BusinessPL Magazyn

 
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie 
PACK_AD_160x600_bpl

Pomorskie

 
Pomorskie to jedno z najbardziej rozwiniętych pod względem gospodarczym regionów Polski. Porty w Gdańsku i Gdyni to kolebka polskiego przemysłu stoczniowego. Obecnie województwo stara się dostosować do zmian w trendach gospodarki światowej, rozszerzając swoją tradycyjną specjalizację poprzez rozwój takich sektorów jak IT i BPO oraz OZE.

Atuty województwa:

Warmińsko-mazurskie

 
Warmińsko-mazurskie to region usytuowany w północno-wschodniej Polsce z dostępem do morza poprzez Zatokę Gdańską. Województwo tradycyjnie rolnicze, zielone płuca Polski, ukierunkowane na rozwój produkcji żywności ekologicznej. Zaplecze surowcowe drewna, dające potencjał pod rozwój sektora drzewnego i meblarskiego. Uczelnie i instytuty naukowo-badawcze województwa dysponują wysoko wyspecjalizowaną kadrą w dziedzinach związanych ze specyfiką regionu.

Atuty województwa:
 

Zachodniopomorskie

 
Gospodarka województwa zachodniopomorskiego uwarunkowana jest jego położeniem - bezpośrednim dostępem do morza Bałtyckiego (poprzez port w Szczecinie) oraz sąsiedztwem Niemiec i państw skandynawskich. Odległość pomiędzy Szczecinem – europejskim portem morskim i stolicą województwa, a Berlinem wynosi jedynie 130 km. Region do niedawna kojarzony przede wszystkim z przemysłem okrętowym i rolnictwem, dzisiaj rozwija różne sektory gospodarki, przede wszystkim te związane z nowoczesnymi technologiami. Województwo także coraz lepiej wykorzystuje odnawialne źródeł energii, co można zaobserwować poprzez wzrost liczby elektrowni wiatrowych, czy też termalnych.

Atuty województwa:
 

Podlaskie

 
Podlaskie to wschodnia granica Unii Europejskiej. Region głównie rolniczy z dynamicznie rozwijającym się sektorem spożywczym, a w szczególności przetwórstwem mleka, mięsa, drobiu oraz zbóż, a także z sektorami: lekkim, drzewnym, budowlanym i maszynowym. Trzy duże uczelnie wyższe w Białymstoku – stolicy województwa kształtują kapitał intelektualny nie tylko na potrzeby regionu.

Atuty województwa:
 

Kujawsko-pomorskie

- tradycje przemysłowe
- liczna, wykwalifikowana kadra inżynierska oraz techniczna
- silne zaplecze naukowo-badawcze (uczelnie wyższe, ośrodki naukowe)
- zaawansowanie w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego
- aglomeracja bydgosko-toruńska oraz inne silne ośrodki subregionalne
- wysokotowarowa gospodarka rolna oraz rozwinięte przetwórstwo żywności
- czyste środowisko wspierane zaawansowanymi projektami z zakresu ochrony środowiska
- rozbudowana infrastruktura społeczna (wiodące w kraju placówki medyczne, baza uzdrowiskowo-sanatoryjna, placówki kultury i dziedzictwa kulturowego, sprawny system edukacyjny)

Sektory wysokiej szansy: