Łódzkie

Share

Powierzchnia: 18 219 km2
Liczba ludności: 2555,9 tys. 
Gęstość zaludnienia: 140 osób/km2
Główne miasto: Łódź
Największe miasta w regionie: Piotrków Trybunalski, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Zgierz
Specjalne Strefy Ekonomiczne: Łódzka, Starachowicka
Parki Przemysłowe, Technologiczne: Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., Kutnowski Park Agro-Przemysłowy, Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny, Park Przemysłowy Boruta Zgierz
Lotnisko międzynarodowe: Łódź-Lublinek Port Lotniczy im. Władysława Rejmonta


Łódzkie wyróżnia się centralnym położeniem w Polsce i w Europie. Ważny ośrodek akademicki i intensywnie rozwijające się centrum gospodarcze o silnych tradycjach przemysłowych. W ciągu ostatnich lat za sprawą inwestycji zagranicznych powstał tu największy klaster AGD w Europie.. Region łódzki charakteryzuje się wysokim współczynnikiem urbanizacji (w 42 miastach regionu mieszka 64,8% mieszkańców). Głównym ośrodkiem gospodarczym jest Łódzki Obszar Metropolitalny.

Atuty województwa:


- położenie w centrum Polski
- dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza głównego miasta województwa - Łodzi
- duże zasoby węgla brunatnego, dzięki czemu województwo jest drugim w kraju (po województwie śląskim) producentem energii
- jeden z najwyższych wskaźników firm prywatnych przypadających na 100 mieszkańców kraju
- duży potencjał naukowo - badawczy łódzkich szkół wyższych i ośrodków naukowych
- duża koncentracja ziemi i kapitału w rękach indywidualnych rolników
- źródła wód termalnych używane w energetyce oraz rehabilitacji zdrowotnej
- dobry klimat dla rozwoju gospodarki i lokowania inwestycji

Sektory wysokiej szansy:

Energetyka:

- doskonała lokalizacja w centrum Polski, zapewniająca łatwe połączenie z kaSdym regionem w kraju
- wyjątkowe warunki naturalne, szczególnie korzystne dla rozwoju odnawialnych źródeł energii
- połoSenie zapewniające idealne warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej
- rolniczy charakter regionu gwarantuje dostępność terenów pod budowę farm wiatrowych
- złoSa geotermalne, oceniane na 10 837 mln tpu (1/3 zasobów kraju)
- duSe moSliwości produkcji biomasy roślinnej (słomy, roślin energetycznych)
- niezagospodarowane uSytki rolne, które moSna wykorzystać pod potencjalne uprawy energetyczne
- znaczące moSliwości produkcji i wykorzystania na cele energetyczne biogazu rolniczego, a takSe produkcji biogazu z oczyszczalni ścieków i składowisk

Przemysł włókienniczy:

- sektor nowoczesnych technologii włókienniczych (Pro Humano Tex)
- wykwalifikowana kadra
- silne zaplecze naukowe:

Politechnika Łódzka -Wydział InSynierii i Marketingu Tekstyliów (tradycyjnie nazywany „włókienniczym”), znany jest w Europie ze swoich osiągnięć naukowych i edukacyjnych
Uniwersytet Łódzki
Akademia Sztuk Pięknych
Instytut Włókiennictwa
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych Instytutu Technologii i Eksploatacji Maszyn
CIOP – Zakład Ochron Osobistych oraz Instytut Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu

- Klaster Zaawansowanych Technologii Przemysłu Włókienniczo-OdzieSowego, siedziba Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego
- Główne firmy w regionie:

MONNARI
PRÓCHNIK SA.
HEXELINE
PAWO
KASTOR
REDAN
MODESTA
KAN-właściciel marki TATUUM
TELIMENA S.A.
ADRIAN
GRUPA FERAX: Gatta, Zenit, Wola (Zduńska Wola)
ALLES Alicja Wojciechowska
RóSa
Kris Line
Fabryka Wyrobów Frotowych i Kocowych ZWOLTEX WŁÓKNINA
ZTK Teofilów
POLCONFEX
MAGAM Sp. z o.o
LENORA
WELTOM
OPTEX S.A.
COATS POLSKA SP z o.o.
WI-MA
ARELAN SP. z o.o
DYWILAN
FARBOLOUX Biliński Zakład Włókienniczy
DRAGO Sp. z o.o.,
Fako S.A.,WEBERTEX Sp. z o.o.
CHEMIKOLOR S.A.
ORTAL S.A.
MISTRAL-ELAST
ELMATEX

Biotechnologia:

- jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branS w Regionie.
- w Łodzi odbywają się Międzynarodowe Targi Biotechnologii i Biobiznesu – Bioforum, które są największą imprezą tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej
- region dysponuje duSym potencjałem naukowo-badawczym (3 duSe uniwersytety, placówki Polskiej Akademii Nauk) skoncentrowanym na naukach biologicznych, medycznych, chemicznych oraz duSym zapleczem medycznym (Uniwersytet Medyczny, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Instytut Medycyny Pracy). Realizowane projekty badawczo-rozwojowe stanowią bardzo dobry fundament sektora biotechnologii Regionu
- województwo charakteryzuje duSa liczba studentów i absolwentów kierunków: biotechnologia, biologia molekularna, mikrobiologia, chemia, kształconych na 3 największych łódzkich uczelniach wySszych: Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Uniwersytecie Łódzkim
- Główne firmy w regionie:

Bio-Tech Consulting Company
Mabion sp z o.o.
Proteon Pharmaceuticals
Celther Poland
BTL Sp. z o.o.

Branża owowcowo-warzywna: 

- województwo łódzkie jest znaczącym w kraju producentem warzyw gruntowych produkowanych pod osłonami oraz owoców
- istnieje Łódzko – Mazowiecki Klaster Owocowo – Warzywny
- duSy potencjał naukowo-badawczy w postaci dobrze rozwiniętych ośrodków akademickich (Politechnika Łódzka) oraz instytucji okołorolniczych, na czele z ośrodkiem naukowo-badawczym Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach i Zakładem Doświadczalnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego1
- w województwie łódzkim występują grupy producenckie zrzeszające producentów branSy owocowo-warzywnej, których celem jest dostosowanie produkcji do warunków rynkowych oraz poprawa efektywności gospodarowania. Przykładami są Grupa Producentów Owoców RAJPOL, Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu, „MALUS” Spółka z o.o., Kwiaty Polskie Grupa Producentów Spółka z o.o. Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu
- postępująca specjalizacja regionu w sektorze owoców i warzyw decyduje o znaczącym udziale wartości produkcji towarowej owoców i warzyw w regionie
- istnieją gospodarstwa ekologiczne
- znaczący udział tradycyjnych sklepów w kanale dystrybucji
- Główne firmy w regionie

KAD – POL Marek Stępień
Transarr Sp. z o.o.
ALMAR – zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw
FH Ceres Sp. z o.o.
Firma Braci Urbanek
Fructos – Kijanka Klimczak i Kijanka Sp. j.
Fruitpol Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze
Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa
Fructodor Sp. z o.o.
PPHU Rolfoods Głowno
Ptasińscy Glinik Susze warzywne
Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Kutnie
PPHU E. Kapusta Bedlno
Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska „Pszczółka” w Łowiczu
LUKTA Spółka z o.o. w Białej Rawskiej
ZPS Romir Mirosław Kwaśniewski
Mar-pol s.c. Piotr Marczak i Tadeusz Marczak Biała Rawska
PPHU Marines Cielądz
PPHU Kazimierz Wasilewski Cielądz
Pomiar s.c. Mim Kowalscy Marzęcice
Medal Palatyński Działoszyn
Simpol Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw Zdunek Siemkowice
ZPHU Moryń Sp. j. Siemkowice
Victus Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw Działoszyn
WaldiBen Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw Działoszyn
Klimex Firma Produkcyjno Handlowa Siemkowice
RADOSZ Sp. j. Nowak, Pawliccy Siemkowice
Frukta Napoje Sp. z o.o.
Agros Nova w Łowiczu – właściciel takich marek jak „Fortuna”, „Łowicz”
Hortex Holding S.A. w Skierniewicach

Mechatronika:

- w województwie łódzkim działa największa w Polsce grupa specjalistów w dziedzinie mechatroniki.
- w regionie jest 10 szkół zawodowych, które prowadzą kształcenie mechatroniczne.
- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jest pierwszym w Polsce i jednym z najlepszych ośrodków kształcącym w zakresie mechatroniki.
- Politechnika Łódzka posiada Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych, działający w obrębie Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Studenci tego kierunku nauczani są jak twórczo stosować w pracy te elementy wiedzy technicznej, sztucznej inteligencji i inSynierii komputerowej, które będą najbardziej przydatne do rozwiązania praktycznych zadań, np. projektowania i wdraSania systemów mechatronicznych.
- Główne firmy mające działy mechatroniki w Regionie łódzkim

ABB sp. z o.o.
Bosch and Siemens
Indesit
Gillette
Dell
Philips Lighting Poland
RR Donelly
Flextronics Logistics Poland Sp. z o.o
Alu Rehab Poland Sp. z o.o.
Amcor Rentsch sp. z o.o

ICT/Nowe media:

- istnienie klastra medialnego, który tworzy warunki sprzyjające rozwojowi branSy medialnej w Łodzi poprzez pomoc firmom i przedsiębiorcom w realizacji projektów medialnych szczególnie z obszaru filmu, telewizji i nowych mediów z wykorzystaniem potencjału lokalnej gospodarki oraz zaplecza naukowego PWSFTViT i innych regionalnych ośrodków edukacyjnych i badawczo-rozwojowych.
- Państwowa WySsza Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im.L.Schillera-jedna z najpopularniejszych szkół filmowych na świecie
- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS CAMERIMAGE jest największym i najbardziej znanym festiwalem poświęconym sztuce autorów zdjeć filmowych
- TOYA SOUND STUDIOS nowoczesny i innowacyjny kompleks filmowo­dźwiękowo-koncertowy, wyjątkowy w skali europejskiej i jedyny tego typu obiekt w Polsce
- istnienie silnego ośrodka akademickiego z dziedziny IT (WySsza Szkoła Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, WySsza Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna)
- Główne firmy w regionie:

Ericpol Telekom sp. z o.o. Łódź
ZETO SA Łódź
Herkules PC Components sj Łódź
Poltronics sp. z o.o. Łódź
AMG.net SA Łódź
Lucky star Polska sp. o.o. Łódź
Laser SA Łódź
Biurosystem Serwis sp. o.o. Łódź
SOCO sj Łódź
CadeExpert sp. o.o. Łódź
NT Group sp. z o.o. Łódźs
Toya Telekomunikacja sp. z o.o. Łódź
Arisco sp. z o.o. Łódź
NT Group, Łódź
Apexim-Łódź S.A.
Invar&Biuro System S.A.
INVAR Consulting Sp. z o.o.
Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A.


Zródło:


Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
www.paiz.gov.pl
 

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie