Warmińsko-mazurskie

Share
Powierzchnia: 24 173 km2
Liczba ludności: 1426,2 tys. 
Gęstość zaludnienia: 59 osób/km2
Główne miasto: Olsztyn
Największe miasta w regionie: Elbląg, Ełk, Ostróda, Iława, Giżycko
Specjalne Strefy Ekonomiczne: Warmińsko-Mazurska, Suwalska

 

Warmińsko-mazurskie to region usytuowany w północno-wschodniej Polsce z dostępem do morza poprzez Zatokę Gdańską. Województwo tradycyjnie rolnicze, zielone płuca Polski, ukierunkowane na rozwój produkcji żywności ekologicznej. Zaplecze surowcowe drewna, dające potencjał pod rozwój sektora drzewnego i meblarskiego. Uczelnie i instytuty naukowo-badawcze województwa dysponują wysoko wyspecjalizowaną kadrą w dziedzinach związanych ze specyfiką regionu.

Atuty województwa:

- położenie przy zewnętrznej, wschodniej granicy Unii Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, w pobliżu projektowanych autostrad A1 i Via Baltica
- znakomite warunki rozwoju dla ekologicznych gałęzi przemysłu
- duży potencjał produkcji rolnej i rolno-spożywczej
- czyste środowisko naturalne i specyficzna kultura regionu Warmii i Mazur stwarzają wysoki potencjał dla rozwoju przemysłu turystycznego i agroturystycznego

Sektory wysokiej szansy:

Spożywczy: 

- sprzyjające warunki naturalne: uSytki rolne -50,2% powierzchni województwa w tym: grunty orne -38,6%, łąki -6%, pastwiska -5,5%, sady -0,1%
- zróSnicowanie gleb oraz konfiguracji terenu
- kopaliny znajdujące zastosowanie w rolnictwie (kreda jeziorna i torf)
- większość gospodarstw rolnych naleSy do osób prywatnych, obszar przeciętnego gospodarstwa indywidualnego wynosi ok. 16 ha, uprawa zbóS (73,1% powierzchni zasiewów) oraz ziemniaka (2,4%), hodowla drobiu, trzody chlewnej, bydła i koni
- odpowiednie zaplecze naukowo-badawcze: szeroka sieć placówek naukowych, liczne instytuty doświadczalne i badawcze PAN na terenie województwa, Centrala Polskiego Komitetu Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej FIL/IDF, Uniwersytecki Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa Śródlądowego, Instytut Melioracji i USytków Zielonych w Falentach
- moSliwość utworzenia sieci, kooperantów: największy w Polsce odsetek gospodarstw o powierzchni ponad 20 ha (14,5%)
- dogodne warunki naturalne dla rozwoju rybołówstwa: wody zajmują 6% powierzchni województwa, 18,2% ogólnej powierzchni wód w kraju, rozwój gospodarki rybackiej w 4 kierunkach: gospodarki jeziorowej, stawowej, rzecznej i morskiej (Zalew Wiślany)
- firmy obecne w sektorze: Grupa „Indykpol” (Olsztyn), „Morliny” (Ostróda), Zaklady Mięsne „Mazury” (Elk), „Ekodrób” (Iława), Zakłady Mięsne „Mardi” (Biskupiec Reszelski)


Drzewny:

- odpowiednie zaplecze surowcowe: lasy zajmują 30% powierzchni województwa ­moSliwość pozyskania duSych ilości surowca do produkcji mebli
- lider pod względem produkcji tarcicy liściastej i iglastej (pozyskanie drewna na 100 ha powierzchni lasów w regionie wynosi 477,2 m3 -średnia w skali kraju wynosi 321,4 m3), wiodący region w eksporcie mebli i wyrobów stolarskich (ok. 14,3% udziału w produkcji krajowej mebli)
- obecność zakładów z branSy drzewnej: Swedwood – Wielbark, Mazurskie Meble Trade – Olsztyn, Mazur Comfort – Olsztyn, Mebelplast – Olsztyn, Szynaka Meble -Lubawa, Sklejka Pisz – Pisz, Paged Sklejka – Morąg, Dekort – Smolniki k/ Iławy,
- sąsiedztwo województw z duSymi kompleksami leśnymi umoSliwia współpracę producentów, jak równieS kooperantów


Energetyka alternatywna:

- zaplecze naukowo-badawcze dla rozwoju sektora: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski prowadzi badania nad przemysłowym wykorzystaniem energii odnawialnej – Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
- korzystne warunki naturalne do uprawy roślin energetycznych: duSy areał województwa (24 tys. km2) -4 miejsce pod względem wielkości regionów w Polsce, mała gęstość zaludnienia województwa (59 osób na km2 -średnia w skali kraju wynosi 122 osoby na km2)
- odpowiednie warunki lokalizacyjne dla firm: powierzchnia województwa, moSliwości produkcyjne, dogodne lokalizacja pod budowę zakładów produkujących energię
- istniejąca Stacja Energii Wiatrowej w Kisielicach o mocy 40 MW oddano do uSytku w 2007 r.


Turystyczny:

- środowisko naturalne: czyste, ekologicznie o walorach uzdrowiskowych, region naleSy do kompleksu „Zielonych Płuc Polski”
- walory krajobrazowe: 2 000 jezior, liczne parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody, duSe kompleksy leśne, zabytki architektoniczne
- dogodne warunki do uprawiania sportów: liczne trasy Seglugowe (kanały wraz z jeziorami tworzą sieć tras o długości ok. 200 km), Segluga między jeziorami dzięki trzem śluzom, szeroka sieć lokalnych centrów sportów zimowych (w sezonie zimowym ośrodki wodne stają się ośrodkami Seglarstwa lodowego), duSa liczba stadnin i szkół jeździeckich (najbardziej znane są w Kadynach i Gałowie)
- zaplecze hotelarskie i gastronomiczne: ponad 38,2 tys. miejsc noclegowych w hotelach i pensjonatach, 371 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, liczba korzystających z noclegów wynosi ponad 869 tys.


Zródło:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
www.paiz.gov.pl
  

 

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie