inowrocław
Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. Janikowo
Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. Inowrocław
KEMIRA Świecie Sp. z o.o. Świecie n/Wisłą
Mondi Świecie S.A. Świecie n/Wisłą
Zakłady Chemiczne ,,NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy

- przeciętne wynagrodzenie w sektorze chemicznym niSsze niSśrednie krajowe
- wykwalifikowana kadra pracownicza: szkoły wySsze o profilu chemicznym (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Technologiczno­Przemysłowy w Bydgoszczy)
- zaplecze naukowo-badawcze: Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ,,Metalchem”, Polska Izba Przemysłu Chemicznego z Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Spożywczy:

- wiodąca rola województwa w produkcji rolno-spoSywczej
- potencjał naukowo-badawczy regionu:

Uniwersytet Technologiczno-Przemysłowy w Bydgoszczy: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Rolniczy, kierunek Technologia Sywności i Sywienie człowieka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej

- sieć przedsiębiorstw z branSy spoSywczej, potencjalnych poddostawców i kooperantów:

Zakłady Tłuszczowe KRUSZWICA S.A. Kruszwica
PROVIMI Polska Sp. z o.o.
Centrum Operacyjne-Pasze w Osnowie
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o. o. Toruń
Zakłady Przetwórstwa Cykorii CYKORIA S.A. Wierzchosławice
JUTRZENKA Holding S.A. Bydgoszcz – produkcja wyrobów cukierniczych
Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT S.A. Grudziądz
Rieber Foods Polska S.A., Włocławek
Fabryka Cukiernicza "Kopernik" S.A. w Toruniu
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu
Sugarpol Sp. z o.o. w Unisławiu
Cukrownia "ChełmSa" S.A., ChełmSa,
FROSTA Sp. z o.o., Bydgoszcz


Zródło:

 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
www.paiz.gov.pl
  
 

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie