Lubelskie

Share

Powierzchnia: 25 114 km2
Liczba ludności: 2 175,3 tys. 
Gęstość zaludnienia:  86 osób/km2
Główne miasto: Lublin
Największe miasta w regionie: Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Puławy
Specjalne Strefy Ekonomiczne: Tarnobrzeska, Starachowicka, Mielecka
Parki Przemysłowe, Technologiczne: Park Naukowo-Technologiczny Województwa Lubelskiego, Puławski Park Przemysłowy, Świdnik Regionalny Park Przemysłowy

Lubelskie znajduje się w środkowo-wschodniej Polsce. Region w przeważającej części rolniczy, znany m.in. z uprawy chmielu, malin i tytoniu. Bardzo silny ośrodek akademicki oraz imponujący potencjał naukowo-badawczy, szczególnie w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych. Swoje tradycje ma tu także przemysł maszynowy i motoryzacyjny. Województwo nastawione na rozwój innowacyjnych sektorów gospodarki w oparciu o istniejący potencjał naukowy. Ze względy na jakość środowiska naturalnego rozwijane są inwestycje w sektorze rolno-spożywczym związanym z żywnością ekologiczną. Zasoby naturalne oraz prowadzone na uczelniach wyższych województwa badania naukowe prowadzą do rozwoju sektora OZE. Młoda wykształcona kadra w miastach to potencjał dla rozwoju sektora BPO..

Atuty województwa:


- położenie na międzynarodowym szlaku transportowym - paneuropejskim korytarzu Wschód-Zachód
- sąsiedztwo rynków Białorusi i Ukrainy
- duży potencjał edukacyjny oraz naukowo-badawczy uczelni wyższych
- duże zasoby taniej kadry pracowniczej
- dobre warunki dla rozwoju rolnictwa, przemysłu spożywczego, maszynowego, drzewnego, usług typu offshoring oraz turystyki
- relatywnie niskie koszty pracy: 87,9% średniej krajowej
- transgraniczna współpraca instytucjonalna w ramach Euroregionu przy rzece Bug

Sektory wysokiej szansy: 

Spożywczy:

- korzystne warunki naturalne dla rozwoju sektora Sywności ekologicznej: uSytki rolne stanowią 68% powierzchni województwa, lasy zajmują 22,5% powierzchni województwa, warunki klimatyczne pozwalają na uprawę wszystkich roślin typowych dla naszej strefy geograficznej i klimatycznej, ok. 400 licencjonowanych gospodarstw na terenie województwa produkuje Sywność ekologiczną w oparciu o metody ekoprodukcji roślinnej i zwierzęcej
- zorganizowany rynek rolny: 3 duSe giełdy rolne: Lubelska Giełda Rolno-Ogrodnicza w Elizówce k/Lublina, Wschodnia Giełda ZboSowo-Towarowa w Lublinie -Giełda Rolno -Eksportowa, Wschodnie Centrum Agroeksportu Biala Podlaska -Giełda Rolno -Eksportowa, imprezy targowo-wystawiennicze organizowane przez Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.
- potentat w uprawie wielu roślin, warzyw i owoców: chmiel -83% produkcji krajowej, tytoń -43% produkcji krajowej, maliny -75% produkcji krajowej, porzeczki -32% produkcji krajowej, truskawki -18% produkcji krajowej, buraki cukrowe -13% produkcji krajowej, ziemniaki -8% produkcji krajowej
- silne tradycje pszczelarskie: jedyna w kraju i Europie specjalistyczna szkoła pszczelarska w Pszczelej Woli, pszczelarstwo to tradycyjne zajęcie w wielu gospodarstwach
- dostępność wykwalifikowanej siły roboczej: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (12 288 studentów)
- zaplecze naukowo-badawcze w zakresie rolnictwa:

Instytut Agrofizyki im.B. Dobrzańskiego PAN
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodzki
Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
Instytut Uprawy, NawoSenia i Gleboznawstwa w Puławach
Państwowy Instytut Weterynaryjny
Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Melioracji i USytków Zielonych w Lublinie

- potencjalni kooperanci i poddostawcy:

cukrownie w Krasnymstawie, Rejowcu
duSe mleczarnie: jak np. Spomlek -Radzyn Podlaski, Biomlek -Chełm, OSM Krasnystaw, Piaski, Lublin, Ryki
firmy działające w przemyśle mięsnym: jak np. Lmeat Luków
firmy z przemysłu piwowarskiego: jak np. Browary Lubelskie w Lublinie, Zwierzyńcu czy w Janowie Lubelskim
firmy zboSowo-młynarskie: jak np. fabryka makaronów Lubella, Zamojskie Zakłady ZboSowe,
firmy działające w sektorze tytoniowym: jak np. Lubelskie Zakłady Tytoniowe
firmy działające w sektorze spirytusowym Polmos Lublin
firmy z przemysłu zielarskiego, np. Herbapol Lublin, i owocowo­warzywnego, np. Materne Polska w Łopatkach k/Nałęczowa, Osmofrost w Osmolicach, Agram w Lublinie

- dogodne warunki naturalne do produkcji biopaliw oraz rozwoju ekoenergii na bazie biomasy: dofinansowanie nowoczesnych technologii w ramach Regionalnej Strategii Innowacji, moSliwość uprawy na Syznych glebach (ponad 75% ogółu gruntów ornych w województwie) roślin będących dogodnym źródłem energii (wierzba wiciowa, ślazowiec pensylwański, rzepak), około 30% rocznej produkcji słomy zbóS na Lubelszczyźnie moSe być wykorzystane energetycznie
- wsparcie samorządu regionu dla nowoczesnych technik rolniczych: produkcji artykułów wysoko przetworzonych, przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii i systemów zarządzania określonych przez standardy Unii Europejskiej

Logistyka:

- dogodne warunki lokalizacyjne i komunikacyjne:
- przejścia graniczne na terenie województwa (3 przejścia graniczne z Białorusią i 4 z Ukrainą)
- w Koroszczynie najnowocześniejszy w Polsce terminal do odpraw celnych (fitosanitarnych i weterynaryjnych)
- wojewódzkie magistrale transportowe włączone do systemu korytarzy europejskich: przyszła autostrada A-2 (Berlin-Terespol), droga nr 19: przedłuSenie korytarza Helsinki -Ryga -Kowno -Warszawa w kierunku południowym, droga nr 17 relacji: Warszawa -Hrebenne (granica państwa z Ukrainą), droga nr 12 -połączenie granicy zachodniej od śar ze wschodnią granicą w Dorohusku, waSne szlaki kolejowe o znaczeniu międzynarodowym
- firmy spedycyjne na terenie województwa:

C. Hartwig
Cargosped
Schenker
Polcont
Trade Trans
Spedcont
M&M Militzer&Munch

Maszynowy:

- tradycje przemysłowe: produkcja samochodów osobowych juS od 1918 r., produkcja samochodów cięSarowych po 1945 r., montaS aut francuskich (Peugeot) i koreańskich (Daewoo) w Lublinie w latach dziewięćdziesiątych
- Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A. organizujące profesjonalne imprezy targowo­wystawiennicze
- sieć potencjalnych poddostawców i kooperantów:

Honker
Sitma S.A. -produkcja maszyn rolniczych
Koncern Same Deutz Fahr -produkcja ciągników rolniczych i ogrodniczych
Zakłady WSK PZL -Świdnik
Spomasz -produkcja maszyn i urządzeń dla przemysłu spoSywczego
Tsubaki Hoover -produkcja łoSysk tocznych
Caterpillar -produkcja podzespołów do maszyn budowlanych

- odpowiednie zaplecze naukowo -badawcze oraz wykwalifikowana kadra:

Politechnika Lubelska (10 001 studentów) -waSny instytut naukowo­badawczy współpracujący z przedsiębiorstwami
Lubelski Park Naukowo – Technologiczny w Lublinie
Park Naukowo – Technologiczny Województwa Lubelskiego
WSK „PZL-Świdnik”
Park Technologiczny w Świdniku -potencjał badawczo-rozwojowy Politechniki Lubelskiej, współpraca ze Stowarzyszeniem Dolina Lotnicza z województwa podkarpackiego

- zachęty inwestycyjne: wsparcie przez Regionalną Strategię Innowacji w zakresie zaawansowanych technologii i innowacji

BPO:

- wykwalifikowana kadra: około 105 000 studentów w regionie (w tym 80 000 w Lublinie), 47% mieszkańców stanowią ludzie w wieku do 35 lat
- relatywnie niskie koszty pracy: 87,9% średniej krajowej
- odpowiednie zaplecze naukowe:


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Akademia Medyczna w Lubinie,
Politechnika Lubelska
WySsza Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
WySsza Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie
WySsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
WySsza Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Lubelska WySsza Szkoła im. Króla Władysława Jagiełły
WySsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
WySsza Szkoła Humanistyczno -Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
Państwowa WySsza Szkoła Zawodowa w Chełmie
WySsza Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Chełmie
Państwowa WySsza Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej
Instytut Wychowania Fizycznego AWF
WySsza Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Szkoła WySsza im. B. Jańskiego w Chełmnie
WySsza Szkoła Stosunków Międzynarodowych Komunikacji

- firmy z sektora BPO (Call Center) w regionie:

Orange
Inteligo
śagiel S.A.
Telekomunikacja Polska S.A.
PCM
Genpact

Turystyczny:

- atrakcyjne turystycznie środowisko naturalne i obszary o walorach wypoczynkowych:

Kazimierz Dolny -miasto artystów,
Pojezierze Leczyńsko-Włodawskie -duSe kompleksy leśne,
Roztocze -urozmaicona, wySynna rzeźba i malownicze miejscowości turystyczne,
Puszcza Solska i Lasy Janowskie -kompleks leśny o rozległej, prawie juS niespotykanej w Europie powierzchni,
Zalew Zemborzycki, Janów Podlaski -słynie z przepięknej stadniny oraz największej na świecie imprezy promocyjno-handlowej koni arabskich „Pride of Poland”

- liczne zabytkowe obiekty: o znaczeniu historycznym, religijnym m.in. miejsca pielgrzymkowe, sanktuaria katolickie i prawosławne
- parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu o istotnym znaczeniu dla promocji eko -i agro-turystyki:

Podlaski Przełom Bugu
Małopolski Przełom Wisły
Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”
WySyna Lubelska i Wołyńska
Polesie Wołyńskie
Parki Krajobrazowe: Chełmski i Strzelecki, Roztoczański Park Narodowy, Poleski Park Narodowy

- uzdrowiska: Nałęczów -europejskiej rangi uzdrowisko kardiologiczne
- tradycje w hodowli koni: stadnina koni czystej krwi arabskiej w Janowie Podlaskim
- stadnina koni w Białce, hodowla koników polskich w Roztoczańskim Parku Narodowym
- kapitał zagraniczny w regionie z sektora turystyki i rekreacji: Lublin Grand Hotel Sp. z o.o., Mercure -Unia -Accor Hotels, Campanille, Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów”, Hotel Europa


Zródło:


Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
www.paiz.gov.pl
 
 

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie