Śląskie

Share

Powierzchnia: 12 334 km2
Liczba ludności: 4654,1 tys. 
Gęstość zaludnienia: 377 osób/km2
Główne miasto: Katowice
Największe miasta w regionie: Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom
Specjalne Strefy Ekonomiczne:
Katowicka
Parki Przemysłowe, Technologiczne: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój, Bytomski Park Przemysłowy, Częstochowski Park Przemysłowy, Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o., Jaworznicki Park Przemysłowy, Park Przemysłowy "Cross Point” , Park Naukowo-Technologiczny "Euro Centrum", Park Przemysłowy Ziemi Pszczyńskiej, Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Park Przemysłowy-Technologiczny EkoPark, Sosnowiecki Park Naukowo-Techniczny, Park Biznesowo-Przemysłowy SYNERGY PARK, Śląski Park Przemysłowy, Żorski Park Przemysłowy
Lotnisko międzynarodowe: Katowice-Pyrzowice

Śląskie jest położone w południowej części Polski, graniczy z Republiką Słowacką i Republiką Czeską. Śląsk to najbardziej uprzemysłowiony obszar kraju i jeden z najbardziej uprzemysłowionych obszarów w Europie. Do niedawna kojarzony z przemysłem ciężkim. Chociaż sektor ten nadal dominuje w regionie (60 kopalń, 18 hut żelaza i stali) obecnie bardzo dynamicznie rozwija się sektor motoryzacyjnv. Obok mazowieckiego i wielkopolskiego województwo śląskie zaliczane jest do regionów o największej atrakcyjności inwestycyjnej i najmniejszym ryzyku inwestowania. Pomimo jego przemysłowego charakteru tereny rolnicze zajmują ponad połowę powierzchni, a około 40 proc. ludności żyje na obszarach wiejskich.

Atuty województwa:


- najbardziej uprzemysłowiony i zurbanizowany region w Polsce
- olbrzymi potencjał i chłonność rynku - blisko 5 mln ludzi
- rozwinięty transport drogowy i kolejowy oraz infrastruktura łączności
- Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach, zapewniający komunikację krajową i międzynarodową
- różnorodność oferty inwestycyjnej: przemysł, usługi, rozwój i modernizacja infrastruktury, turystyka i rekreacja, rolnictwo
- drugi region w kraju pod względem liczby zlokalizowanych dużych inwestorów
- silne, zróżnicowane zaplecze naukowo-badawcze (ponad 40 uczelni wyższych, liczne instytucje badawczo-rozwojowe, około 200 tys. studentów)
- aktywna współpraca transgraniczna z Republiką Czech i Słowacją
- korzystna infrastruktura komunikacyjna: skrzyżowanie dwóch głównych tras komunikacyjnych - autostrady A1 i A4, Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach (MPL), transport kolejowy - tzw. Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS), bliskość granicy Czech i Słowacji
- zachęty inwestycyjne dla inwestorów: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (oferująca ulgi w podatku dochodowym, gotowe tereny pod inwestycje motoryzacyjne)

Sektory wysokiej szansy:

Motoryzacyjny:

- wysoka dynamika rozwoju sektora:

30% udziału w produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego w regionie,
zatrudnienie w motoryzacji to 10% przeciętnego zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym w regionie
obecność licznych przedsiębiorstw o ugruntowanej renomie i rozwinięta sieć poddostawców: Fiat w Tychach, Opel w Gliwicach, Isuzu Motors, Delphi Polska Automotive Systems, Tenneco Automotive, Lear, Plastal, Eaton, Cablelettra, Hutchinson, Fiat-GM Powertrain, Valeo, Toyo Seal Industries

- dostępność wykwalifikowanej siły roboczej:

rozwinięta sieć szkół średnich na poziomie zawodowym,
46 szkół wySszych (w tym 12 państwowych), m.in.: Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Filia Polsko-Japońskiej WySszej Szkoły Technik Komputerowych
około 200 tys. studentów, z czego 31% na kierunkach technicznych 

BPO:

- dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry:

46 szkół wySszych (w tym 12 państwowych)
Około 200 tys. studentów
znajomość języków obcych (jako przedmiot obowiązkowy w szkołach) – rok szk.2007/2008: język angielski – 70,8 % uczniów w województwie, język
niemiecki – 22,7 % uczniów w województwie, język francuski – 3,6 % uczniów w województwie, język rosyjski – 1,9 % uczniów w województwie
odpowiednie zaplecze naukowe, m.in.: Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

- silnie rozwinięta infrastruktura teleinformatyczna
- duSa liczba firm działających w sektorze: Avio w Bielsku-Białej -centrum inSynieryjne (projektowanie elementów silników lotniczych), TRW w Częstochowie plan otwarcia centrum badawczego samochodowych poduszek powietrznych oraz pasów bezpieczeństwa, Gallup Polska w Rudzie Śląskiej -call center, Calling Polska Sp z o.o. w Katowicach -call center, TP S.A. -w Katowicach -call center, CapGemini – usługi doradcze, informatyczne i outsourcingowe

High-tech:

- dynamiczny rozwój sektora:

największe w kraju skupisko podmiotów działających w branSach zaliczanych do wysokich technologii, m.in.: Kroll Ontrack -40% udziału w krajowym rynku, Logotec Engineering Group w Mysłowicach -uznana w 2004 r. za jedną z 25 najbardziej innowacyjnych firm programistycznych świata, Pronox Technology w Katowicach, Techmex w Bielsku-Bialej, Wasko w Gliwicach, Wilk Elektronik w Łaziskach Górnych
rozbudowa, jedynego poza USA, centrum rozwoju oprogramowania do odzyskiwania danych Ontrack
dominacja przemysłu elektronicznego (76%) oraz maszyn biurowych i komputerów (20%)

-odpowiednie zaplecze naukowo-techniczne: 46 szkół wySszych (w tym 12 państwowych), m.in.: Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Filia Polsko-Japońskiej WySszej Szkoły Technik Komputerowych, około 200 tys. studentów, z czego 31% na kierunkach technicznych

Turystyka:

- zróSnicowane warunki naturalne sprzyjające rozwojowi turystyki: góry, wapienne skałki, jaskinie, lasy z unikalną florą i fauną (30% powierzchni regionu), 21,9% ogólnej powierzchni regionu to obszary chronione, 8 parków krajobrazowych
- atrakcyjne turystycznie środowisko naturalne i obszary o walorach wypoczynkowych: wędrówki piesze i rowerowe -walory krajobrazowe, speleologia i wspinaczka skałkowa -Jura Krakowsko-Częstochowska, jazda konna -kluby jeździeckie i stadniny koni, sporty narciarskie, szkoły paralotniarskie i szybowcowe, agroturystyka
- liczne zabytkowe obiekty: Dwór w Woszczycach, Pałac w Świerklańcu, Zamek w Chałupkach, Pałac w Rybnej, Pałac Czarny Las, Zameczek Promnice, Zespół Parkowo-Pałacowy w Pszczynie
- dogodne warunki i moSliwości inwestycyjne: prowadzenie wspólnej, transgranicznej polityki turystycznej z Czechami i Słowacją w celu podnoszenia atrakcyjności obszarów górskich, dobra lokalizacja dzięki bliskości granic i liczne moSliwości połączeń transportowych, moSliwości rozwoju infrastruktury sportowo-hotelowogastronomicznej, agroturystyka -moSliwość rozbudowy obiektów turystycznych
- Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Zabytków Techniki (przykłady), Zabytkowa Kopalnia Rud Srebronośnych-tarnowskie Góry, Muzeum Chleba – Radzionków, Centralne Muzeum PoSarnictwa – Mysłowice, Muzeum Górnictwa Węglowego – Zabrze, Tyskie Muzeum Piwowarstwa – Tychy, Browar “śywiec”-śywiec, Skansen Górniczy “Królowa Luiza” – Zabrze Zródło:

 
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
www.paiz.gov.pl
 

 

 

 

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie