Mandat i dotkliwa kara finansowa - co grozi za brak OC?

Share

bmw-918408 1920-1

Kupując samochód lub motocykl należy liczyć się z koniecznością wykupienia dla niego obowiązkowej polisy OC. Niestety, kierowcy uchylają się od tego zobowiązania, nie wiedząc często, na jakie ryzyko się narażają.

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne
Rejestrując pojazd mechaniczny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, automatycznie na właściciela nakładany jest obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC powinna zostać zapewniona dla samochodu już od pierwszego dnia jego rejestracji. Wynika to z Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W art. 4 ustawy wskazano, że do ubezpieczeń obowiązkowych zalicza się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

Dodatkowo, art. 23 pkt. 1 tej samej ustawy stanowi:

„Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu”.

Jeśli właściciel samochodu nie wywiąże się z obowiązku wykupienia OC, musi liczyć się z nałożeniem na niego wysokich kar finansowych. Poza tym, jeśli dojdzie do wypadku spowodowanego z winy kierowcy, który nie ma ważnej polisy OC, będzie on musiał pokryć koszty szkód osobowych i majątkowych dla poszkodowanych z własnej kieszeni.

Ciekawostka
Kara finansowa za brak aktualnej polisy OC może zostać nałożona na właściciela pojazdu nawet wtedy, gdy nie doszło do kontroli drogowej.

Mandat za brak OC
Podczas każdej rutynowej kontroli drogowej funkcjonariusze Policji proszą kierowcę o okazanie:

  • prawa jazdy,
  • dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  • ważnej polisy OC.

Jeśli kierowca nie może okazać opłaconej polisy OC, ale zapewnia funkcjonariuszy, że jest ona wykupiona, zostanie na niego nałożony mandat karny w wysokości 50 zł, a Policja poinformuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który sprawdzi, czy istotnie kierowca zapomniał dowodu wpłaty na polisę OC, czy też pojazd w ogóle nie jest ubezpieczony.

Fakt posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC może sprawdzać również sam Fundusz, który od połowy 2012 roku dysponuje narzędziem wirtualnego policjanta, który wykrywa przerwy w ubezpieczeniu pojazdu i stale monitoruje bazę polis OC.

Jeśli UFG nie będzie miał danych o zawarciu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na dany pojazd, zwróci się do jego właściciela z prośbą o wskazanie, gdzie wykupił OC lub o udokumentowanie, że nie miał on takiego obowiązku. Kierowca ma 30 dni na przedstawienie stosownych dokumentów, a jeśli ich nie posiada, będzie musiał zapłacić karę finansową. Urząd Skarbowy docelowo zajmuje się egzekucją opłaty karnej, w wysokości: 

  • 20% pełnej opłaty karnej – jeśli spóźnienie z wykupieniem polisy OC wynosiło do 3dni,
  • 50% pełnej opłaty karnej – jeśli spóźnienie z wykupieniem polisy OC wynosiło od 4 do 14 dni,
  • 100% pełnej opłaty karnej – jeśli spóźnienie z wykupieniem polisy OC wynosiło więcej niż 14 dni.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, opłata karna w 2015 roku dla samochodów osobowych wynosiła dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na dany rok kalendarzowy przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, tj. 1750 zł x 2 = 3500 zł. W przyszłym roku opłata karna wyniesie maksymalnie dla samochodów osobowych 3700 zł, w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1850 zł.

Poszukując najtańszej polisy OC komunikacyjnej na rynku, warto sięgnąć po kalkulatory ubezpieczeń samochodowych, ale również samodzielnie porównywać aktualne ceny w firmach. Np. 70 proc. zniżki proponuje Proama, ale być może inne marki ubezpieczeniowe również są w stanie zaproponować tak samo korzystne oferty.

Sprawdź też: Od czego zależy wysokość ubezpieczenia OC?