Zachodniopomorskie

Share
Powierzchnia: 22 892 km2
Liczba ludności: 1692,3 tys. 
Gęstość zaludnienia: 74 osób/km2
Główne miasto: Szczecin
Największe miasta w regionie: Koszalin, Stargard Szczeciński, Kołobrzeg, Świnoujście, Szczecinek
Specjalne Strefy Ekonomiczne: Kostrzyńsko-Słubicka, Słupska, Pomorska
Parki Przemysłowe, Technologiczne: Goleniowski Park Przemysłowy, Policki Park Przemysłowy - Infrapark Police, Stargardzki Park Przemysłowy, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., Park Naukowo-Technologiczny Politechniki Koszalińskiej
Lotnisko międzynarodowe: Goleniów

 

Gospodarka województwa zachodniopomorskiego uwarunkowana jest jego położeniem - bezpośrednim dostępem do morza Bałtyckiego (poprzez port w Szczecinie) oraz sąsiedztwem Niemiec i państw skandynawskich. Odległość pomiędzy Szczecinem – europejskim portem morskim i stolicą województwa, a Berlinem wynosi jedynie 130 km. Region do niedawna kojarzony przede wszystkim z przemysłem okrętowym i rolnictwem, dzisiaj rozwija różne sektory gospodarki, przede wszystkim te związane z nowoczesnymi technologiami. Województwo także coraz lepiej wykorzystuje odnawialne źródeł energii, co można zaobserwować poprzez wzrost liczby elektrowni wiatrowych, czy też termalnych.

Atuty województwa:

- bezpośredni dostęp do morza
- usytuowanie na skrzyżowaniu ważnych międzynarodowych szlaków transportowych z Północy na Południe i z Zachodu na Wschód
- lokalizacja w pobliżu wewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Niemcami
- bliskość rynków Europy Zachodniej i Skandynawii
- dobrze ukształtowane zaplecze przemysłowe i portowe
- duże obszary terenów wiejskich i leśnych
- dobrze rozwinięte szkolnictwo wyższe oraz baza naukowa
- dynamiczny rozwój instytucji obsługujących biznes
- szybko rozwijający się sektor prywatny, w tym sektor usług
- dobre połączenia promowe ze Skandynawią
- dobrze rozwinięta sieć drogowa i połączenie autostradowe z Europą Zachodnią
- dostępność dla żeglugi śródlądowej – w kierunku Dolnego Śląska i Berlina

Sektory wysokiej szansy:


BPO:

- duży potencjał edukacyjny Szczecina: silny ośrodek akademicki – 22 szkoły wySsze (uniwersytety, uczenie techniczne), blisko 70 tysięcy studentów i 15 tysięcy absolwentów rocznie -reprezentujących wszystkie kierunki akademickie, od fakultetów językowych poprzez kierunki ekonomiczne na technicznych kończąc, miasto nastawione na rozwój w kierunku usług i nowoczesnych technologii -tworzone są specjalne programy edukacyjne mające na celu zapewnienie jak największej ilości pracowników władających językami europejskimi, a takSe specjalizujących się w informatyce
- Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny
- klaster IT zrzeszający 100 lokalnych firm informatycznych
- odpowiednia infrastruktura techniczna i zachęty dla inwestorów -oprócz programów rządowych i funduszy unijnych przeznaczonych na tworzenie Centrów Usług Wspólnych. Miasto, we współpracy z KSSSE, umoSliwiło ewentualne włączenie nowych biurowców do strefy, co w konsekwencji moSe otworzyć najemcom drogę do korzystania ze zwolnień podatkowych w ramach przywilejów strefowych, a takSe przygotowało łącznie z PUP ofertę dedykowanych dla inwestorów szkoleń i dofinansowań, dla firm zatrudniających bezrobotnych
- bliskość Berlina: do dyspozycji podróSujących do Szczecina pozostają 3 lotniska międzynarodowe (Tegel -1h 40 min, Schoenefeld 2h, Szczecin-Goleniów -40min), Szczecin poprzez drogę E28, która po stronie niemieckiej łączy się z autostradą A6 włącza się bezpośrednio do sieci europejskich autostrad
- istniejące centra BPO: UniCredit Group, Tieto, BLStream, Arvato Services, Stream International


Logistyka:

- korzystne połoSenie regionu: najbliSszy od strony Oceanu Atlantyckiego pełnomorski port na Morzu Bałtyckim, tereny o bogatym potencjale rozwojowym, w tym 60­kilometrowy korytarz Odry dostosowany do Seglugi pełnomorskich statków, połączenia autostradowe z systemem autostrad Europy Zachodniej -E65 (Skandynawia-Praga) oraz E28 (Berlin – Gdańsk -Sankt Petersburg), w budowie droga ekspresowa S3 łącząca Skandynawię (poprzez przeprawę promową w Świnoujściu) z południową Europą
- dostęp do spławnej rzeki umoSliwiającej połączenia śródlądowe z systemem dróg rzecznych całej Europy Zachodniej
- rejon morza Bałtyckiego – najszybciej rozwijającego się obszaru w Unii Europejskiej
- granica z Niemcami
- główne odległości: Berlin 144 km; Kopenhaga 290 km; Wielkopolska 200 km, Śląsk 330 km, Praga 450 km -dla tych regionów Pomorze Zachodnie jest najbliSszym pełnomorskim zapleczem tranzytowym
- istniejące magistrale kolejowe łączące (E59) Skandynawię (poprzez przeprawę promową) z południem Europy oraz (E28) zachodnią Europę (Hamburg) poprzez Berlin, Gdańsk, Kaliningrad
- naturalne miejsce tranzytu dla krajów UE; 1,5 godziny jazdy do portów lotniczych Cargo w Berlinie
- inicjatywa transregionalna budowy korytarza transportowego łączącego Skandynawię z Morzem Adriatyckim (Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy – CETC),
- najbardziej rozwinięta w Polsce sieć pasaSerskich i towarowych połączeń Seglugowych ze Skandynawią
- ogromny potencjał przeładunkowy portów: zespół portowy Szczecin – Police ­Świnoujście to największy w Polsce kompleks portów morskich, siedziba największych armatorów polskich i międzynarodowych: Unity Line, Polska śegluga Morska, Euroafrica, Polska śegluga Bałtycka, wolny obszar celny w szczecińskim porcie, niewykorzystane zaplecze infrastruktury transportowej (w tym nabrzeSa), koncentracja 47% ogółu przeładunków w Polsce, zespół portów Szczecin ­Świnoujście to największe miejsce przeładunków towarów masowych na Morzu Bałtyckim, stanowiące zaplecze transportowe dla gospodarek Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii, Wielkopolski, Górnego i Dolnego Śląska, Czech oraz Węgier, połączenia portów z systemem dróg rzecznych Europy Zachodniej, realizacja programów rozbudowy bazy terminali masowych i kontenerowych w portach Szczecin i Świnoujście (nowe nabrzeSa i terminale kontenerowe na Ostrowie Grabowskim o powierzchni 55 tys. mkw., Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne z wykorzystaniem dostępu do pełnomorskich nabrzeSy, nabrzeSy rzecznych, rozwiniętej infrastruktury dróg i magistrali kolejowych)
- bogate zaplecze naukowo-badawcze kształcące kadry w zakresie logistyki, eksploatacji portów, ekonomiki transportu (Akademia Morska, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Politechnika Koszalińska)
- wielowiekowe tradycje armatorskie i frachtowe

Odnawialne źródła energii (energetyka wiatrowa:

- najlepsze w Polsce warunki wietrzne
- dostępność terenów, zarówno gminnych jak i prywatnych pod farmy wiatrowe
- duSe zainteresowanie inwestorów, głównie niemieckich i duńskich
- Goleniowski Park Przemysłowy -duński producent łopat do turbin wiatrowych, LM Glasfiber
- obecność firm z sektora: LM Glasfiber, RewAir w GPP, zainteresowanie innych np. Patria, Makrum


Turystyka:

- prawie dwieście kilometrów wybrzeSa (szerokie plaSe i strome klify)
- ponad trzy tysiące czystych jezior
- doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych (w tym Seglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu, kitesurfingu)
- lasy pełne zwierzyny i ptactwa, pokrywające 35% powierzchni regionu,
- dwa parki narodowe (Woliński PN i Drawieński PN) oraz siedem parków krajobrazowych
- tysiące kilometrów malowniczych tras rowerowych
- uznane uzdrowiska (Świnoujście, Kołobrzeg)
- złoSa borowin (Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Połczyn Zdrój, Międzyzdroje, Świnoujście) – potencjał do rozwoju turystyki leczniczej
- bogata oferta agroturystyczna
- trzy pola golfowe (Binowo, Kołczewo, Choszczno)
- liczne ośrodki SPA
- wioska Wikingów na wyspie Wolin
- bogate dziedzictwo kulturowe regionu zachowane w licznych zabytkach: zamki, pałace, ogrody przypałacowe, mury miejskie, starówki, kościoły

 


Zródło:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
www.paiz.gov.pl
  

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie