Podlaskie

Share
Powierzchnia: 20 187km2
Liczba ludności: 1192,7 tys. 
Gęstość zaludnienia: 59 osób/km2
Główne miasto: Białystok
Największe miasta w regionie: Suwałki, Łomża, Augustów, Bielsk Podlaski, Zambrów
Specjalne Strefy Ekonomiczne: Suwalska
Parki Przemysłowe, Technologiczne: Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód, Zambrowski Park Przemysłowy

 

Podlaskie to wschodnia granica Unii Europejskiej. Region głównie rolniczy z dynamicznie rozwijającym się sektorem spożywczym, a w szczególności przetwórstwem mleka, mięsa, drobiu oraz zbóż, a także z sektorami: lekkim, drzewnym, budowlanym i maszynowym. Trzy duże uczelnie wyższe w Białymstoku – stolicy województwa kształtują kapitał intelektualny nie tylko na potrzeby regionu.

Atuty województwa:

- lokalizacja przy granicy z Litwą i Białorusią
- dobra sieć dróg
- rozwinięty system szkolnictwa średniego i wyższego
- rosnąca liczba przedsiębiorstw prywatnych i stale zwiększająca się aktywność przedsiębiorców
- warunki naturalne sprzyjające rozwojowi rolnictwa, przemysłu spożywczego, drzewnego i budownictwa
- relatywnie niskie koszty pracy: 88,3% średniej krajowej

Sektory wysokiej szansy:

Spożywczy: 

- sieć nowoczesnych zakładów z branSy spoSywczej: Mlekpol z marką „Łaciate”, Mlekovita, Dojlidy, białostocki Polmos z marką „śubrówka”, Suempol – produkcja wyrobów z łososia – 4 pozycja w rankingu „Liderzy eksportu”
- dynamiczny rozwój produkcji mleczarskiej: 2 miejsce w produkcji mleka krowiego w kraju, 20% krajowej produkcji mleka skupowane jest przez województwo podlaskie
- Mlekpol i Mlekovita -w czołówce firm mleczarskich w Polsce, znaczna część produkcji „Mlekovity” trafia na rynki Unii Europejskiej i rynki wschodnie
- sprzyjające warunki naturalne: uSytki rolne stanowią 54,2% ogólnej powierzchni regionu, warunki naturalne regionu sprzyjają produkcji ekologicznej, którą obecnie zajmuje się około 264 gospodarstw


Maszynowy:


- sieć zakładów z branSy maszynowej: Pronar Sp. z o.o. -producent traktorów, kół tarczowych, kabin i hydrauliki siłowej -inwestując w innowacyjność zatrudnia ponad 200 inSynierów i konstruktorów, Samasz z Białegostoku -największy w kraju i liczący się w Europie producent nowoczesnych kosiarek rotacyjnych, Bison-Bial S.A. -producent narzędzi i oprzyrządowania do obrabiarek, mogący stanowić siec potencjalnych poddostawców i kooperantów
- dostępność wykwalifikowanej siły roboczej: Uniwersytet w Białymstoku -13 248 studentów, Politechnika Białostocka -13 706 studentów, WySsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku -4 427 studentów


Turystyczny:

- wybitne walory przyrodniczo-krajobrazowe województwa: tereny bagienne, puszcze, wielkie kompleksy leśne (30% powierzchni województwa), liczne szlaki wodne i jeziora, ponad 30% terenu regionu podlega ochronie: Puszcza Augustowska, naleSąca do największych skupisk leśnych w Polsce, Kanał Augustowski – wraz z augustowskimi jeziorami oraz Czarna Hańcza tworzy atrakcyjny szlak wodny, Białowieski Park Narodowy -obejmuje najlepiej zachowany w Europie las naturalny o pierwotnym charakterze -wpisany w 1979 r. na listę Dziedzictwa Światowego, Biebrzański Park Narodowy -największy park narodowy w Polsce, Narwiański Park Narodowy -nazywany przez turystów „Polską Amazonią”, Wigierski Park Narodowy -w 1975 r. wpisany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody na listę najcenniejszych parków na świecie, pod względem bogactwa kulturowego Podlasie jest najbardziej zróSnicowanym regionem w kraju
- czyste środowisko naturalne: województwo zalicza się do obszaru „Zielonych Płuc Polski”
- liczne moSliwości uprawiania turystyki: turystyka wodna -np. rejsy po Kanale Augustowskim, turystyka uzdrowiskowa -np. Augustowskie Centrum Sportu i Rekreacji, Supraśl -uzdrowisko nizinne, klimatyczno-borowinowe, turystyka przyrodniczo -rekreacyjna, turystyka biznesowa
- ważne drogi krajowe: Via Baltica, łącząca Skandynawię i północną Rosję z Europą Centralną i Zachodnią

 


Zródło:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
www.paiz.gov.pl
  

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie