Małopolskie

Share

Powierzchnia: 15 183 km2
Liczba ludności: 3279,0 tys. 
Gęstość zaludnienia: 216 osób/km2
Główne miasto: Kraków
Największe miasta w regionie: Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz
Specjalne Strefy Ekonomiczne:  Krakowska, Katowicka, Tarnobrzeska, Mielecka
Parki Przemysłowe, Technologiczne: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., Tarnowski Regionalny Park Przemysłowy, Chrzanowsko-Trzebiński Park Przemysłowy, Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. zo.o., Zielony Park Przemysłowy „Kryształowy”
Lotnisko międzynarodowe: Kraków-Balice

Małopolskie usytuowane jest w środkowo-południowej części kraju. Pod względem poziomu rozwoju gospodarczego województwo jest jednym z najbardziej zróżnicowanych regionów w Polsce. Jego mocna pozycja na tle innych województw wynika z dużego udziału w globalnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa. Pomimo wzrostu znaczenia sektorów rozwojowych m.in. – high-tech i motoryzacyjnego, to nadal podstawę gospodarki stanowią tradycyjne sektory, w tym: hutnictwo, ciężka chemia, górnictwo, przemysł metalowy, tytoniowy, spożywczy. Młode kadry z wyższym wykształceniem są magnesem dla firm z sektora BPO.

Atuty województwa:


- duży potencjał naukowy i badawczy krakowskich uczelni wyższych oraz ośrodków naukowych
- obecność sektora wysokich technologii
- duże zasoby dobrze wykształconej kadry
bogate zasoby naturalne
dobrze rozwinięty system bankowy
rozbudowana sieć instytucji wspierających biznes
zaawansowana infrastruktura teleinformatyczna
wysoki poziom rozwoju gospodarczego: 5 miejsce w Polsce ze względu na wielkość PKB
dogodne połączenia komunikacyjne: główny korytarz tranzytowy z Europy Zachodniej na Ukrainę (autostrada A4), sprzyjające połączenia kolejowe (przez region przebiega również europejski korytarz transportowy TINA III); międzynarodowe lotnisko Kraków – Balice (drugie pod względem wielkości w Polsce); sześć drogowych przejść granicznych oraz jedno kolejowe w Leluchowie
zachęty inwestycyjne dla inwestorów

Sektory wysokiej szansy:

 
Motoryzacyjny:


- duża podaż wykwalifikowanej siły roboczej: rozwinięta sieć szkół średnich na poziomie zawodowym
- dostępność wykwalifikowanej kadry inSynierskiej – rocznie około 6,6 tys. absolwentów uczelni technicznych
- 34 szkoły wySsze na terenie województwa oraz dostęp do zaplecza naukowego: Akademia Górniczo-Hutnicza, kształcąca m.in. na wydziałach: Metalurgii i InSynierii Materiałowej Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki InSynierii Mechanicznej i Robotyki Odlewnictwa Metali NieSelaznych Wydział InSynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Politechnika Krakowska, kształcąca m.in. na wydziałach: InSynierii Elektrycznej i Komputerowej Mechanicznym
- duża liczba poddostawców do przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego zlokalizowanych na terenie Małopolski oraz sąsiednich województw (śląskiego oraz podkarpackiego) posiadająca nowoczesny park maszynowy oraz wykwalifikowaną kadrę
- firmy z sektora motoryzacyjnego w regionie:

MAN Trucks,
Delphi Polska,
Valeo Autosystemy Sp. z o.o.
Maflow Polska Sp. z o.o.
Cooper Standard Automotive Polska,
Tokai Rubber Industries,
NIDEC Motors & Actuators Car Technology Production Sp. z o.o.
MBtech Sp. z o.o.

High-tech:

- wysoki potencjał naukowo-badawczy i edukacyjny szkolnictwa wyższego: Kraków drugi w kraju ośrodek badawczo-rozwojowy
- odpowiednie zaplecze naukowe, 34 uczelnie wyższe
- Park Technologiczny Life Science "Jagielloński Park i Inkubator Technologii"
- 20 ośrodków badawczo-rozwojowych, w tym m.in.: Instytut Ekspertyz Sądowych im prof. dr Jana Sehna Instytut Nafty i Gazu Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Instytut Zootechniki -Państwowy Instytut Badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH Instytut Odlewnictwa Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pakowania EMPAK Zakład Higieny Weterynaryjnej
- korzystna struktura demograficzna: młode społeczeństwo (większa niż w kraju liczba osób w wieku przedprodukcyjnym) dodatni przyrost naturalny dodatni przyrost naturalny – 1,4 / 1000 mieszkańców (przy ujemnym przyroście naturalnym w kraju) 2 miejsce w Polsce pod względem dodatniego salda migracji (współczynnik 0,8)
- lider w produkcji komputerów, kabli światłoczułych i telekomunikacyjnych, usług internetowych
- duże nakłady na badania i rozwój: dwukrotnie wySsze nakłady na badania i rozwój (799, 8 mln zł) niSśrednia krajowa
- obecność przemysłu wysokich technologii: liczne ośrodki badawcze i projektowe międzynarodowych koncernów, m.in. ABB, Delphi, Lurgi, CH2M HILL, Centrum Oprogramowania Motoroli, Centrum Badawczo-Rozwojowe Pliva, Laboratorium Oprogramowania IBM, Centrum Techniczne Delphi, Europejskie Centrum Rozwoju Oprogramowania Sabre, Comarch

BPO:

- dostępność wykwalifikowanej siły roboczej: ponad 200 tys. studentów w regionie w 34 szkołach wySszych rocznie ponad 37 tys. absolwentów szkół wySszych, w tym ponad 9,7 tys. absolwentów szkół ekonomicznych
- odpowiednie zaplecze naukowe -34 szkoły wySsze w regionie
- firmy w regionie: Outsourcing center: Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o., AZSoft Call Center, Contact Center Azsoft, Capgemini, Afilliated Computer Services, CGI, Clifford Thames, HCL Technologies, IBM BTO, Alexander Mann Solutions, Quorum International, Hewitt Associates, IBM, State Street, Shared Service Center: RR Donnelley, Fortis Bank, Airline Accounting Center (grupa Lufthansa), Tesco, Electrolux, Shell, Philip Morris, Hitachi Data Systems, HSBC, International Paper, UPM-Kymmene, UBS, Philip Morris, Motorola
- bardzo dobra dostępność komunikacyjna: Międzynarodowy Port Lotniczy w Krakowie-Balicach (2-gi co do wielkości i ilości pasaSerów port lotniczy w Polsce) , umoSliwiający ok. 60 bezpośrednich połączeń z większością miast Europy Zachodniej i Centralnej, a takSe z USA (Nowy Jork, Chicago) i Izraelem

Turystyczny:

- dogodne warunki naturalne, przyrodnicze i klimatyczne: połoSenie w pasie kotlin z Bramą Krakowską i częścią wyżynną (Jura Krakowsko-Częstochowska), 60% powierzchni obejmują Karpaty Zachodnie, 6 parków narodowych, parki krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody, obszary chronione stanowią 58,3 % powierzchni, zasoby wodne -14,2% zasobów kraju
- liczne uzdrowiska powstałe na bazie zasobów wód mineralnych: Szczawnica, Piwniczna Zdrój, Krynica Zdrój, Muszyna, śegiestów-Zdrój, Wysowa Zdrój, Rabka Zdrój, Kraków -Swoszowice. Inne uzdrowiska: Bochnia -kopalnia i uzdrowisko, Wieliczka – kopalnia i uzdrowisko
- dziedzictwo historyczne i kulturowe Małopolski: w Małopolsce znajduje się 8 z 13 polskich obiektów wpisanych na ListęŚwiatowego Dziedzictwa UNESCO
- Kraków jest najsilniejszą polską marką turystyczną i najlepiej rozpoznawalnym polskim miastem zagranicą
- rozwinięta baza noclegowa dla potrzeb turystów
- 1 miejsce w kraju pod względem liczby turystów korzystających z noclegów, 2 miejsce pod względem liczby turystów zagranicznych
- bogata oferta obiektów zabytkowych przeznaczonych do renowacji i zagospodarowania na cele turystyczno-rekreacyjneZródło:


Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
www.paiz.gov.plmmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie