Podkarpackie

Share
Powierzchnia: 17 845 km2
Liczba ludności: 2097,3 tys. 
Gęstość zaludnienia: 118 osób/km2
Główne miasto: Rzeszów
Największe miasta w regionie: Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Tarnobrzeg, Krosno
Specjalne Strefy Ekonomiczne: Mielecka ,Tarnobrzeska ,Krakowska
Parki Przemysłowe, Technologiczne: Mielecki Park Przemysłowy ,Park Przemysłowy ‘Stare Miasto’, Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS
Lotnisko międzynarodowe: Rzeszów-Jasionka

Podkarpackie położone jest w południowo-wschodniej części Polski. Graniczy z Ukrainą i Słowacją. Region znany z bogatych złóż kopalnych takich jak: siarka, ropa naftowa oraz gaz ziemny, a także surowców mineralnych: gipsy, piaskowce i wapienie wydobywanych na bieżąco w czynnych, nowoczesnych kopalniach. Poza rozwojem sektorów wynikających z posiadanych zasobów naturalnych (rolniczy, przemysłowy i wydobywczy) rozwinęły się tu również także sektor spożywczy, farmaceutyczny, lotniczy oraz informatyczny. Szczególnie dynamicznie rozwijają się sektory: informatyka i tzw. Dolina lotnicza, które przeważają w nowoczesnym wizerunku gospodarczym tego regionu. 

Atuty województwa:

 


- bliskość rozwijających się rynków krajów Europy Środkowo-Wschodniej
- wschodnia granica Unii Europejskiej
- Specjalne Strefy Ekonomiczne, Parki Technologiczne - obszary przyjazne dla biznesu
- duży potencjał i kultura techniczna w sektorze inżynierii elektryczno-maszynowej oraz sektorze chemicznym, połączone z naukowym zapleczem akademickim
- dynamicznie rozwijający się przemysł lotniczy - funkcjonowanie Stowarzyszenia Grupy Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”
- struktura wieku populacji sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu
- dobrze rozwinięta sieć pozarządowych organizacji wspierających rozwój regionalny
- wysoko wyszkoleni pracownicy oraz relatywnie niskie koszty zatrudnienia
- konkurencyjne ceny gruntów przemysłowych
- dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna (połączenia drogowe, kolejowe i lotnicze)

Sektory wysokiej szansy:

Lotniczy:

- 90% produkcji polskiego przemysłu lotniczego skupione na Podkarpaciu
- działające od 2003 roku w Rzeszowie Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza”, skupiające grupy przedsiębiorców przemysłu lotniczego (obecnie w jego skład wchodzi 76 członków, w tym 73 firmy )
- szereg ośrodków naukowo-badawczych działających w województwie, a takSe Politechniki Rzeszowskiej -potęSnego zaplecza edukacyjnego i szkoleniowego dla pilotów
- kolebka polskiego lotnictwa (ponad siedemdziesięcioletnia historia rozwoju przemysłu lotniczego) np. firmy: „PZL -Świdnik”, „PZL -Mielec”, WSK „PZL -Krosno”, WSK „PZL Rzeszów” powstały na początku lat 50-tych ubiegłego stulecia

Informatyka:

- ASSECO Poland -lider branSy informatycznej w województwie podkarpackim zajmuje czołowe miejsce w Polsce pod względem ogólnych przychodów ze sprzedaSy oprogramowania
- działające w regionie mniejsze firmy specjalizujące się w kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw średniej i duSej wielkości (w większości od podstaw tworzone przez absolwentów Politechniki Rzeszowskiej, w latach 80 i 90-tych, stanowiących bazę potencjalnych poddostawców i kooperantów
- istniejące stowarzyszenie skupiające 30 firm z regionu zajmujących się m.in. sprzedaSą sprzętu komputerowego, tworzeniem oprogramowania czy montaSem sieci komputerowych (współpracują z uczelniami wySszymi i szkolnictwem ponadpodstawowym dla rozwoju kadr oraz prowadzenia nowatorskich prac badawczych i rozwojowych w branSy informatycznej) mogące stanowić bazę potencjalnych poddostawców i kooperantów

Odlewnictwo:

- klaster odlewniczy KOM CAST: 26 przedsiębiorstw z Podkarpacia, Ziemi Świętokrzyskiej i Ziemi Lubelskiej, ponad 20% udziału w sprzedaSy polskiego przemysłu odlewniczego, 30% udziału w eksporcie odlewów 
- wykwalifikowanych pracownicy
- kierunek odlewnictwa i spawalnictwa na Politechnice Rzeszowskiej


Zródło:

 
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
www.paiz.gov.pl
 


 

    Atrakcyjna oferta wentylatorów na terenie Tarnobrzega. Cyrkulacjapowietrza pomiędzy pomieszczeniami. Dostosowywanie projektów do potrzeb klientów - Sprawdź.
    klima-expert.pl

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie