Pomorskie

Share
Powierzchnia: 18 310 km2
Liczba ludności: 2210,9 tys. 
Gęstość zaludnienia: 121 osób/km2
Główne miasto: Gdańsk
Największe miasta w regionie: Gdynia, Słupsk, Tczew, Starogard Gdański, Wejherowo
Specjalne Strefy Ekonomiczne: Pomorska, Słupska
Parki Przemysłowe, Technologiczne: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Starogardzki Park Przemysłowy
Lotnisko międzynarodowe: Gdańsk

 

Pomorskie to jedno z najbardziej rozwiniętych pod względem gospodarczym regionów Polski. Porty w Gdańsku i Gdyni to kolebka polskiego przemysłu stoczniowego. Obecnie województwo stara się dostosować do zmian w trendach gospodarki światowej, rozszerzając swoją tradycyjną specjalizację poprzez rozwój takich sektorów jak IT i BPO oraz OZE.

Atuty województwa:

- bezpośredni dostęp do morza
- dobrze rozwinięte zaplecze przemysłowe i portowe
- zróżnicowana struktura gospodarki
- rozwinięty sektor małych i średnich przedsiębiorstw
- Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, Gdynia) - z głównych ośrodków przyczyniających się do wzrostu gospodarczego kraju
- obecność przemysłu wysokich technologii, szczególnie w sektorze petrochemicznym, przeładunkowym i stoczniowym
- duży potencjał rolnictwa w rejonie ujścia Wisły (Żuław)
- duże możliwości eksportowe przemysłu stoczniowego
- województwo atrakcyjne pod względem mieszkaniowym

Sektory wysokiej szansy:

High-tech: 

- jeden z najszybciej rozwijających się sektorów w województwie reprezentowany przede wszystkim przez małe i średnie przedsiębiorstwa
- 23% ogólnopolskiego eksportu dóbr high-tech pochodzi z województwa pomorskiego
- lokalizacja w regionie 11 podmiotów naukowo-badawczych wspierających rozwój sektora high-tech
- wySsze uczelnie, które kształcą wyspecjalizowaną kadrę w zakresie nowoczesnych technologii
- firmy high-tech obecne w regionie to: IBM, Intel Technology Poland (centrum badawcze), Lufthansa Systems Poland (centrum outsourcingowe), Young Digital Planet (czołowy producent multimediów edukacyjnych), Compuware (czołowy dostawca aplikacji IT dla firm), Zensar (centrum outsourcingowe), a takSe branSa elektroniczna reprezentowana między innymi przez: Flextronics International Poland (dostawca podzespołów elektronicznych), DGT (dostawca nowoczesnych systemów łączności oraz kompleksowych rozwiązań teleinformatycznych), Jabil Circuit Poland (dostawca płyt bazowych do telewizorów), Gemalto (lider w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego), Platan (wiodący producent abonenckich central telefonicznych oraz zintegrowanych systemów alarmowania, sygnalizacji i łączności radiowej dla słuSb ratowniczych), Radmor (największy polski producent sprzętu radiokomunikacji ruchomej UKF FM), Satel (producent nowoczesnych urządzeń elektronicznych – centrale alarmowe, sygnalizatory, czujki)
- rozwijająca się branSa kosmetyczna i farmaceutyczna. Przykładem tego typu przedsiębiorstw są miedzy innymi Ziaja oraz Oceanic, Polpharma S.A. Powstaje szereg mniejszych firm zarówno produkcyjnych, jak i badawczych związanych z biotechnologią. MoSliwość korzystania z bogatego zaplecza naukowego i wykwalifikowanych pracowników, jest waSnym wsparciem w rozwoju firm realizujących innowacyjne projekty w tej dziedzinie


Stoczniowy:

- branSa stoczniowa, największy pracodawca na Pomorzu, reprezentowana przez stocznie produkcyjne, remontowe oraz firmy współpracujące ze stoczniami, które swoje usługi oferują równieS dla innych branS
- Grupa Kapitałowa Remontowa -największa pod względem wartości przychodów ze sprzedaSy firma z branSy stoczniowej, której przewodzi Gdańska Stocznia Remontowa
- liczne mniejsze stocznie produkujące nowoczesne jachty i łodzie (około 90% trafia na eksport)


Turystyczny:

- róSnorodność krajobrazu od wydm i ruchomych piasków zlokalizowanych na północy, poprzez klifowe odcinki wybrzeSa, kompleksy leśne i liczne jeziora
- najwySsze wzniesienie polodowcowe na NiSu Środkowoeuropejskim (WieSyca 328,6 m n.p.m.)
- 120 rezerwatów przyrody w tym Słowiński Park Narodowy, który jest Rezerwatem Biosfery UNESCO
- moSliwości turystyczne: windsurfing i kitesurfing na wodach Zatoki Gdańskiej i Puckiej, spływy kajakowe pomorskimi rzekami i jeziorami, narciarstwo wśród
- Wzgórz Szymbarskich i na WieSycy oraz wędrówki piesze i rowerowe licznymi szlakami turystycznymi
- bogactwo kultury i historii -tysiącletni hanzeatycki Gdańsk; Gdynia jako wizytówka kultury XX-lecia międzywojennego i Sywe potwierdzenie morskich aspiracji II Rzeczpospolitej; szlak zamków gotyckich, będących materialną pozostałością bogatej historii Zakonu KrzySackiego; pozostałości kultury mennonickiej we wschodniej części województwa; Kaszubski Park Etnograficzny i Muzeum Wsi Słowińskiej – dają moSliwości poznania historii i kultury mieszkańców tych ziem

 


Zródło:Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
www.paiz.gov.pl
  mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie