Wielkopolskie

Share
Powierzchnia: 29 827 km2
Liczba ludności: 3386,9 tys. 
Gęstość zaludnienia: 114 osób/km2
Główne miasto: Poznań
Największe miasta w regionie: Kalisz, Konin, Piła, Ostrów Wielkopolski, Gniezno
Specjalne Strefy Ekonomiczne: Wałbrzyska, Łódzka, Kamiennogórska, Kostrzyńsko-Słubicka
Parki Przemysłowe, Technologiczne: Nickel Technology Park, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Park Technologiczny Luboń, Śremski Park Inwestycyjny
Lotnisko międzynarodowe: Poznań

Wielkopolska usytuowana jest w zachodnio-centralnej części Polski. Cechuje się równomiernym rozwojem gospodarczym, znacznym stopniem uprzemysłowienia, wysokim poziomem technologicznym a także otwartością na rynki zewnętrzne. Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizowane od 80 lat w Poznaniu - stolicy województwa, to miejsce o znacznym wpływie na poziom gospodarczy kraju a także szansa do zaistnienia na wielomilionowym rynku wschodniej Europy. Aktywne są tu sektory motoryzacyjny, BPO, logistyka. Wielkopolska to również region rolniczy, gdzie poziom gospodarstw dorównuje standardom europejskim.

Atuty województwa: 

- duża aktywność inwestycyjna gmin, związana z pozyskaniem środków finansowych z UE oraz samofinansowaniem rozwoju
- wysoka wydajność przemysł
- zróżnicowana struktura ekonomiczna
- duży udział sektora prywatnego w gospodarce regionu
- dobrze rozwinięte instytucje wspierające biznes
- Międzynarodowe Targi Poznańskie - miejsce organizacji dużych imprez międzynarodowych (kongresy, konferencje, imprezy sportowe i kulturalne)
- międzynarodowy port lotniczy
- rozwinięta infrastruktura techniczna i system usług dla biznesu
- relatywnie niski koszt pracy: przeciętne wynagrodzenie w regionie 91% średniej krajowej
- potencjał ludzki, wysoka jakość rynku pracy – duża podaż wykwalifikowanych pracowników posługujących się językami obcymi
- wysoka aktywność inwestycyjna województwa: 34,6% najwyższe nakłady inwestycyjne w przemyśle (w Polsce - 29,8 %)
- dogodne połączenia komunikacyjne: główny korytarz tranzytowy z Europy Zachodniej do Rosji, autostrada A2 między Koninem a Nowym Tomyślem, tworzona obwodnica Poznania (odcinek wschodni i zachodni), modernizowane trasy S5 i dogodne połączenia kolejowe (Warszawa 2,5 h, Berlin 3 h), - - -- system połączeń kolejowych usprawniających mobilność pracowników na terenie Wielkopolski, lotnisko krajowe i międzynarodowe, odrzańska trasa wodna
- wykwalifikowana siła robocza: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny (drugie miejsce w rankingu szkół wyższych Rzeczpospolita 2009), wyższe szkoły zawodowe oferujące kierunki techniczne
- Centrum Akademickie: ponad 140 tys. studentów, 25 szkół wyższych, 157 kierunków studiów, ok. 50 placówek naukowo-badawczych, Oddział PAN (Polska Akademia Nauk)
- 3 pozycja regionu w kraju (ok. 7 mld USD) pod względem zainwestowanego kapitału firm zagranicznych
- największy w kraju areał ziemi rolnej oraz wysoka jakość regionalnych produktów rolnych

Sektory wysokiej szansy:

Motoryzacyjny:

- obecność duSych inwestorów z branSy: Volkswagen AG (Niemcy), MAN (Niemcy), Solaris Coach and Bus (Polska), Auto Groclin SA (Polska), Bridgestone/Friestone (Japan), Delphi Automotive Systems (USA), Honda (Japan) – inwestycja rozpoczęta w 2009 roku
- klaster motoryzacyjny
- organizowane targi produktów z branSy motoryzacyjnej
- baza poddostawców (www.contactwielkopolska.pl)
- wysoka wydajność istniejących przedsiębiorstw produkcyjnych:

wśród 500 największych przedsiębiorstw w Polsce 47 firm pochodzi z Wielkopolski
region wytwarza 7,3 % krajowej produkcji samochodów
40% krajowej produkcji pojazdów komunikacji publicznej
80% krajowej produkcji samochodów cięSarowych i ciągników drogowych

BPO:

- branSe priorytetowe: nowoczesne usługi BPO/SSC, produkcja zaawansowana technologicznie, R&D
- duSe nakłady na działalność BPO -8% ogólnych nakładów na ten sektor w Polsce
- 4 miejsce Poznania w rankingach atrakcyjności miast Polski, Promocja Poznania jako atrakcyjnej lokalizacji dla inwestycji
- system zachęt inwestycyjnych – lokalne instrumenty wsparcia:

program szkoleniowy „Najlepsze Kadry dla Wielkopolski” bezpłatne szkolenia dla obecnych i potencjalnych pracowników centrów usług
program stypendiów na sfinansowanie staSy u pracodawców realizujących innowacyjne inwestycje w Poznaniu
programy zwolnienia z podatku od nieruchomości: nowych inwestycji oraz inwestycji zlokalizowanych na terenie parków technologicznych
program „Innowacja Wielkopolska”: współpraca z regionami partnerskimi, współpraca instytucji badawczych, przedsiębiorstw, uczelni, władz samorządowych

- rozbudowana sieć instytucji okołobiznesowych
- firmy z sektora BPO w regionie: GlaxoSmithKline – Dział Rozwoju Produktów w fabryce GSK w Poznaniu, opracowuje technologię nowych leków, Grace Performance Chemicals – laboratorium badawczo-innowacyjne prowadzi badania materiałowe i chemiczne dla przemysłu budowlanego, zlokalizowane w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, Centrum Innowacji Microsoft – wspólny projekt firmy Microsoft, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i Politechniki Poznańskiej, Telcordia -centrum badawczo-rozwojowe: rozwijanie systemów sieciowych, projektowanie oprogramowania i wdraSanie prototypów oraz usługi konsultingowe. Wraz z 3 uczelniami: UAM, Uniwersytetem Ekonomicznym i Politechniką Poznańską Telcordia utworzy unikalny w kraju nowy, międzyuczelniany kierunek studiów: techniczne zastosowania Internetu, Unilever ­Centrum Rozwojowe Płynnych Produktów śywnościowych: opracowanie receptur, procesów produkcyjnych oraz opakowań dla zup, sosów i ketchupów, Wikia – centrum rozwoju oprogramowania amerykańskiej firmy internetowej związanej z Wikipedia
- liderzy innowacji: Solaris Bus&Coach – dostarcza autobusy do miast w wielu krajach świata, projekt innowacyjny „Autobus z napędem hybrydowym Solaris Urbino 18 Hybrid” inteligentne połączenie silnika elektrycznego i spalinowego. Lider Innowacji w Wielkopolsce 2008, Centrum Badań DNA -firma załoSona przez naukowców na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, prowadzi badania genetyczne i analizy DNA, „Krajowy lider innowacji 2008”, Poznański Park Naukowo-Technologiczny -„Krajowy lider innowacji 2008”, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – Lider Innowacji w Wielkopolsce 2008
- rozwinięty sektor usług
- chłonny rynek lokalny – 860 tys. mieszkańców aglomeracji poznańskiej
- szkolnictwo wySsze: Politechnika Poznańska: Instytut Informatyki – oceniany jako jeden z najlepszych w Polsce, międzynarodowe sukcesy kadry naukowej i studentów informatyki PP, m.in. w konkursach Imagine Cup organizowanych przez Microsoft ­nowe kierunki: mechatronika, transport lotniczy, silniki lotnicze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyróSniające się dziedziny badań: technologie chemiczne, informatyka, Uniwersytet Ekonomiczny – wyróSniające się dziedziny badań: technologie informacyjne -E-biznes, Uniwersytet Medyczny – wyróSniające się dziedziny badań: farmacja, biotechnologia, Uniwersytet Przyrodniczy – wyróSniające się dziedziny badań: biotechnologia

Logistyka:

- korzystny układ połączeń transportowych z innymi regionami w kraju oraz z zagranicą: połączenia drogowe: wschód-zachód A2 (Berlin-Moskwa) -ukończony odcinek przebiegający przez teren województwa wielkopolskiego, północ-południe Gdańsk -Poznań -Wrocław -Praga (Czechy) oraz Szczecin -Poznań -Katowice, województwo aktywnie inwestuje w infrastrukturę komunikacyjną, trwają prace nad modernizacją istniejących tras, mostów
- połączenia kolejowe: zmodernizowana linia Warszawa -Berlin (3 godz. EuroCity), dobrze rozwinięta sieć kolejowa połączeń lokalnych
- połączenia lotnicze: nowoczesny terminal pasaSersko-towarowy „Ławica” w Poznaniu, dogodne połączenia pasaSerskie z Kolonią, Frankfurtem (do 4 razy dziennie),Wiedniem, Kopenhagą, Dublinem, Liverpoolem, Londynem, Monachium, Warszawą
- bogata oferta terenów inwestycyjnych: ponad 300 ofert
- udział rynku poznańskiego w ofercie magazynowej: 16%*, czynsze za magazyn na rynku poznańskim: 2,8 – 3,5 (euro/m2/miesiąc)* , zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Wlkp: 650 000 m2*
- duSe zapotrzebowanie na usługi logistyczne
- istniejące centra logistyczne: Volkswagena w Swarzędzu, Clip w Swarzędzu (SSE Kostrzyńsko-słubicka), Intermarche w Koziegłowach, Reemstmy w Tarnowie Podgórnym, Jeronimo Martins Kostrzyn Wielkopolski, Colian Kostrzyn Wielkopolski, Lidla w Jankowicach, Poczty Polskiej w Komornikach, Rabena w Poznaniu Gadkach, Prologis Park w Sadach, Tulipan Park Poznań, Centrum Logistyczne Panattoni śerniki, Centrum Logistyczne Pinnacle Gądki


Zródło:

 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
www.paiz.gov.pl
  

 
 

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie